Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 69/19, 69/20, 69/21, 69/22, 69/18 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.8.2021 Marek Chludziński 2021-06-17 13:08:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV ze słupami wirowymi na działkach nr ewid.: 110, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/2, 89/1, 90, 91/1, 91/2 w obrębie Adamowo, gmina Joniec. PBG.6733.14.2021 Marek Chludziński 2021-06-16 13:08:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn na działkach nr ewid.: 539, 698/11, 698/22, 889 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.16.2021 Marek Chludziński 2021-06-15 14:07:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 27 maja 2021 r. o wydaniu postanowienia znak: SKO/I/V/917/2021 Agnieszka Dąbkowska 2021-06-15 08:30:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 27 maja 2021 r. o wydaniu postanowienia znak: SKO/I/V/789/2021 Agnieszka Dąbkowska 2021-06-15 08:28:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 40, 48, 104 położonych w obrębie Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.12.2021 Marek Chludziński 2021-06-14 14:31:06 dodanie dokumentu
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Krajęczyn, Popielżyn-Zawady, Stara Wrona oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Królewie w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gminie Joniec Monika Marczak 2021-06-14 12:08:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi i rozdzielnicą na działkach nr ewid.: 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13, 61/3, 61/34, 86, 87, 172/2, 176, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.7.2021 Marek Chludziński 2021-06-09 12:56:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania Agnieszka Dąbkowska 2021-06-09 08:22:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ewid.: 53/12, 53/11, 53/10, 53/9, 53/8 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.11.2021 Marek Chludziński 2021-06-08 14:24:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na zmianę sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budowę naziemnego zbiornika gazu na działkach nr ewid.: 561/44, 561/45, 561/149 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.1.2021 Marek Chludziński 2021-06-08 11:53:49 dodanie dokumentu
Wystąpienie o opinię Agnieszka Dąbkowska 2021-06-07 13:23:34 dodanie dokumentu
Postanowienie o podjęciu postępowania Agnieszka Dąbkowska 2021-06-07 13:23:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowych średniego i niskiego napięcia oraz złącz kablowo-pomiarowych na części działek nr ewid.: 196/2, 28, 3, 13/8, 21/12, 22/6, 22/5, 22/4, 22/2, 21/10, 21/8, 21/9, 369/2 w obrębie Joniec, gmina Joniec. PBG.6733.9.2021 Marek Chludziński 2021-06-07 12:15:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj. budynku rekreacji indywidualnej wzniesionego na palach i słupach fundamentowych na działce nr ewid. 446/8, obręb Królewo, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.136.2021.IR Marek Chludziński 2021-06-07 10:10:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn z montażem złącza kablowo-pomiarowego nn na działce nr ewid.: 150/20 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.15.2021 Marek Chludziński 2021-06-02 14:15:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 69/19, 69/20, 69/21, 69/22, 69/18 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.8.2021 Marek Chludziński 2021-06-02 10:51:43 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Dąbkowska 2021-05-31 12:49:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie/Obwieszczenie o wydaniu decyzji Agnieszka Dąbkowska 2021-05-31 12:49:05 dodanie dokumentu
Zawiadomienie/Obwieszczenie o wydaniu decyzji Agnieszka Dąbkowska 2021-05-31 12:38:02 usunięcie dokumentu
Zawiadomienie/Obwieszczenie o wydaniu decyzji Agnieszka Dąbkowska 2021-05-31 12:37:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Joniec z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Joniec za 2020 rok Ryszard Tomczak 2021-05-28 11:56:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb na działce nr ewid. 54 obręb Joniec-Kolonia, na działkach nr ewid.: 42/10, 43, 107, 110/13, 110/12, 111/6, 111/5, 111/28, 112/28, 250, 260/1, 260/2, 261, 272/1 obręb Szumlin, na działkach nr ewid.: 2/1, 10/2, 10/6, 24, 41/4, 44 obręb Sobieski, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.46.2021.MGR Marek Chludziński 2021-05-26 12:43:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 95/11, 95/13, 95/49, 95/10, 95/43, 95/54 położonych w obrębie Adamowo, gmina Joniec. PBG.6733.13.2021 Marek Chludziński 2021-05-26 12:09:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13, 61/3, 61/34, 86, 87, 172/2, 176, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.7.2021 Marek Chludziński 2021-05-26 12:05:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13, 61/3, 61/34, 86, 87, 172/2, 176, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.7.2021 Marek Chludziński 2021-05-26 12:04:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj. instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym naziemnym zbiornikiem na działce nr ewid. 396/2, obręb Królewo, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.123.2021.IR Marek Chludziński 2021-05-24 14:05:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV ze słupami wirowymi na działkach nr ewid.: 110, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/2, 89/1, 90, 91/1, 91/2 w obrębie Adamowo, gmina Joniec. PBG.6733.14.2021 Marek Chludziński 2021-05-21 12:19:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 69/19, 69/20, 69/21, 69/22, 69/18 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.8.2021 Marek Chludziński 2021-05-21 10:07:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 40, 48, 104 położonych w obrębie Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.12.2021 Marek Chludziński 2021-05-19 11:12:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 155/138 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6730.105.2020. Marek Chludziński 2021-05-17 13:58:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowych średniego i niskiego napięcia oraz złącz kablowo-pomiarowych na części działek nr ewid.: 196/2, 28, 3, 13/8, 21/12, 22/6, 22/5, 22/4, 22/2, 21/10, 21/8, 21/9, 369/2 w obrębie Joniec, gmina Joniec. PBG.6733.9.2021 Marek Chludziński 2021-05-13 09:35:11 dodanie dokumentu
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Krajęczyn, Popielżyn-Zawady, Stara Wrona oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Królewie w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gminie Joniec Monika Marczak 2021-05-12 14:08:27 edycja dokumentu
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Krajęczyn, Popielżyn-Zawady, Stara Wrona oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Królewie w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gminie Joniec Monika Marczak 2021-05-12 09:39:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13, 61/3, 61/34, 86, 87, 172/2, 176, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.7.2021 Marek Chludziński 2021-05-11 14:19:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb na działce nr ewid. 54 obręb Joniec-Kolonia, na działkach nr ewid.: 42/10, 43, 107, 110/13, 110/12, 111/6, 111/5, 111/28, 112/28, 250, 260/1, 260/2, 261, 272/1 obręb Szumlin, na działkach nr ewid.: 2/1, 10/2, 10/6, 24, 41/4, 44 obręb Sobieski, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.46.2021.MGR Marek Chludziński 2021-05-11 11:03:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ewid.: 53/12, 53/11, 53/10, 53/9, 53/8 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.11.2021 Marek Chludziński 2021-05-11 10:17:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn na działkach nr ewid.: 212 i 255/1 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.10.2021 Marek Chludziński 2021-05-11 10:13:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn na działkach nr ewid.: 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 194, 195, 196, 197, 198/1, 59/9, 59/10, 59/13 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.4.2021 Marek Chludziński 2021-05-11 08:12:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV stanowiącej powiązanie stacji 110/15 kV GPZ Michałówek z linią elektroenergetyczną 110 kV relacji GPZ Płońsk - GPZ Nowy Dwór Mazowiecki na części działek nr ewid.: 3/3, 3/4, 5/1 w obrębie Proboszczewice, gmina Joniec. PBG.6733.6.2021 Marek Chludziński 2021-05-05 12:51:43 dodanie dokumentu