Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec z dnia 11 września 2023 roku - Wójt Gminy Joniec podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. Ryszard Tomczak 2023-09-15 14:49:03 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzje ostateczną Nr 28/2022 z dnia 06.10.2022r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 108/20, 108/10, 108/8, 108/12, 108/2, 108/3 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.28.2022 Marek Chludziński 2023-09-15 13:27:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec z dnia 11 września 2023 roku - Wójt Gminy Joniec podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. Ryszard Tomczak 2023-09-14 15:22:57 dodanie dokumentu
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 241 w obrębie Szumlin, gmina Joniec Monika Marczak 2023-09-13 09:11:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXIII/311/2023 z dnia 28.08.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok Ryszard Tomczak 2023-09-12 12:25:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXIII/310/2023 z dnia 28.08.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032 Ryszard Tomczak 2023-09-12 11:59:51 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXIII/309/2023 z dnia 28.08.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/72/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Joniec. Ryszard Tomczak 2023-09-12 11:12:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXIII/308/2023 z dnia 28.08.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Joniec do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. Ryszard Tomczak 2023-09-12 11:05:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 24.07.2023 roku w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok Ryszard Tomczak 2023-09-12 10:19:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 17.07.2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania na realizację zamówienia: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Joniec w okresie od 15.10.2023 do 14.10.2025 roku" Ryszard Tomczak 2023-09-12 10:14:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 14.07.2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania na realizację zadania: "Modernizacja miejsca integracji społecznej w Szumlinie" Ryszard Tomczak 2023-09-12 09:46:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 04.07.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Joniec z dnia 09 Czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Joniec Ryszard Tomczak 2023-09-12 09:37:40 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Sztabnik 2023-09-08 10:50:00 dodanie dokumentu
Decyzja wraz z charakterystyką przedsięwzięcia Agnieszka Sztabnik 2023-09-08 10:46:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 971 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.20.2022 Marek Chludziński 2023-09-06 15:17:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Joniec Zaproszenie do składania ustnych ofert w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 71/2 położonej w miejscowości Joniec, gmina Joniec Monika Marczak 2023-09-06 08:14:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Joniec Zaproszenie do składania ustnych ofert w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 71/2 położonej w miejscowości Joniec, gmina Joniec Monika Marczak 2023-09-06 08:14:33 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Wójta Gminy Joniec Zaproszenie do składania ustnych ofert w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 71/2 położonej w miejscowości Joniec, gmina Joniec Monika Marczak 2023-09-04 10:56:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzenie do rowów przydrożnych wód opadowych lub roztopowych z rozbudowywanego odcinka drogi oraz na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km 18+200 do 18+405 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w miejscowości stara wrona w km. 18+323" na działkach nr ewid.: 40, 41, 42/24, obręb Nowa Wrona oraz 44, 45/2, 119, obręb stara Wrona, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.184.2023.MW Marek Chludziński 2023-08-31 12:36:53 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Joniec z dnia 29 sierpnia 2023 r. dot. podania do publicznej wiadomości miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Ryszard Tomczak 2023-08-30 11:19:05 dodanie dokumentu
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Ryszard Tomczak 2023-08-30 11:02:37 dodanie dokumentu
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Tomczak 2023-08-30 10:59:15 dodanie dokumentu
Wybory Parlamentarne 2023 (zakładka menu) Agnieszka Sztabnik 2023-08-30 10:52:14 dodanie pozycji menu
Wybory Parlamentarne 2023 Ryszard Tomczak 2023-08-30 10:48:13 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi wewnętrznej na działce nr ewid.: 23 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6730.52.2023 Marek Chludziński 2023-08-24 12:19:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na legalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 27/14 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6730.48.2023 Marek Chludziński 2023-08-23 15:02:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję ostateczną Wójta Gminy Joniec Nr 28/2022 z dnia 06.10.2023r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 108/20, 108/10, 108/8, 10/12, 108/2, 108/3 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.28.2022 Marek Chludziński 2023-08-22 14:30:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączem kablowo - pomiarowym na części działek nr ewid.: 51/7 i 51/12 w obrębie geodezyjnym Popielżyn Górny, gmina Joniec. PBG.6733.10.2023 Marek Chludziński 2023-08-22 09:13:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 27 lipca 2023 r. Agnieszka Sztabnik 2023-08-22 08:32:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 27 lipca 2023 r. Agnieszka Sztabnik 2023-08-22 08:31:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn z szafkami pomiarowym na części działek nr ewid.: 30/11, 18/3, 41/4 w obrębie geodezyjnym Sobieski, gmina Joniec. PBG.6733.11.2023 Marek Chludziński 2023-08-21 14:51:03 dodanie dokumentu
Wystąpienie o opinię do organów współdziałających Agnieszka Sztabnik 2023-08-11 12:29:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w formie publicznego obwieszczenia Agnieszka Sztabnik 2023-08-11 12:22:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXII/307/2023 z dnia 4.08.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok. Ryszard Tomczak 2023-08-10 13:42:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXII/306/2023 z dnia 4.08.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032. Ryszard Tomczak 2023-08-10 13:42:17 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXII/305/2023 z dnia 4.08.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu Płońskiego. Ryszard Tomczak 2023-08-10 13:34:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXII/304/2023 z dnia 4.08.2023 r. w sprawie utworzenia związku powiatowo - gminnego pn. "Płoński związek Powiatowo Gminny". Ryszard Tomczak 2023-08-10 13:26:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXII/303/2023 z dnia 4.08.2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2023 roku. Ryszard Tomczak 2023-08-10 13:22:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXII/302/2023 z dnia 4.08.2023 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. Ryszard Tomczak 2023-08-10 13:16:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXII/301/2023 z dnia 4.08.2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Joniec. Ryszard Tomczak 2023-08-10 13:12:22 edycja dokumentu