Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczeni Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach ne ewid. 146 i 203 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec
2 Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
3 Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Joniec z dnia 8 października 2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
4 Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 561/137 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.98.2021
5 Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dwoma zjazdami publicznymi na drogę powiatową na części działki nr ewid.: 112 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.21.2021
6 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na działce nr ewid. 191/1 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec. WI-I.746.1.61.2021.IK1
7 Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 561/169 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec dla planowanego budynku rekreacji indywidualnej z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.130.2021
8 Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.25.2021
9 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
10 Decyzja wraz z charakterystyka przedsięwzięcia