Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczeni Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach ne ewid. 146 i 203 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec Agnieszka Dąbkowska 2021-10-14 12:14:59 dodanie dokumentu
Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Monika Marczak 2021-10-13 14:51:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Joniec z dnia 8 października 2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Ryszard Tomczak 2021-10-08 12:19:11 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Joniec z dnia 8 października 2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Ryszard Tomczak 2021-10-08 12:16:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 561/137 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.98.2021 Marek Chludziński 2021-10-08 10:50:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dwoma zjazdami publicznymi na drogę powiatową na części działki nr ewid.: 112 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.21.2021 Marek Chludziński 2021-10-08 10:16:34 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych Ryszard Tomczak 2021-10-07 14:34:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na działce nr ewid. 191/1 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec. WI-I.746.1.61.2021.IK1 Marek Chludziński 2021-10-07 13:49:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 561/169 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec dla planowanego budynku rekreacji indywidualnej z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.130.2021 Marek Chludziński 2021-10-07 11:53:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.25.2021 Marek Chludziński 2021-10-06 15:09:15 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Joniec Agnieszka Dąbkowska 2021-10-06 07:59:46 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Joniec Agnieszka Dąbkowska 2021-10-06 07:59:33 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Dąbkowska 2021-10-05 14:47:34 dodanie dokumentu
Decyzja wraz z charakterystyka przedsięwzięcia Agnieszka Dąbkowska 2021-10-05 14:45:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o załatwieniu sprawy po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wkra, na działkach o nr. ewid. 37/16 i 37/19 obręb Sobieski, gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie Agnieszka Dąbkowska 2021-10-05 14:43:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.17.2021 Marek Chludziński 2021-10-05 13:06:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złaczami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 107, 110/13, 110/12 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.20.2021 Marek Chludziński 2021-10-01 15:00:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr ewid.: 264, 268, 201/1, 201/3, 201/4, 201/5, 201/7, 201/8, 201/9, 201/10, 201/11, 201/12, 201/13, 455/1 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.19.2021 Marek Chludziński 2021-10-01 13:07:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 40, 48, 104 w obrębie Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.23.2021 Marek Chludziński 2021-09-29 09:02:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb" w miejscowościach: Joniec, Joniec-Kolonia, Szumlin, gmina Joniec. AB.6740.441.2021 Marek Chludziński 2021-09-28 13:40:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.17.2021 Marek Chludziński 2021-09-28 09:41:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn ze złączami kablo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.17.2021 Marek Chludziński 2021-09-28 09:30:55 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn ze złączami kablo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.17.2021 Marek Chludziński 2021-09-28 09:12:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 146, 203 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.22.2021 Marek Chludziński 2021-09-27 10:04:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. przyłącza elektroenergetycznego wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wkra na działce nr ewid.: 110/5, obręb Szumlin, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.248.2021.IR Marek Chludziński 2021-09-24 12:02:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wkra na działce nr ewid.: 150/20, obręb Krajęczyn, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.247.2021.IR Marek Chludziński 2021-09-24 11:56:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/zawiadomienie o zawieszeniu postępowania Agnieszka Dąbkowska 2021-09-24 11:19:49 dodanie dokumentu
Postanowienie o zawieszeniu postępowania Agnieszka Dąbkowska 2021-09-24 11:18:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Agnieszka Dąbkowska 2021-09-24 11:18:05 dodanie dokumentu
Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Agnieszka Dąbkowska 2021-09-24 11:17:03 dodanie dokumentu
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Szumlin, Sobieski i Krajęczyn Monika Marczak 2021-09-24 10:20:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. utwardzonym ciągiem komunikacyjnym i przyłączem elektrycznym na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wkra na działce nr ewid.: 110/4, obręb Szumlin, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.252.2021.IR Marek Chludziński 2021-09-23 11:52:36 dodanie dokumentu
Wystąpienie do organów współdziałających Agnieszka Dąbkowska 2021-09-23 10:17:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w formie publicznego obwieszczenie Agnieszka Dąbkowska 2021-09-23 10:16:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej i infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia oraz projektowanym zjazdem na drogę powiatową 3001W Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym na nieruchomości usytuowanej w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, Gmina Joniec, składającej się z działki nr ewid. 116/1 Agnieszka Dąbkowska 2021-09-20 10:53:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dwoma zjazdami publicznymi na drogę powiatową nr 3001W Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym na części działki nr ewid. 112 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. Agnieszka Dąbkowska 2021-09-20 10:16:59 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Ryszard Tomczak 2021-09-17 13:34:02 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe władz gminy Ryszard Tomczak 2021-09-17 13:29:36 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe władz gminy Ryszard Tomczak 2021-09-17 12:46:39 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe władz gminy Ryszard Tomczak 2021-09-17 12:45:21 dodanie dokumentu