Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu z dnia 14 marca 2024 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Joniec zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Agnieszka Sztabnik 2024-03-14 17:16:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Agnieszka Sztabnik 2024-03-14 17:10:40 dodanie dokumentu
Uchwałę nr LXXXII/352/2024 z dnia 15.02.2024r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2024 rok Ryszard Tomczak 2024-03-14 14:14:56 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXXII/351/2024 z dnia 15.02.2024r. w sprawie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ? Przyjazne Mazowsze Ryszard Tomczak 2024-03-14 14:14:27 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXXI/350/2024 z dnia 5.02.2024r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2024 rok Ryszard Tomczak 2024-03-14 14:14:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXXI/349/2024 z dnia 5.02.2024r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Joniec na lata 2024-2026 Ryszard Tomczak 2024-03-14 14:13:31 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXXI/348/2024 z dnia 5.02.2024r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Joniec do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Popielżyn Górny, gmina Joniec Ryszard Tomczak 2024-03-14 14:13:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXXI/347/2024 z dnia 5.02.2024r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Joniec na 2023 rok Ryszard Tomczak 2024-03-14 14:12:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXX/346/2024 dnia 08.01.2024 r. zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Joniec na 2024 rok z LXXX sesji Rady Gminy Joniec z dnia 8 stycznia 2024 roku Ryszard Tomczak 2024-03-14 14:11:48 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia o długości trasy 590-630 m na części działek nr ewidencyjny 202/7, 202/22 i 264 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec Agnieszka Sztabnik 2024-03-14 12:26:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXIX/345/2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok Ryszard Tomczak 2024-03-14 12:07:18 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXIX/344/2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032 Ryszard Tomczak 2024-03-14 12:06:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXIX/343/2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w postaci węgla dla osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2024 roku Ryszard Tomczak 2024-03-14 12:06:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXIX/342/2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego ?Korpus Wsparcia Seniorów? na 2024 rok Ryszard Tomczak 2024-03-14 12:05:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXIX/341/2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania Ryszard Tomczak 2024-03-14 12:04:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVIII/340/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok Ryszard Tomczak 2024-03-14 12:04:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVIII/339/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032 Ryszard Tomczak 2024-03-14 12:03:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVIII/338/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Joniec na rok 2024 rok Ryszard Tomczak 2024-03-14 12:02:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVIII/337/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Joniec na lata 2024-2032 Ryszard Tomczak 2024-03-14 12:01:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVIII/336/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława B.M. w Starej Wronie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ryszard Tomczak 2024-03-14 12:00:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVIII/335/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Zygmunta w Królewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ryszard Tomczak 2024-03-14 12:00:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVII/334/2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok. Ryszard Tomczak 2024-03-14 11:59:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVII/333/2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032 Ryszard Tomczak 2024-03-14 11:58:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVII/332/2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Ryszard Tomczak 2024-03-14 11:57:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVII/331/2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Ryszard Tomczak 2024-03-14 11:56:19 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVII/330/2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie opłaty targowej Ryszard Tomczak 2024-03-14 11:55:19 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVII/329/2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku Ryszard Tomczak 2024-03-14 11:54:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVII/328/2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Tomczak 2024-03-14 11:53:56 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVII/327/2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego Ryszard Tomczak 2024-03-14 11:53:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVI/326/2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok Ryszard Tomczak 2024-03-14 11:51:59 dodanie dokumentu
Uchwałę nr LXXVI/325/2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032 Ryszard Tomczak 2024-03-14 11:51:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVI/324/2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Joniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 Ryszard Tomczak 2024-03-14 11:49:48 dodanie dokumentu
Uchwałę nr LXXVI/323/2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Ryszard Tomczak 2024-03-14 11:49:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVI/322/2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028 Ryszard Tomczak 2024-03-14 11:46:51 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVI/321/2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028 Ryszard Tomczak 2024-03-14 11:45:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXVI/320/2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028 Ryszard Tomczak 2024-03-14 11:44:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXIV/319/2023 z dnia 25.10.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok Ryszard Tomczak 2024-03-14 11:43:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXIV/318/2023 z dnia 25.10.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032 Ryszard Tomczak 2024-03-14 11:42:27 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych Agnieszka Sztabnik 2024-03-14 10:52:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce i budowie słupa SN, budowie stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi nn i kablową rozdzielnicą szafową nn na części działek nr ewid.: 104/2, 105/4, 105/5, 105/7, 105/11, 105/13, 106/1 w obrębie geodezyjnym Proboszczewice, gmina Joniec. PBG.6733.3.2024 Marek Chludziński 2024-03-13 15:30:59 dodanie dokumentu