Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania Agnieszka Sztabnik 2020-06-22 13:17:37 dodanie dokumentu
Pismo Wójta Gminy Załuski o wystąpieniu o ponowne uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowę słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 w miejscowości Stare Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 w miejscowości Proboszczewice, obręb Proboszczewice, gmina Joniec. WIR.6733.3.2020 Marek Chludziński 2020-06-22 08:58:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepompowni i naziemnego zbiornika wody na działce nr ewidencyjny 44/1 w obrębie geodezyjnym Adamowo, gmina Joniec. PBG.6733.6.2020 Marek Chludziński 2020-06-17 11:44:00 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Ryszard Tomczak 2020-06-15 11:23:55 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów Ryszard Tomczak 2020-06-12 15:06:51 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JONIEC Z DNIA 9 CZERWCA 2020 ROKU podanie do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. Ryszard Tomczak 2020-06-10 13:51:55 dodanie dokumentu
Informacja Urzędnika Wyborczego Gminy Joniec w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w dniach 10 - 12 czerwca 2020 r. w godz. 8:00 - 15:00 Ryszard Tomczak 2020-06-10 12:13:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, linii kablowej nn, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na działce nr 81 w Popielżynie Dolnym, działce nr w 159 w Aleksandrii, gmina Nowe Miasto oraz na działkach nr: 298/71, 298/74 w Popielżynie-Zawadach, gmina Joniec. ITI.6733.18.2019.2020.EG Marek Chludziński 2020-06-09 08:45:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Agnieszka Sztabnik 2020-06-08 12:19:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie oraz Wystąpienie Wójta Gminy Załuski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Agnieszka Sztabnik 2020-06-05 12:37:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie oraz Wystąpienie Wójta Gminy Załuski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Agnieszka Sztabnik 2020-06-05 12:37:25 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Nasielska o wszczęciu postępowanie w sprawie wydani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na odbudowie trzech stawów rybnych, ziemnych zbiorników retencyjnych na terenie działek ewidenycjnych oznaczonych nr ewid. 143/1, 143/2, 143/3 położonych w Dobrej Woli, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, woj. mazwieckie. Agnieszka Sztabnik 2020-06-05 12:19:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie oraz Wystąpienie Wójta Gminy Załuski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Agnieszka Sztabnik 2020-06-04 15:14:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojta Gminy Załuski o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowę słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 w miejscowości Stare Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 w miejscowości Proboszczewice, obręb Proboszczewice, gmina Joniec. WIR.6733.3.2020 Marek Chludziński 2020-06-04 14:24:06 dodanie dokumentu
Wniosek o warunki zabudowy Marek Chludziński 2020-06-04 11:06:19 usunięcie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego Marek Chludziński 2020-06-04 11:06:10 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Joniec Marek Chludziński 2020-06-04 11:03:23 usunięcie dokumentu
wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w studium oraz o obszarze rewitalizacji Marek Chludziński 2020-06-04 11:03:10 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym Marek Chludziński 2020-06-04 10:59:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec owydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi na działkach nr ewid.: 203/12, 264, 277 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.46.2020 Marek Chludziński 2020-06-04 10:31:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przyjecia Raportu o stanie Gminy Joniec za 2019 rok Ryszard Tomczak 2020-06-03 14:41:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV na części działek nr ewid. 96/7 i 97/12 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.65733.7.2020 Marek Chludziński 2020-05-28 14:47:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwóch odcinków linii kablowej nn 0,4 kV, złącza kablowego rozgałęźnego i złacza kablowo-pomiarowego na części działek nr ewid. 61/6, 222 i 575/6 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.8.2020 Marek Chludziński 2020-05-28 12:11:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budynku przepompowni i naziemnego zbiornika wody na działce nr 44/1 w obrębie geodezyjnym Adamowo, gmina Joniec Agnieszka Sztabnik 2020-05-27 13:44:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania Agnieszka Sztabnik 2020-05-26 10:28:59 dodanie dokumentu
Postanowienie o zawieszeniu postepowania Agnieszka Sztabnik 2020-05-26 10:28:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanolwienia w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Agnieszka Sztabnik 2020-05-26 10:27:19 dodanie dokumentu
Postanowienie w sprawie sporządzenia raportu Agnieszka Sztabnik 2020-05-26 10:26:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo ? pomiarowym na działkach nr ewid. 575/20, 575/3, 575/7, 575/8, 575/19 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.3.2020 Marek Chludziński 2020-05-26 10:22:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej stacji transformatorowej SN 15/04 kV, kablowe linii elektroenergetycznej SN 15/04 kV, kablowej linii elektroenergetycznej nn i złączy kablowo ? pomiarowych na działkach nr ewid.: 69/4, 69/5, 69/17, 69/8, 69/18, 69/21 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.4.2020 Marek Chludziński 2020-05-20 13:30:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złaczami kablowymi nn na działkach nr ewid.: 203/12, 264, 277 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.5.2020 Marek Chludziński 2020-05-19 13:35:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przyłącza kablowego nn na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działkach nr ewid.: 21/31, 20/4, 20/5 w obrębie Joniec, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.121.2020.KK Marek Chludziński 2020-05-19 13:20:04 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Agnieszka Sztabnik 2020-05-18 14:35:05 edycja dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Agnieszka Sztabnik 2020-05-18 14:34:13 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o wystąpieniu do organów współdziałających o ocenę zgodności zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, linii kablowej nn, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na działce nr 81 w Popielżynie Dolnym, działce nr w 159 w Aleksandrii, gmina Nowe Miasto oraz na działkach nr: 298/71, 298/74 w Popielżynie-Zawadach, gmina Joniec. ITI.6733.18.2019.2020.EG Marek Chludziński 2020-05-18 11:02:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o wystąpieniu do organów współdziałających o ocenę zgodności zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, linii kablowej nn, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na działce nr 81 w Popielżynie Dolnym, działce nr w 159 w Aleksandrii, gmina Nowe Miasto oraz na działkach nr: 298/71, 298/74 w Popielżynie-Zawadach, gmina Joniec. ITI.6733.18.2019.2020.EG Marek Chludziński 2020-05-18 11:01:02 dodanie dokumentu
Godziny otwarcia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpaów Komunalnych - PSZOK Agnieszka Sztabnik 2020-05-15 09:00:03 edycja dokumentu
Godziny otwarcia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpaów Komunalnych - PSZOK Agnieszka Sztabnik 2020-05-15 08:58:50 edycja dokumentu
Wystapienie o opinię Agnieszka Sztabnik 2020-05-14 13:51:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie/Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Agnieszka Sztabnik 2020-05-14 13:49:13 dodanie dokumentu