Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Gmina Joniec

|--- Dane teleadresowe

Informacje

|--- Zamówienie publiczne

|--- Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

      |--- 2020 rok

            |--- UNIEWAŻNIONE - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

            |--- UNIEWAŻNIONE - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

            |--- Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Joniec - etap III

|--- Zamówienia publiczne ponizej 130 tysięcy złotych

|--- Dokumenty Strategiczne w Gminie Joniec

      |--- Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Jońcu

      |--- Dokumenty strategiczne

|--- Oferty pracy

|--- Obwieszczenia

      |--- Obwieszczenia / zawiadomienia 2024

      |--- Obwieszczenia 2023

      |--- Obwieszczenia 2022

      |--- Obwieszczenia 2021

      |--- Obwieszczenia 2020

      |--- Obwieszczenia 2019

|--- Ochrona środowiska

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na działkach ewidencyjnych o nr 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6 w obrębie Joniec-Kolonia, gm. Joniec, woj. mazowieckie, wraz z uwzględnieniem sąsiednich inwestycji na działkach 278/8, 278/9, 278/10, 278/11, 278/12, 278/13, 278/14. 278/15, 278/16, 278/17 dla których zostały wydane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w obrębie Joniec-Kolonia gm. Joniec, woj. mazowieckie

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na działce o nr ewid.240/1z uwzględnieniem służebności drogowej na działce 269 w obrębie Szumlin. Gmina Joniec, woj. mazowieckie

      |--- Budowie elektrowni fotowoltaicznej (PV NOWA WRONA) o łącznej mocy do 40 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ? na działce o nr ewid. 42/25 obręb NOWA WRONA gmina JONIEC

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działke nr 51/2 w obrębie Popielżyn Górny, gmina Joniec

      |--- Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 763/6 w obszarze administracyjnym gminy Joniec w miejscowości Królewo

      |--- Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o numerach ewidencyjnych 804/2 i 804/3, obręb 0007 Królewo, gmina Joniec

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na działce nr 66/6, 66/5, 66/4, 66/3, 66/2 w obszarze administracyjnym gminy Joniec w miejscowości Popielżyn Górny

      |--- Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego (piasku i żwiru) LUDWIKOWO I, w granicach działki nr 99 obręb Ludwikowo, gmina Joniec, pow. płonski w woj. mazowieckim

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 99 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na działkach o nr ewid. 370/2, 370/3, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 370/10, 370/11, 370/12, 370/13, 370/14, 370/15, 370/16, 370/17, 370/18, 370/19, 370/20, 370/21 i 370/22 w obrębie Joniec, gm. Joniec, woj. mazowieckie

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na działkach o nr ewid.16/1 oraz16/2 w obrębie Proboszczewice, gm. Joniec, woj. mazowieckie

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na działkach o nr ewid. 46/29, 46/37, 46/38, 46/39, 46/40, 46/41, 49/8 w obrębie Joniec, gm. Joniec, woj. mazowieckie

      |--- Budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek ewidencyjnych 52/16,52/17,52/18,52/19,52/20,52/21 wraz z uwzględnieniem sąsiednich inwestycji niepowiązanych inwestorów na działkach 52/5, 52/6, 52/7,52/8, 52/9, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, dla których zostały wydane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obrębie Joniec, gm. Joniec, woj. mazowieckie

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na działkach nr 11/60 i 11/61 w obszarze administracyjnym gminy Joniec w miejscowości Joniec

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości nr 98, 99, 100 w obrębie Stara Wrona oraz 153/2, 162, 155/1, 161 w obrębie Omięcin, gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na działce nr 66/6 w obszarze administracyjnym gminy Joniec w miejscowości Popielżyn Górny

      |--- Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze administracyjnym gminy Joniec na terenie działki ewidencyjnej nr 40/12 w obrębie Soboklęszcz wraz z uwzględnieniem inwestychi niepowiązanych inwestorów na działkach nr. 40/13, 40/10, 40/11 oraz części działki 40/5 w obrębie Soboklęszcz dla których zostały wydane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla sumarycznie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych

      |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW włącznie (również etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid.8, obręb: Kolonia Nowa Wrona, gmina: Joniec

      |--- Budowa stawu ziemnego w miejscowości Joniec

      |--- Budowia 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 5 budynków gospodarczych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną na działce nr ewid. 306/1 w msc. Osiek, gm. Joniec, powiat płoński

      |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej SPV Omięciny zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 114/2 w miejscowości Omięciny, gm. Joniec

      |--- Budowa do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. 79/5 obręb Popielżyn Górny

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - nr 203, 215, 216, obręb Proboszczewice , gmina Joniec, powiat płoński, woj. mazowieckie

      |--- Realizacji zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w obszarze administracyjnym gminy Joniec w miejscowości Krajęczyn (działka 374/1)

      |--- Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej w obszarze administracyjnym Gminy Joniec w miejscowości Popielżyn-Zawady działki 19, 20 obręb Popielżyn-Zawady

      |--- Ralizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w obszarze administracyjnym Gminy Joniec w miejscowości Sobieski (Dz. 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11))

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w obszarze administracyjnym gminy Joniec w miejscowości Krasjęczyn (działka 374/1))

      |--- Budowa zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, nieobjętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o powierzchni nie mniejszej niż 0,50 ha oraz budowie zbiornika wodnego - stawu ziemnego o powierzchni nie mniejszej niz 1200 m2 i maksymalnej głębokości 3 m, na terenie 4 działek, które powstaną w wyniku podziału działek o nr 995/9 i 765/7, obręb Królewo, gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w obszarze administracyjnym gminy Joniec w miejscowości Popielżyn-Zawady działki nr 245/2, 245/8, 245/10, 245/12

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 89/1 w obrębie Proboszczewice, gmina Joniec

      |--- Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej w obszarze administracyjnym gminy Joniec w miejscowości Omięciny działki nr 38/2, 38/4, 40/1

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w obszarze administracjnym Gminy Joniec w miejscowości Joniec, działki nr 11/35, 11/36, 11/37, 11/38, 11/39 obręb Joniec

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w obszarze administracyjnym Gminy Joniec w miejscowości Popielżyn-Zawady (działki nr 201/3, 201/4, 201/5, 201/7, 201/8, 201/9, 201/10))

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej ?PV Stara Wrona? o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z możliwością realizacji inwestycji jako jedna, bądź do czterech niezależnych i niepowiązanych technologicznie elektrowni o łącznej mocy wynoszącej do 4 MW na działce nr 57 w obrębie 0016 Stara Wrona, gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie

      |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SVP Nowa Wrona) o mocy do 4 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 116/1, obręb Nowa Wrona, gmina Joniec

      |--- Podział działki rolnej na budowlane i realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 76/2 obręb 1420006_2.0003 Joniec-Kolonia, jednostka ewidencyjna 142006_2 Joniec, gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie

      |--- Budow od jednej do trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1 MW kazda wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Popeilżyn-Zawady, dz. 25, gm. Joniec

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej na działkach inwestycyjnych nr 33/1, 33/2, 33/4, 33/9 ÷ 33/16 obręb Popielżyn-Zawady, w gminie Joniec, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim

      |--- Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego składającego się z 10 domków mieszkalno-wypoczynkowych zlokalizowanych na oddzielnych działkach nr ew. 992/26, 992/28, 992/29, 992/30, 992/31, 992/32, 992/17, 992/18, 992/37, 992/38, w miejscowości Królewo, gmina Joniec

      |--- Budowa instalacji do ściołowego chowu kur rodzicielskich o łącznej liczbie stanowisk 109000 szt. wraz z wewnętrznymi instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ew. 196 w m. Proboszczewice, gm. Joniec

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6.0 MW i powierzchnią zabudowy do 3,7 hawraz z niezbędbną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 243/1, 243/2 w miejscowości Popielżyn-Zawady, gmina Joniec

      |--- Realizacja zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na działkach inwestycyjnych o numerze ewidencyjnym 9/14 i 10, obręb 0005 Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec.

      |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4.0 MW włącznie, (również etapowo) wraz z niezbędbną infrastrukturą na działce o nr ew. 116/1 obręb Nowa Wrona , gmina Joniec

      |--- Budowa zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Józefowo

      |--- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048 W Królewo-Miszewo

      |--- Budowa stawu rybnego, ziemnego zbiornika retencyjnego na terenie działki ewidencyjnej oznaczonej nr 135/3 położonej w Popielżynie Górnym, gmina Joniec, powiat płoński, woj. mazowieckie

      |--- Robzudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec-Sobieski-Kołoząb

      |--- Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego - piasku w granicach złoża Ludwikowo (działka o nr ew. 39/2; 40/2; 41/2; 101; 102) w liejscowości Ludwokowo, gmina Joniec, powiat Płoński, woj. mazowieckie)

|--- Organizacje i Stowarzyszenia

|--- Uchwały

      |--- Uchwały 2024

      |--- Uchwały 2023

      |--- Uchwały 2022

      |--- Uchwały 2021

      |--- Uchwały 2020

      |--- Uchwały 2019

|--- Gospodarka odpadami komunalnymi

      |--- Jak segregować odpady?

      |--- ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JONIEC

            |--- Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Joniec za rok 2019

      |--- Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

      |--- Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

|--- Imienny wykaz głosowania radnych

|--- Imienny wykaz głosowania

|--- Druki do pobrania

      |--- URZĄD STANU CYWILNEGO

      |--- PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

      |--- DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

      |--- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

      |--- STANOWISKO D/S GOSPODARKI KOMUNALNEJ, PRZESTRZENNEJ i ROLNICTWA

|--- Zarządzenia

      |--- Zarządzenia 2017

      |--- Zarządzenia 2019

      |--- Zarządzenia 2020

      |--- Zarządzenia 2021

      |--- Zarządzenia 2022

      |--- Zarządzenia 2023

      |--- Zarządzenia 2024

|--- Kanał Youtube

|--- Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

      |--- Procedura uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium

            |--- Procedura dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Joniec, gmina Joniec (teren za mostem)

                  |--- Uchwała Nr XXXII/152/2021 Rady Gminy Joniec z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia mpzp części obrębu Joniec (teren za mostem)

            |--- Procedura dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krajęczyn, gmina Joniec

            |--- Procedura dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec

      |--- Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Proboszczewice

                  |--- Uchwała Nr XL/194/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 26 marca 2018r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Proboszczewice, gmina Joniec

            |--- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Joniec 2018r

                  |--- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Joniec 17.01.2018r

|--- Uproszczone Plany Urządzania Lasów

      |--- Projekt UPUL

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

System Rada

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Sesje Rady

|--- Uchwały

|--- Protokoły

      |--- Oświadczenia majątkowe

|--- Projekty uchwał

|--- Interpelacje

|--- Głosowanie

Władze Gminy

|--- Wójt Gminy

|--- Skarbnik Gminy

|--- Sekretarz

|--- Przewodniczący Rady Gminy

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia 2023

            |--- Oświadczenia majątkowe władz gminy

            |--- Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

            |--- Oświadczenia majątkowe radnych

      |--- Oświadczenia 2022

            |--- Oświadczenia majątkowe radnych

            |--- Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

            |--- Oświadczenia majątkowe władz gminy

      |--- Oświadczenia 2021

      |--- Oświadczenia 2020

      |--- Oświadczenia 2019

      |--- Oświadczenia 2018

|--- Zarządzenia Wójta Gminy Joniec

      |--- Zarządzenia 2019

|--- Budżet Gminy

Wykaz sołectw

|--- Wykaz

Stanowiska w Urzędzie

|--- Stanowiska i numery

RODO

|--- OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Wybory Powszechne

|--- Obwieszczenia

|--- Wybory Prezydenta RP 2020

|--- Wybory Parlamentarne 2019

|--- Wybory Parlamentarne 2023

|--- WYBORY SAMORZĄDOWE 07.04.2024 R.

|--- WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 09.06.2024 R.

Ogłoszenia

|--- Ogłoszenia 2023

|--- Ogłoszenia 2022

      |--- Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt za terenie Gminy Joniec w 2022 roku

|--- Ogłoszenia 2021

|--- Ogłoszenia 2020

|--- Ogłoszenia 2024

Powszechny spis rolny

|--- Spiszmy się jak na rolnika przystalo

Dokumenty do pobrania

|--- USC, Ewidencja ludności, Dowody osobiste

|--- Podatki

Oświata

|--- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Wkrą w Jońcu

|--- Szkoła Podstawowa w Królewie

|--- Ogłoszenia

Nieodpłatna Pomoc Prawna

|--- Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu płońskiego w 2023

|--- Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu płońskiego w 2024