Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Gmina Joniec

|--- Dane teleadresowe

Informacje

|--- Zamówienie publiczne

|--- Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

      |--- 2020 rok

            |--- UNIEWAŻNIONE - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

            |--- UNIEWAŻNIONE - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

            |--- Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Joniec - etap III

|--- Wykaz sołectw

|--- Dokumenty Strategiczne w Gminie Joniec

      |--- Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Jońcu

      |--- Dokumenty strategiczne

|--- Oferty pracy

|--- Obwieszczenia

      |--- Obwieszczenia 2021

      |--- Obwieszczenia 2020

      |--- Obwieszczenia 2019

|--- Ochrona środowiska

      |--- Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej w obszarze administracyjnym gminy Joniec w miejscowości Omięciny działki nr 38/2, 38/4, 40/1

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w obszarze administracjnym Gminy Joniec w miejscowości Joniec, działki nr 11/35, 11/36, 11/37, 11/38, 11/39 obręb Joniec

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w obszarze administracyjnym Gminy Joniec w miejscowości Popielżyn-Zawady (działki nr 201/3, 201/4, 201/5, 201/7, 201/8, 201/9, 201/10))

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej ?PV Stara Wrona? o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z możliwością realizacji inwestycji jako jedna, bądź do czterech niezależnych i niepowiązanych technologicznie elektrowni o łącznej mocy wynoszącej do 4 MW na działce nr 57 w obrębie 0016 Stara Wrona, gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie

      |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SVP Nowa Wrona) o mocy do 4 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 116/1, obręb Nowa Wrona, gmina Joniec

      |--- Podział działki rolnej na budowlane i realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 76/2 obręb 1420006_2.0003 Joniec-Kolonia, jednostka ewidencyjna 142006_2 Joniec, gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie

      |--- Budow od jednej do trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1 MW kazda wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Popeilżyn-Zawady, dz. 25, gm. Joniec

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej na działkach inwestycyjnych nr 33/1, 33/2, 33/4, 33/5,33/9 ÷ 33/16 obręb Popielżyn-Zawady, w gminie Joniec, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim

      |--- Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego składającego się z 10 domków mieszkalno-wypoczynkowych zlokalizowanych na oddzielnych działkach nr ew. 992/26, 992/28, 992/29, 992/30, 992/31, 992/32, 992/17, 992/18, 992/37, 992/38, w miejscowości Królewo, gmina Joniec

      |--- Budowa instalacji do ściołowego chowu kur rodzicielskich o łącznej liczbie stanowisk 109000 szt. wraz z wewnętrznymi instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ew. 196 w m. Proboszczewice, gm. Joniec

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6.0 MW i powierzchnią zabudowy do 3,7 hawraz z niezbędbną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 243/1, 243/2 w miejscowości Popielżyn-Zawady, gmina Joniec

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na działkach inwestycyjnych o numerze ewidencyjnym 9/14 i 10, obręb 0005 Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec.

      |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4.0 MW włącznie, (również etapowo) wraz z niezbędbną infrastrukturą na działce o nr ew. 116/1 obręb Nowa Wrona , gmina Joniec

      |--- Budowa zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Józefowo

      |--- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048 W Królewo-Miszewo

      |--- Budowa stawu rybnego, ziemnego zbiornika retencyjnego na terenie działki ewidencyjnej oznaczonej nr 135/3 położonej w Popielżynie Górnym, gmina Joniec, powiat płoński, woj. mazowieckie

      |--- Robzudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec-Sobieski-Kołoząb

      |--- Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego - piasku w granicach złoża Ludwikowo (działka o nr ew. 39/2; 40/2; 41/2; 101; 102) w liejscowości Ludwokowo, gmina Joniec, powiat Płoński, woj. mazowieckie)

|--- Organizacje i Stowarzyszenia

|--- Uchwały

      |--- Uchwały 2020

      |--- Uchwały 2019

|--- Gospodarka odpadami komunalnymi

      |--- ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JONIEC

            |--- Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Joniec za rok 2019

      |--- Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

      |--- Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

|--- Imienny wykaz głosowania radnych

|--- Imienny wykaz głosowania

|--- Druki do pobrania

      |--- URZĄD STANU CYWILNEGO

      |--- PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

      |--- DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

      |--- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

      |--- STANOWISKO D/S GOSPODARKI KOMUNALNEJ, PRZESTRZENNEJ i ROLNICTWA

|--- Zarządzenia

      |--- Zarządzenia 2021

      |--- Zarządzenia 2020

      |--- Zarządzenia 2019

|--- Kanał Youtube

|--- Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

      |--- Procedura uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium

            |--- Procedura dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krajęczyn, gmina Joniec

            |--- Procedura dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec

      |--- Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium

|--- Uproszczone Plany Urządzania Lasów

      |--- Projekt UPUL

System Rada

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Sesje Rady

|--- Uchwały

|--- Protokoły

      |--- Oświadczenia majątkowe

|--- Projekty uchwał

|--- Interpelacje

|--- Głosowanie

Władze Gminy

|--- Wójt Gminy

|--- Skarbnik Gminy

|--- Sekretarz

|--- Przewodniczący Rady Gminy

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia 2021

      |--- Oświadczenia 2020

      |--- Oświadczenia 2019

      |--- Oświadczenia 2018

|--- Zarządzenia Wójta Gminy Joniec

      |--- Zarządzenia 2019

|--- Budżet Gminy

Stanowiska w Urzędzie

|--- Stanowiska i numery

RODO

|--- OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Wybory Powszechne

|--- Wybory Parlamentarne 2019

|--- Wybory Prezydenta RP 2020

Ogłoszenia

|--- Ogłoszenia 2021

|--- Ogłoszenia 2020

Powszechny spis rolny

|--- Spiszmy się jak na rolnika przystalo