Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec - informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Marek Chludziński 2020-02-27 14:35:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływnia na środowisko Agnieszka Dąbkowska 2020-02-26 14:52:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/52/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 17 czerwca 2019 r. Agnieszka Dąbkowska 2020-02-26 14:52:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krajęczyn, gmina Joniec Agnieszka Dąbkowska 2020-02-26 14:50:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływnia na środowisko Agnieszka Dąbkowska 2020-02-26 14:49:29 dodanie dokumentu
Uchała Nr XI/51/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 17 czerwca 2019 r. Agnieszka Dąbkowska 2020-02-26 14:48:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec Agnieszka Dąbkowska 2020-02-26 14:45:28 dodanie dokumentu
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (zakładka menu) Agnieszka Dąbkowska 2020-02-26 14:10:00 dodanie pozycji menu
Uchwała nr XX/105/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płońskiego Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:20:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/104/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Joniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:19:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/103/2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:18:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/102/2020 w sprawie opłaty targowej Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:16:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/101/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:15:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/100/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:14:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/99/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:13:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/98/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:11:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/97/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Joniec Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:10:11 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIX/96/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:08:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIX/95/2020 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:06:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIX/94/2020 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:05:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elktroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym na części działek nr ewid.: 213/1, 213/15, 214/2, 214/8, 214/12, 214/13, 214/14 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.20.2019 Marek Chludziński 2020-02-19 09:36:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn ze złączem kablowym na działce nr ewid. 62/9 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.1.2020 Marek Chludziński 2020-02-18 12:46:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn na działkach nr ewid.: 46, 35/5, 35/6, 35/4 w obrębie Sobieski, gmina joniec. WA.ZUZ.1.4210.36.2020.KK Marek Chludziński 2020-02-17 14:42:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV i trzech złączy kablowo-pomiarowych nn na działkach nr ewid.: 275, 206/16, 206/17, 206/19, 206/21 dla zasilania w energię elektryczną działek nr ewid.: 206/17, 206/18, 206/19, 206/20, 206/21, 206/22 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.21.2019 Marek Chludziński 2020-02-17 14:18:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/93/2019 w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Ryszard Tomczak 2020-02-14 09:37:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/92/2019 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2019 rok Ryszard Tomczak 2020-02-14 09:36:30 dodanie dokumentu
uchwała nr XV/82/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych Ryszard Tomczak 2020-02-14 09:34:29 edycja dokumentu
Uchwała nr XVIII/91/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2019-2030 Ryszard Tomczak 2020-02-14 09:31:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/90/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych Ryszard Tomczak 2020-02-14 09:28:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/89/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Ryszard Tomczak 2020-02-14 09:26:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/88/2019 w sprawie uchwały budżetowej Ryszard Tomczak 2020-02-14 09:25:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/87/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Joniec na lata 2020-2030 Ryszard Tomczak 2020-02-14 09:24:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVII/86/2019 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2019 rok Ryszard Tomczak 2020-02-14 09:22:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVII/85/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2019-2025 Ryszard Tomczak 2020-02-14 09:21:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVII/84/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Joniec do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Adamowo, gmina Joniec Ryszard Tomczak 2020-02-14 09:19:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVII/83/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata Ryszard Tomczak 2020-02-14 09:16:49 dodanie dokumentu
uchwała nr XV/82/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych Ryszard Tomczak 2020-02-14 08:24:30 dodanie dokumentu
Wystapienie o opinię Agnieszka Dąbkowska 2020-02-10 13:58:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie/Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Agnieszka Dąbkowska 2020-02-10 13:57:29 edycja dokumentu
Zawiadomienie/Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Agnieszka Dąbkowska 2020-02-10 13:56:50 dodanie dokumentu