Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr LXXII/301/2023 z dnia 4.08.2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Joniec. Ryszard Tomczak 2023-08-10 13:11:36 dodanie dokumentu
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Agnieszka Sztabnik 2023-08-10 08:57:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 971 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.20.2022 Marek Chludziński 2023-08-04 11:32:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 971 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.20.2022 Marek Chludziński 2023-08-03 12:43:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Wójta Gminy Joniec Nr 24/2022 z dnia 14.09.2022r w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie remizy OSP z garażem na działce nr ewid.: 64 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.18.2022 Marek Chludziński 2023-08-01 14:52:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/2022 Wójta Gminy Joniec z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Joniec Ryszard Tomczak 2023-08-01 10:03:42 dodanie dokumentu
Świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Joniec w roku szk. 2023/2024 oraz przewozów okazjonalnych dzieci i innych przewozów okazjonalnych zleconych przez Zamawiającego Agnieszka Sztabnik 2023-07-31 15:07:13 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Sztabnik 2023-07-31 14:16:55 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Sztabnik 2023-07-31 12:07:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wkra, tj. budynku rekreacji indywidualnej na działce nr ewid. 155/11, obręb Krajęczyn, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.171.2023.IR Marek Chludziński 2023-07-28 09:15:06 dodanie dokumentu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Joniec w okresie od 15.10.2023 do 14.10.2025 roku Agnieszka Sztabnik 2023-07-27 13:46:27 edycja dokumentu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Joniec w okresie od 15.10.2023 do 14.10.2025 roku Agnieszka Sztabnik 2023-07-27 13:45:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn z szafkami pomiarowym na części działek nr ewid.: 30/11, 18/3, 41/4 w obrębie geodezyjnym Sobieski, gmina Joniec. PBG.6733.11.2023 Marek Chludziński 2023-07-26 10:40:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączem kablowo - pomiarowym na części działek nr ewid.: 51/7 i 51/12 w obrębie geodezyjnym Popielżyn Górny, gmina Joniec. PBG.6733.10.2023 Marek Chludziński 2023-07-25 08:48:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 23 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6730.52.2023 Marek Chludziński 2023-07-24 15:17:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Joniec - Zaproszenie do składania ustnych ofert w sprawie dzierżawy działek o numerze ewidencyjnym 183/2, 294, 105/1 położonych w miejscowości Joniec, gmina Joniec Agnieszka Sztabnik 2023-07-24 12:21:22 dodanie dokumentu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Joniec w okresie od 15.10.2023 do 14.10.2025 roku Marek Chludziński 2023-07-21 12:56:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na legalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 27/14 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6730.48.2023 Marek Chludziński 2023-07-21 12:52:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na legalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 27/14 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6730.48.2023 Marek Chludziński 2023-07-20 15:11:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na legalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 27/14 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6730.48.2023 Marek Chludziński 2023-07-20 13:32:30 dodanie dokumentu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Joniec w okresie od 15.10.2023 do 14.10.2025 roku Marek Chludziński 2023-07-20 10:26:28 edycja dokumentu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Joniec w okresie od 15.10.2023 do 14.10.2025 roku Marek Chludziński 2023-07-20 10:21:11 edycja dokumentu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Joniec w okresie od 15.10.2023 do 14.10.2025 roku Marek Chludziński 2023-07-20 10:20:50 edycja dokumentu
Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Sztabnik 2023-07-18 13:40:40 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z charakterystyką przedsięwzięcia Agnieszka Sztabnik 2023-07-18 13:37:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania Agnieszka Sztabnik 2023-07-18 13:33:51 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXI/299/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032 Ryszard Tomczak 2023-07-18 10:43:45 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 04.07.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na usługę pn.: "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek" Ryszard Tomczak 2023-07-18 09:30:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 30.06.2023 roku w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok Ryszard Tomczak 2023-07-18 09:29:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 27.06.2023 roku w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok Ryszard Tomczak 2023-07-18 09:28:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 27.06.2023 roku w sprawie zmiany procedur zbycia środków trwałych Gminy Joniec Ryszard Tomczak 2023-07-18 09:24:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 27.06.2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania na realizację zamówienia: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Joniec w okresie od 15.10.2023 do 14.10.2026 roku" Ryszard Tomczak 2023-07-18 09:23:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania Agnieszka Sztabnik 2023-07-17 13:36:33 dodanie dokumentu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Joniec w okresie od 15.10.2023 do 14.10.2025 roku Monika Marczak 2023-07-17 13:05:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Wójta Gminy Joniec Nr 24/2022 z dnia 14.09.2022r w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie remizy OSP z garażem na działce nr ewid.: 64 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.18.2022 Marek Chludziński 2023-07-17 11:16:53 dodanie dokumentu
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 500 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek? Monika Marczak 2023-07-14 09:25:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 23 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6730.52.2023 Marek Chludziński 2023-07-13 13:22:42 dodanie dokumentu
Wystąpienie do organów współdziałających Agnieszka Sztabnik 2023-07-11 14:39:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w formie publicznego obwieszczenia Agnieszka Sztabnik 2023-07-11 14:39:01 dodanie dokumentu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Joniec w okresie od 15.10.2023 do 14.10.2026 roku Monika Marczak 2023-07-11 14:35:42 edycja dokumentu