Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Joniec Monika Marczak 2024-02-26 13:04:28 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z kablową rozdzielnicą szafową i dwoma szafkami pomiarowymi nn na części działki 5/4 w obrębie geodezyjnym Józefowo i części działek nr ewid. 45, 46/29, 46/37, 46/41 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. PBG.6733.18.2023 Marek Chludziński 2024-02-26 12:58:14 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek nr ewid.: 7/7 i 282 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec oraz części działki nr ewid. 76/24 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.2.2024 Marek Chludziński 2024-02-23 13:20:17 dodanie dokumentu
Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2024 roku Monika Marczak 2024-02-23 08:25:00 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 12/2024 Wójta Gminy Joniec z dnia 22.02.2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Joniec w 2024 rok Ryszard Tomczak 2024-02-22 13:08:25 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 12/2024 Wójta Gminy Joniec z dnia 22.02.2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Joniec w 2024 rok Ryszard Tomczak 2024-02-22 13:06:51 dodanie dokumentu
Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2024 roku Monika Marczak 2024-02-20 10:12:32 dodanie dokumentu
UNIEWAŻNIONE Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2024 roku Monika Marczak 2024-02-20 10:11:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania Agnieszka Sztabnik 2024-02-16 09:46:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na działce nr ewid. 992/25 w obrębie geodezyjnym Królewie, gmina Joniec Marek Chludziński 2024-02-15 14:27:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z pięcioma szafkami pomiarowymi nn na części działek nr ewid. 116/1, 129, 178/9, 144/10 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.16.2023 Marek Chludziński 2024-02-15 14:12:08 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na części działek nr ewidencyjny 588/1, 95/10 i 222 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.15.2023 Marek Chludziński 2024-02-14 13:07:09 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaty dla celów edukacyjnych na części działki nr ewid.: 542/12 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.1.2024 Marek Chludziński 2024-02-14 10:33:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia radnych wybieranych w wyborach w 2024 roku na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy Ryszard Tomczak 2024-02-12 14:11:38 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Ryszard Tomczak 2024-02-12 14:06:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Ryszard Tomczak 2024-02-12 13:58:46 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 30 stycznia 2024 r. Ryszard Tomczak 2024-02-12 13:34:11 dodanie dokumentu
INFORMACJA Wójta Gminy Joniec z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, miejsc przeznaczonch na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Ryszard Tomczak 2024-02-12 13:28:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Ryszard Tomczak 2024-02-12 13:22:48 dodanie dokumentu
WYBORY SAMORZĄDOWE 07.04.2024 R. (zakładka menu) Agnieszka Sztabnik 2024-02-12 12:40:47 dodanie pozycji menu
Obwieszczenie Burmistrza Nasielska o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie trzech stawów rybnych, ziemnych zbiorników retencyjnych na terenie działek ewidencyjnych oznaczonych nr ewid. 143/1, 143/2, 143/3 położonych w Dobrej Woli Agnieszka Sztabnik 2024-02-08 09:57:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30.01.2024 r. znak:WIR.6220.13.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,5 MW, stacji TRAFO, oraz magazynów energii zlokalizowanej w obrębie Wrońska, gminie Załuski, powiat płoński, działka 162 Agnieszka Sztabnik 2024-02-08 09:47:57 dodanie dokumentu
Wystąpienie do organów współdziałających Agnieszka Sztabnik 2024-02-08 09:34:10 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Agnieszka Sztabnik 2024-02-08 09:33:30 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na Remont chodnika procesyjnego, dzwonnicy oraz dachu kościoła przy Parafii Św. Zygmunta w Królewie Monika Marczak 2024-02-07 14:06:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wraz z kablową rozdzielnicą szafową i dwoma szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 71/12, 71/13, 71/14, 86, 99/5, 172/2, 174 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.17.2023 Marek Chludziński 2024-02-06 12:29:25 dodanie dokumentu
UNIEWAŻNIONE Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2024 roku Monika Marczak 2024-02-06 09:28:08 edycja dokumentu
UNIEWAŻNIONE Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2024 roku Monika Marczak 2024-02-06 09:27:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek nr ewid.: 117/1, 209, 208 w obrębie geodezyjnym Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.14.2023 Marek Chludziński 2024-02-05 13:23:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXIV/317/2023 z dnia 25.10.2023 r. w sprawie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ? Przyjazne Mazowsze Ryszard Tomczak 2024-02-02 08:38:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXIV/316/2023 z dnia 25.10.2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w postaci węgla dla osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w roku 2023 Ryszard Tomczak 2024-02-02 08:36:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXV/315/2023 z dnia 25.10.2023 r. w sprawie zasad nadawania i zmian nazw ulic, dróg wewnętrznych, placów oraz obiektów publicznych na terenie Gminy Joniec Ryszard Tomczak 2024-02-02 08:35:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXIV/314/2023 z dnia 15.09.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok Ryszard Tomczak 2024-02-02 08:34:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXIV/313/2023 z dnia 15.09.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032 Ryszard Tomczak 2024-02-02 08:32:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXIV/312/2023 z dnia 15.09.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/303/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2023 roku Agnieszka Sztabnik 2024-02-02 08:29:29 edycja dokumentu
Uchwała nr LXXIV/312/2023 z dnia 15.09.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/303/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2023 roku Ryszard Tomczak 2024-02-02 08:20:50 dodanie dokumentu
Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji o statystycznej liczbie uczniów w 2024 roku w Gminie Joniec Agnieszka Sztabnik 2024-02-01 13:28:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenia (zakładka menu) Agnieszka Sztabnik 2024-02-01 13:25:52 dodanie pozycji menu
Wystąpienie o opinię do organów współdziałających Agnieszka Sztabnik 2024-02-01 12:24:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Agnieszka Sztabnik 2024-02-01 12:23:33 dodanie dokumentu