Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach Ryszard Tomczak 2020-07-07 12:41:25 dodanie dokumentu
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro (zakładka menu) Agnieszka Dąbkowska 2020-07-04 11:40:50 dodanie pozycji menu
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro (zakładka menu) Agnieszka Dąbkowska 2020-07-04 11:39:41 usunięcie pozycji menu
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro (zakładka menu) Agnieszka Dąbkowska 2020-07-04 11:39:04 dodanie pozycji menu
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok Ryszard Tomczak 2020-07-04 09:26:10 dodanie dokumentu
Broszura informacyjna dotycząca segregacji odpadów - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Agnieszka Dąbkowska 2020-07-03 13:57:35 dodanie dokumentu
Wystapienie o opinię Agnieszka Dąbkowska 2020-07-03 13:35:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie/Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Agnieszka Dąbkowska 2020-07-03 13:35:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celui publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, linii kablowej nn, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego nn na działce nr 81 w Popielżynie Dolnym, działce nr w 159 w Aleksandrii, gmina Nowe Miasto oraz na działkach nr: 298/71, 298/74 w Popielżynie-Zawadach, gmina Joniec. ITI.6733.18.2019.2020.EG Marek Chludziński 2020-07-02 14:20:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi na częśći działek nr ewid.: 43/2, 45, 47, 99, 55/7, 55/21 w obrębie Józefowo, gmina Joniec. PBG.6733.10.2020 Marek Chludziński 2020-07-02 14:12:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Agnieszka Dąbkowska 2020-07-02 13:51:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowę słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 w miejscowości Stare Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 w miejscowości Proboszczewice, obręb Proboszczewice, gmina Joniec. WIR.6733.3.2020 Marek Chludziński 2020-07-01 14:57:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 561/17 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.24.2020 Marek Chludziński 2020-07-01 14:50:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację budynku gospodarczego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działce nr ewid. 166/9 w obrębie Joniec, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.126.2020.IR Marek Chludziński 2020-06-30 14:15:27 dodanie dokumentu
Operaty Agnieszka Dąbkowska 2020-06-26 10:31:04 dodanie dokumentu
Mapy Agnieszka Dąbkowska 2020-06-26 10:29:36 dodanie dokumentu
Instrukcja dla Właścicieli lasów podczas wyłożeń Agnieszka Dąbkowska 2020-06-26 10:28:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie UPUL Agnieszka Dąbkowska 2020-06-26 10:27:43 edycja dokumentu
Szablon do sładania uwag i zastrzerzeń Agnieszka Dąbkowska 2020-06-26 10:27:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie UPUL Agnieszka Dąbkowska 2020-06-26 10:24:18 dodanie dokumentu
Uproszczone Plany Urządzania Lasów (zakładka menu) Agnieszka Dąbkowska 2020-06-26 09:47:46 dodanie pozycji menu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami kablowo-pomiarowymi na częśći działek nr ewid.: 96/7 i 97/12 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.7.2020 Marek Chludziński 2020-06-24 13:09:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwóch odcinków linii kablowej nn 0,4 kV, złącza kablowego rozgałęźnego i złącza kablowo-pomiarowego na częśći działek nr ewid.: 61/6, 222, 575/6 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.8.2020 Marek Chludziński 2020-06-24 12:47:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dla sadkobierców działki nr 77/2 położonej w msc. Omięciny Agnieszka Dąbkowska 2020-06-22 13:19:25 dodanie dokumentu
Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania Agnieszka Dąbkowska 2020-06-22 13:17:37 dodanie dokumentu
Pismo Wójta Gminy Załuski o wystąpieniu o ponowne uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowę słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 w miejscowości Stare Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 w miejscowości Proboszczewice, obręb Proboszczewice, gmina Joniec. WIR.6733.3.2020 Marek Chludziński 2020-06-22 08:58:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepompowni i naziemnego zbiornika wody na działce nr ewidencyjny 44/1 w obrębie geodezyjnym Adamowo, gmina Joniec. PBG.6733.6.2020 Marek Chludziński 2020-06-17 11:44:00 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Ryszard Tomczak 2020-06-15 11:23:55 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów Ryszard Tomczak 2020-06-12 15:06:51 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JONIEC Z DNIA 9 CZERWCA 2020 ROKU podanie do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. Ryszard Tomczak 2020-06-10 13:51:55 dodanie dokumentu
Informacja Urzędnika Wyborczego Gminy Joniec w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w dniach 10 - 12 czerwca 2020 r. w godz. 8:00 - 15:00 Ryszard Tomczak 2020-06-10 12:13:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, linii kablowej nn, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na działce nr 81 w Popielżynie Dolnym, działce nr w 159 w Aleksandrii, gmina Nowe Miasto oraz na działkach nr: 298/71, 298/74 w Popielżynie-Zawadach, gmina Joniec. ITI.6733.18.2019.2020.EG Marek Chludziński 2020-06-09 08:45:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Agnieszka Dąbkowska 2020-06-08 12:19:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie oraz Wystąpienie Wójta Gminy Załuski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Agnieszka Dąbkowska 2020-06-05 12:37:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie oraz Wystąpienie Wójta Gminy Załuski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Agnieszka Dąbkowska 2020-06-05 12:37:25 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Nasielska o wszczęciu postępowanie w sprawie wydani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na odbudowie trzech stawów rybnych, ziemnych zbiorników retencyjnych na terenie działek ewidenycjnych oznaczonych nr ewid. 143/1, 143/2, 143/3 położonych w Dobrej Woli, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, woj. mazwieckie. Agnieszka Dąbkowska 2020-06-05 12:19:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie oraz Wystąpienie Wójta Gminy Załuski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Agnieszka Dąbkowska 2020-06-04 15:14:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojta Gminy Załuski o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowę słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 w miejscowości Stare Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 w miejscowości Proboszczewice, obręb Proboszczewice, gmina Joniec. WIR.6733.3.2020 Marek Chludziński 2020-06-04 14:24:06 dodanie dokumentu
Wniosek o warunki zabudowy Marek Chludziński 2020-06-04 11:06:19 usunięcie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego Marek Chludziński 2020-06-04 11:06:10 dodanie dokumentu