Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Stanowiska Agnieszka Sztabnik 2024-06-21 14:22:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie/Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Agnieszka Sztabnik 2024-06-21 11:35:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Agnieszka Sztabnik 2024-06-21 10:17:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Sztabnik 2024-06-21 09:11:57 dodanie dokumentu
Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania wraz z charakterystyką przedsięwzięcia Agnieszka Sztabnik 2024-06-21 09:10:21 dodanie dokumentu
Wniosek o zgodę na podłączenie do sieci wodociągowej Marek Chludziński 2024-06-18 14:58:08 usunięcie dokumentu
Wniosek o zgodę na podłączenie do sieci wodociągowej Marek Chludziński 2024-06-18 14:58:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Agnieszka Sztabnik 2024-06-17 10:00:25 dodanie dokumentu
Wykaz Sołectw Agnieszka Sztabnik 2024-06-14 08:30:30 edycja dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na częściowym remoncie dachu kościoła na części działki nr ewid.: 14/1 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.7.2024 Marek Chludziński 2024-06-13 15:07:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie chodnika procesyjnego, dzwonnicy oraz dachu kościoła na działce nr ewid.: 277/4 oraz na części działki nr ewid.: 277/2 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.6.2024 Marek Chludziński 2024-06-13 13:47:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację zespołu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na działkach nr ewid.: 370/2, 370/3, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 370/10, 370/11, 370/12, 370/13, 370/14, 370/15, 370/16, 370/17, 370/21, 370/22 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec z uwzględnieniem sąsiednich działek nr ewid.: 370/18, 370/19, 370/20 dla których zostały wydane warunki zabudowy dla 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. PBG.6720.13.2023 Marek Chludziński 2024-06-10 12:52:38 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek nr ewid.: 20, 15/23 w obrębie geodezyjnym Proboszczewice oraz na części działek nr ewid.: 2, 3/10, 28, 8, 9/1 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.5.2024 Marek Chludziński 2024-06-06 08:51:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania Agnieszka Sztabnik 2024-06-03 10:22:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Joniec za 2023 rok Ryszard Tomczak 2024-05-31 13:44:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 18/2024 Wójta Gminy Joniec z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok Ryszard Tomczak 2024-05-31 13:42:44 dodanie dokumentu
Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji o statystycznej liczbie uczniów w 2024 roku w Gminie Joniec Agnieszka Sztabnik 2024-05-31 12:59:43 dodanie dokumentu
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych oraz godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 9 czerwca 2024 r Ryszard Tomczak 2024-05-28 10:40:56 dodanie dokumentu
Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2024 roku Monika Marczak 2024-05-27 15:48:01 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Monika Marczak 2024-05-27 07:44:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Agnieszka Sztabnik 2024-05-23 09:54:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Agnieszka Sztabnik 2024-05-23 08:43:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Agnieszka Sztabnik 2024-05-21 11:04:22 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z charakterystyką przedsięwzięcia Agnieszka Sztabnik 2024-05-21 11:04:01 dodanie dokumentu
Przewodniczący Agnieszka Sztabnik 2024-05-15 08:09:14 edycja dokumentu
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 108/2, 108/3, 108/12, 108/20 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec, powiat płoński. WC.ZUZ.4210.136.2024.MG Marek Chludziński 2024-05-14 11:14:20 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce i budowie słupa SN, budowie stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi nn i kablową rozdzielnicą szafową nn na części działek nr ewid.: 104/2, 105/4, 105/5, 105/7, 105/11, 105/13, 106/1 w obrębie geodezyjnym Proboszczewice, gmina Joniec. PBG.6733.3.2024 Marek Chludziński 2024-05-13 14:52:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Sztabnik 2024-05-10 12:56:06 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Agnieszka Sztabnik 2024-05-10 12:55:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec z dnia 7 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Ryszard Tomczak 2024-05-10 10:59:22 dodanie dokumentu
INFORMACJA Wójta Gminy Joniec z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Ryszard Tomczak 2024-05-10 10:55:10 dodanie dokumentu
INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Ryszard Tomczak 2024-05-10 10:11:43 dodanie dokumentu
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 09.06.2024 R. (zakładka menu) Agnieszka Sztabnik 2024-05-10 08:18:23 dodanie pozycji menu
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Sztabnik 2024-05-08 13:55:18 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z charakterystyką przedsięwzięcia Agnieszka Sztabnik 2024-05-08 13:54:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 988/16 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.17.2024 Marek Chludziński 2024-05-08 12:28:54 dodanie dokumentu
Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Joniec za rok 2023 Agnieszka Sztabnik 2024-04-30 14:14:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji umorzeniowej w sprawie wydania decyzji umorzeniowej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na działce nr ewid. 992/25 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.139.2023 Marek Chludziński 2024-04-30 13:38:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXXIII/354/2024 z dnia 14.03.2024 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2024 roku Ryszard Tomczak 2024-04-26 10:16:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXXIII/353/2024 z dnia 14.03.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Joniec, a Powiatem Płońskim w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3049 W Joniec- Sobieski- Kołoząb na odcinku od km 3 + 100 do km 4 + 600?? Ryszard Tomczak 2024-04-26 10:16:19 dodanie dokumentu