Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wystąpienie do organów współdziałających Agnieszka Dąbkowska 2023-03-31 13:45:57 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu w formie publicznego obwieszczenia Agnieszka Dąbkowska 2023-03-31 13:45:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/zawiadomienie o zawieszeniu postępowania Agnieszka Dąbkowska 2023-03-28 12:43:07 dodanie dokumentu
Postanowienie o zawieszeniu postępowania Agnieszka Dąbkowska 2023-03-28 12:41:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu postanowienia w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Agnieszka Dąbkowska 2023-03-28 12:41:23 dodanie dokumentu
Postanowienie o nałożeniu raportu Agnieszka Dąbkowska 2023-03-28 12:38:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Nr 74/2022 z dnia 26.08.2022r o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki nr ewid.: 9/20 (po zmianie działki nr 9/22 i 9/23) w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.48.2022 Marek Chludziński 2023-03-28 11:57:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie o o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Joniec z dnia 27.01.2023r znak PBG.6220.5.2015 oraz odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego - piasku, w granicach złoża Ludwikowo (działki nr ewid. 39/2, 40/2, 41/2, 42, 101, 102) w miejscowości Ludwikowo, gmina Joniec. SKO/I/V/504/2023 Marek Chludziński 2023-03-24 14:28:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o ponownym wystąpieniu do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr ewid.: 2/4 i 1/3 w obrębie geodezyjnym Wilamy, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 242 i 258/13 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Joniec. WIR.6733.2.2022 Marek Chludziński 2023-03-24 12:26:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 260/8, 258/13, 242 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.37.2022 Marek Chludziński 2023-03-22 14:32:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV z kablową rozdzielnicą szafową nn i szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 54, 55/9, 575/2, 583 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec Marek Chludziński 2023-03-22 12:59:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie/Obwieszczenie o wydaniu decyzji Agnieszka Dąbkowska 2023-03-22 11:07:47 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z charakterystyką przedsięwzięcia Agnieszka Dąbkowska 2023-03-22 11:07:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej n budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid. 108/3 i 108/11 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec Agnieszka Dąbkowska 2023-03-20 12:36:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na działce nr ewid. 107/21 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec Agnieszka Dąbkowska 2023-03-20 12:30:37 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego, tj. sieci elektroenergetycznej nn-0-4kV na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wkra, na działkach o numerach ewidencyjnych: 146,203/1 i 147/34 obręb Szumlin, gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie Agnieszka Dąbkowska 2023-03-20 09:43:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie/obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Dąbkowska 2023-03-20 09:37:17 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z charakterystyką przedsięwzięcia Agnieszka Dąbkowska 2023-03-20 09:35:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid. 465, 464/7, 464/9, 464/10, 464/11, 464/12, 464/13 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec Agnieszka Dąbkowska 2023-03-16 11:06:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid.: 59/11, 59/12, 59/13, 59/14, 59/15, 59/16, 59/17, 60/17 obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.3.2023 Marek Chludziński 2023-03-14 13:58:21 dodanie dokumentu
Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Joniec Monika Marczak 2023-03-14 11:07:55 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Joniec Agnieszka Dąbkowska 2023-03-13 08:11:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Nr 74/2022 z dnia 26.08.2022r o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki nr ewid.: 9/20 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.48.2022 Marek Chludziński 2023-03-09 13:25:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 260/8, 258/13, 242 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.37.2022 Marek Chludziński 2023-03-02 10:50:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję ostateczną Wójta Gminy Joniec Nr 34/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Wkrą w Jońcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz projektowanymi dwoma zjazdami publicznymi na drogę gminną, na gminną, na części działki nr ewid. 209/1 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. PBG.6733.34.2022 Marek Chludziński 2023-02-27 14:49:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na części działek nr ewid.: 186, 185/2, 178/2, 72, 185/6, 184/2, 67/5, 73, 74, 75 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.38.2022 Marek Chludziński 2023-02-24 14:43:09 dodanie dokumentu
Informacja dla podmiotów wpisujących się do Rejestru Działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Agnieszka Dąbkowska 2023-02-24 11:34:10 edycja dokumentu
Informacja dla podmiotów wpisujących się do Rejestru Działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Agnieszka Dąbkowska 2023-02-24 11:33:48 edycja dokumentu
Informacja dla podmiotów wpisujących się do Rejestru Działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Agnieszka Dąbkowska 2023-02-24 11:33:19 edycja dokumentu
Informacja dla podmiotów wpisujących się do Rejestru Działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Agnieszka Dąbkowska 2023-02-24 11:32:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na działce nr ewid.: 107/21 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.4.2023 Marek Chludziński 2023-02-23 12:23:45 dodanie dokumentu
Pismo dotyczące przekazania dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie Agnieszka Dąbkowska 2023-02-22 12:12:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Agnieszka Dąbkowska 2023-02-17 10:18:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na legalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 27/14 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6730.91.2022 Marek Chludziński 2023-02-16 15:02:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 465, 464/7, 464/9, 464/10, 464/11, 464/12, 464/13 położonych w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.39.2022 Marek Chludziński 2023-02-16 11:46:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 260/8, 258/13, 242 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.37.2022 Marek Chludziński 2023-02-16 09:08:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o zakończeniu postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr ewid.: 2/4 i 1/3 w obrębie geodezyjnym Wilamy, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 242 i 258/13 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Joniec. WIR.6733.2.2022 Marek Chludziński 2023-02-16 08:50:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Agnieszka Dąbkowska 2023-02-14 12:24:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid.: 59/11, 59/12, 59/13, 59/14, 59/15, 59/16, 59/17, 60/17 obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.3.2023 Marek Chludziński 2023-02-13 15:02:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid.: 108/3, 108/11 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.2.2023 Marek Chludziński 2023-02-13 12:26:58 dodanie dokumentu