Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. budynku rekreacji indywidualnej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wkra na działce nr ewid. 112/12, obręb Szumlin, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.218.2021.IR Marek Chludziński 2021-08-30 11:27:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4, w obrębie geodezyjnym Soboklęszcz, gmina Joniec Agnieszka Sztabnik 2021-08-18 14:42:27 dodanie dokumentu
Wystąpienie o opinię do organów współdziałających Agnieszka Sztabnik 2021-08-09 10:13:10 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w formie publicznego obwieszczenia Agnieszka Sztabnik 2021-08-09 10:12:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu odmownej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn na działkach nr ewid.: 539, 698/11, 698/22, 889 wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i rozdzielnicą w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.16.2021 Marek Chludziński 2021-08-06 14:40:47 dodanie dokumentu
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Proboszczewice, Omięciny i Stara Wrona w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gminie Joniec Monika Marczak 2021-08-06 13:48:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych t. budynku rekreacji indywidualnej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wkra na działce nr ewid. 40/39, obręb Sobieski, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.193.2021.IR Marek Chludziński 2021-08-04 16:09:33 dodanie dokumentu
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Szumlin, Sobieski i Krajęczyn Monika Marczak 2021-08-04 13:31:33 edycja dokumentu
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Szumlin, Sobieski i Krajęczyn Monika Marczak 2021-08-04 10:19:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN wraz z wymianą słupa, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej nn ze złączami kablowymi na działkach nr ewid. 257/6, 257/7, 257/9, 257/10, 257/11, 257/12, 257/22, 257/23 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec Agnieszka Sztabnik 2021-08-03 13:48:21 dodanie dokumentu
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Proboszczewice, Omięciny i Stara Wrona w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gminie Joniec Monika Marczak 2021-07-30 12:37:08 edycja dokumentu
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Proboszczewice, Omięciny i Stara Wrona w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gminie Joniec Monika Marczak 2021-07-30 09:53:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb" Monika Marczak 2021-07-29 13:04:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 27/5 w obrębie geodezyjnym Szumlin gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.89.2021 Monika Marczak 2021-07-27 08:46:43 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 27/5 w obrębie geodezyjnym Szumlin gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.89.2021 Monika Marczak 2021-07-27 08:46:33 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 27/5 w obrębie geodezyjnym Szumlin gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.89.2021 Monika Marczak 2021-07-27 08:45:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn z montażem złącza kablowo-pomiarowego nn na działce nr ewid.: 150/20 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.15.2021 Marek Chludziński 2021-07-23 13:40:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 174/7 w obrębie Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6730.71.2021 Marek Chludziński 2021-07-22 15:03:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójt Gminy Joniec o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania na budowę 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 27/14 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6730.23.2021 Marek Chludziński 2021-07-22 11:54:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn ze złączami kablo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.17.2021 Marek Chludziński 2021-07-22 10:59:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn na działkach nr ewid.: 539, 698/11, 698/22, 889 wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i rozdzielnicą w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.16.2021 Marek Chludziński 2021-07-20 15:05:09 dodanie dokumentu
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Szumlin, Sobieski i Krajęczyn Monika Marczak 2021-07-20 11:09:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójt Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 989/6 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.51.2021 Marek Chludziński 2021-07-19 11:09:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV ze słupami wirowymi na działkach nr ewid.: 110, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/2, 89/1, 90, 91/1, 91/2 w obrębie Adamowo, gmina Joniec. PBG.6733.14.2021 Marek Chludziński 2021-07-15 14:13:26 dodanie dokumentu
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Proboszczewice, Omięciny i Stara Wrona w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gminie Joniec Monika Marczak 2021-07-15 13:28:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Agnieszka Sztabnik 2021-07-13 14:31:40 dodanie dokumentu
Decyzja wraz z charakterystyką przedsięwzięcia Agnieszka Sztabnik 2021-07-13 14:31:08 dodanie dokumentu
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Krajęczyn, Popielżyn-Zawady, Stara Wrona oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Królewie w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gminie Joniec Monika Marczak 2021-07-08 11:13:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN z wymianą słupa, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej ze złączami kablowymi na działkach nr ewid.: 44, 46, 101 w obrębie Józefowo oraz na działkach nr ewid. 257/6, 257/7, 257/9, 257/10, 257/11, 257/12, 257/22, 257/23 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.18.2021 Marek Chludziński 2021-07-07 12:21:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 174/7 w obrębie Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6730.71.2021 Marek Chludziński 2021-07-06 12:10:55 dodanie dokumentu
Wystąpienie o opinię do organów współdziałających Agnieszka Sztabnik 2021-07-06 10:52:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu w formie publicznego obwieszczenia Agnieszka Sztabnik 2021-07-06 10:51:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie cieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ewid. 95/11, 95/49, 95/10, 95/43, 95/54 w obrębie geodezyjnym Adamowo, gmina Joniec Agnieszka Sztabnik 2021-07-01 14:40:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie cieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ewid. 95/11, 95/49, 95/10, 95/43, 95/54 w obrębie geodezyjnym Adamowo, gmina Joniec Agnieszka Sztabnik 2021-07-01 14:00:24 dodanie dokumentu
Pismo dotyczące przekazania dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie Agnieszka Sztabnik 2021-06-30 14:35:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn z montażem złącza kablowo-pomiarowego nn na działce nr ewid.: 150/20 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.15.2021 Marek Chludziński 2021-06-29 12:51:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójt Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 989/6 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.51.2021 Marek Chludziński 2021-06-24 13:12:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn na działkach nr ewid. 212 i 255/1 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.10.2021 Marek Chludziński 2021-06-24 13:07:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójt Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania na budowę 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 27/14 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6730.23.2021 Marek Chludziński 2021-06-23 14:42:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/zawiadomienie o zawieszeniu postępowania Agnieszka Sztabnik 2021-06-21 13:34:11 dodanie dokumentu