Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie/Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Agnieszka Sztabnik 2024-05-23 08:43:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Agnieszka Sztabnik 2024-05-21 11:04:22 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z charakterystyką przedsięwzięcia Agnieszka Sztabnik 2024-05-21 11:04:01 dodanie dokumentu
Przewodniczący Agnieszka Sztabnik 2024-05-15 08:09:14 edycja dokumentu
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 108/2, 108/3, 108/12, 108/20 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec, powiat płoński. WC.ZUZ.4210.136.2024.MG Marek Chludziński 2024-05-14 11:14:20 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce i budowie słupa SN, budowie stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi nn i kablową rozdzielnicą szafową nn na części działek nr ewid.: 104/2, 105/4, 105/5, 105/7, 105/11, 105/13, 106/1 w obrębie geodezyjnym Proboszczewice, gmina Joniec. PBG.6733.3.2024 Marek Chludziński 2024-05-13 14:52:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Sztabnik 2024-05-10 12:56:06 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Agnieszka Sztabnik 2024-05-10 12:55:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec z dnia 7 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Ryszard Tomczak 2024-05-10 10:59:22 dodanie dokumentu
INFORMACJA Wójta Gminy Joniec z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Ryszard Tomczak 2024-05-10 10:55:10 dodanie dokumentu
INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Ryszard Tomczak 2024-05-10 10:11:43 dodanie dokumentu
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 09.06.2024 R. (zakładka menu) Agnieszka Sztabnik 2024-05-10 08:18:23 dodanie pozycji menu
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Sztabnik 2024-05-08 13:55:18 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z charakterystyką przedsięwzięcia Agnieszka Sztabnik 2024-05-08 13:54:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 988/16 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.17.2024 Marek Chludziński 2024-05-08 12:28:54 dodanie dokumentu
Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Joniec za rok 2023 Agnieszka Sztabnik 2024-04-30 14:14:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji umorzeniowej w sprawie wydania decyzji umorzeniowej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na działce nr ewid. 992/25 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.139.2023 Marek Chludziński 2024-04-30 13:38:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXXIII/354/2024 z dnia 14.03.2024 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2024 roku Ryszard Tomczak 2024-04-26 10:16:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXXIII/353/2024 z dnia 14.03.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Joniec, a Powiatem Płońskim w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3049 W Joniec- Sobieski- Kołoząb na odcinku od km 3 + 100 do km 4 + 600?? Ryszard Tomczak 2024-04-26 10:16:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia na części działek nr ewidencyjny 202/7, 202/22, 264 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.4.2024 Marek Chludziński 2024-04-25 14:19:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek nr ewid.: 20, 15/23 w obrębie geodezyjnym Proboszczewice oraz na części działek nr ewid.: 2, 3/10, 28, 8, 9/1 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.5.2024 Marek Chludziński 2024-04-25 14:17:00 dodanie dokumentu
Wystąpienie o opinię do organów współdziałających Agnieszka Sztabnik 2024-04-22 14:35:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w formie publicznego obwieszczenia Agnieszka Sztabnik 2024-04-22 14:26:06 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Joniec Agnieszka Sztabnik 2024-04-22 09:23:46 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Joniec Agnieszka Sztabnik 2024-04-22 09:23:33 usunięcie załacznika
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce i budowie słupa SN, budowie stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi nn i kablową rozdzielnicą szafową nn na części działek nr ewid.: 104/2, 105/4, 105/5, 105/7, 105/11, 105/13, 106/1 w obrębie geodezyjnym Proboszczewice, gmina Joniec. PBG.6733.3.2024 Marek Chludziński 2024-04-18 11:07:05 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek nr ewid.: 7/7 i 282 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec oraz części działki nr ewid. 76/24 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.2.2024 Marek Chludziński 2024-04-17 11:38:12 dodanie dokumentu
Wykonanie fundamentów remizy OSP z garażem w miejscowości Stara Wrona Monika Marczak 2024-04-17 11:24:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy 2 x 1 MW na części działki nr ewid.: 8 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.16.2024 Marek Chludziński 2024-04-16 13:03:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/zawiadomienie o zawieszeniu postępowania Agnieszka Sztabnik 2024-04-15 15:06:40 dodanie dokumentu
Postanowienie o zawieszeniu postępowania Agnieszka Sztabnik 2024-04-15 15:06:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sporządzenia raportu ooś Agnieszka Sztabnik 2024-04-15 15:05:50 dodanie dokumentu
Postanowienie w sprawie konieczności sporządzenia raportu ooś Agnieszka Sztabnik 2024-04-15 15:05:16 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na Częściowy remont dachu Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Starej Wronie Monika Marczak 2024-04-12 12:32:21 edycja dokumentu
Wystąpienie o opinię do organów współdziałających Agnieszka Sztabnik 2024-04-12 10:22:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w formie publicznego obwieszczenia Agnieszka Sztabnik 2024-04-12 10:22:10 dodanie dokumentu
Pismo z prośbą o opinię do organów współdziałających Agnieszka Sztabnik 2024-04-12 09:48:43 dodanie dokumentu
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania Agnieszka Sztabnik 2024-04-12 09:48:19 dodanie dokumentu
Pismo z prośbą o ponowne uzgodnienia do organów współdziałających Agnieszka Sztabnik 2024-04-12 08:49:11 dodanie dokumentu
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania Agnieszka Sztabnik 2024-04-12 08:48:33 dodanie dokumentu