Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr LV/250/2022 z dnia 13.12.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2032 Ryszard Tomczak 2023-01-04 14:00:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr LV/249/2022 z dnia 13.12.2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:59:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIV/248/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:59:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIV/247/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:58:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIV/246/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2032 Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:57:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIV/245/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:56:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIV/244/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy-Karta Nauczyciela, a także pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych ? zatrudnionych w szkoła prowadzonych przez Gminę Joniec Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:56:13 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIV/243/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie opłaty targowej Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:55:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIV/242/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:55:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIV/241/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:54:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIV/240/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:53:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIII/239/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:53:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIII/238/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:53:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIII/237/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2032 Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:52:39 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIII/236/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Joniec do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Popielżyn Górny, gmina Joniec Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:52:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr LII/235/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:51:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr LII/234/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:50:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr LII/233/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2032 Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:49:13 dodanie dokumentu
Uchwała nr LI/232/2022 z dnia 24.08.2022 r. w sprawie Udzielenia pomocy finansowej Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:48:30 edycja dokumentu
Uchwała nr LI/232/2022 z dnia 24.08.2022 r. w sprawie Udzielenia pomocy finansowej Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:48:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr LI/231/2022 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:47:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr LI/230/2022 z dnia 24.08.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2032 Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:46:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr LI/229/2022 z dnia 24.08.2022 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Joniec dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:45:48 dodanie dokumentu
Uchwałę L/228/2022 z dnia 24.08.2022 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:45:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/227/2022 z dnia 24.08.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2032 Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:44:18 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/226/2022 uchwały z dnia 24.08.2022 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Joniec na lata 2022-2027? Ryszard Tomczak 2023-01-04 13:43:43 dodanie dokumentu
Wystąpienie o opinię do organów współdziałających Agnieszka Dąbkowska 2023-01-04 12:25:42 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w formie publicznego obwieszczenia Agnieszka Dąbkowska 2023-01-04 12:23:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania Agnieszka Dąbkowska 2023-01-04 12:05:02 dodanie dokumentu
Postanowienie o zawieszeniu postępowania Agnieszka Dąbkowska 2023-01-04 12:04:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu raportu Agnieszka Dąbkowska 2023-01-04 12:04:07 dodanie dokumentu
Postanowienie o nałożeniu raportu Agnieszka Dąbkowska 2023-01-04 12:03:12 dodanie dokumentu
Unieważniony Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Joniec Monika Marczak 2023-01-03 11:33:02 edycja dokumentu
Unieważniony Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Joniec Monika Marczak 2023-01-03 07:16:51 edycja dokumentu
Unieważniony Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Joniec Monika Marczak 2023-01-02 09:12:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie 1/2022 Agnieszka Dąbkowska 2023-01-02 09:10:13 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie 1/2022 Agnieszka Dąbkowska 2023-01-02 09:10:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych Agnieszka Dąbkowska 2023-01-02 09:09:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych Agnieszka Dąbkowska 2023-01-02 09:08:59 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych Agnieszka Dąbkowska 2023-01-02 09:08:40 dodanie dokumentu