Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Joniec oraz Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych terenu Gminy Joniec Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:20:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 3 grudnia 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:17:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 7 grudnia 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie geodety na wykonywanie robót geodezyjnych oraz realizację zadania: ?Obsługa bankowa budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy?. Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:17:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 7 grudnia 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie geodety na wykonywanie robót geodezyjnych w 2021 roku Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:16:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 7 grudnia 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenów w formie opisowej i graficznej oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizami warunków i zasad zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:16:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 58/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 4 grudnia 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ?Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Joniec w 2021 roku Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:15:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 57/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 30 listopada 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:15:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 25 listopada 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:15:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 55/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 18 listopada 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok. Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:14:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 53/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 12 listopada 2020 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:13:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 52/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 12 listopada 2020 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Joniec Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:12:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:11:52 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:09:55 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:09:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 50/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 4 listopada 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:08:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 4 listopada 2020 w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Jońcu, w związku z zagrożeniem COVID-19 Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:07:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 4 listopada 2020 w sprawie wprowadzenia zasad pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Joniec Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:03:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 8 października 2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:01:59 usunięcie dokumentu
Zarządzenie nr 46/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 27 października 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:01:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 26 października 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:01:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 44/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 21 października 2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:00:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 8 października 2020 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno ? Architektonicznej Ryszard Tomczak 2021-03-29 18:00:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 8 października 2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:58:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 7 października 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:58:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 30 września 2020 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Joniec Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:57:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 24 września 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:57:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 14 września 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: ?Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Joniec?. Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:56:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 14 września 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ma zadanie pn. ?Budowa odcinka sieci wodociągowej od działki 116/1 w Omięcinach do działki 73/10 w Proboszczewicach w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Joniec Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:54:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 14 września 2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorczej dla zadania pn. ?Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń dla szkół z terenu Gminy Joniec w ramach programu Zdalna Szkoła+?. Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:53:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 14 września 2020 w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla zadania pn. ?Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Joniec ? etap III Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:53:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 14 września 2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorczej dla zadania pn. ?Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach typu Big Bag?. Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:52:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 10 września 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:52:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 10 września 2020 w sprawie: Regulaminu działania Gminnej Komisji Urbanistyczni-Architektonicznej Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:51:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 7 września 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:48:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 31 sierpnia 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:48:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 19 sierpnia 2020 w sprawie: oceny ryzyka zawodowego związanego z SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla pracowników Urzędu Gminy Joniec Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:47:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 18 sierpnia 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:47:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:46:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020r Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:46:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 17 lipca 2020 w sprawie ustalenia maksymalnych norm zużycia paliwa samochodu OSP w Jońcu Ryszard Tomczak 2021-03-29 17:45:26 dodanie dokumentu