Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Nasielska o wszczęciu postępowanie w sprawie wydani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na odbudowie trzech stawów rybnych, ziemnych zbiorników retencyjnych na terenie działek ewidenycjnych oznaczonych nr ewid. 143/1, 143/2, 143/3 położonych w Dobrej Woli, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, woj. mazwieckie. Agnieszka Sztabnik 2020-05-14 13:41:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o wszczęciu postępowania na budowę i przebudowę sieci energetycznej oraz przebudowę słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid.138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 w mioejscowości Stare Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 w obrębie Proboszczewice, gmina Joniec. WIR.6733.3.2020 Marek Chludziński 2020-05-12 14:46:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowe linii kablowej nn ze złaczami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 575/20, 575/3, 575/7, 575/8, 575/19 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.3.2020 Marek Chludziński 2020-05-12 14:33:41 dodanie dokumentu
Godziny otwarcia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpaów Komunalnych - PSZOK Agnieszka Sztabnik 2020-04-30 14:46:19 edycja dokumentu
Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Joniec za rok 2019 Agnieszka Sztabnik 2020-04-30 14:45:09 edycja dokumentu
Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Joniec za rok 2019 Agnieszka Sztabnik 2020-04-30 14:43:59 usunięcie załacznika
Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Joniec za rok 2019 Agnieszka Sztabnik 2020-04-30 14:43:33 dodanie dokumentu
Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Joniec Agnieszka Sztabnik 2020-04-30 14:42:47 usunięcie dokumentu
Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Joniec za rok 2019 Agnieszka Sztabnik 2020-04-30 14:41:44 edycja dokumentu
Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Joniec za rok 2019 Agnieszka Sztabnik 2020-04-30 14:37:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwóch odcinków linii kablowej nn 0,4 kV, złącza kablowego rozgałęźnego i złącza kablowo-pomiarowego na części działek nr ewid. 61/6, 222 w obrębie Krajęczyn i części działki nr ewid. 727/1 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.2.2020 Marek Chludziński 2020-04-30 14:17:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiznego na budowę budynku przepompowni i naziemnego zbiornika wody na działce nr ewid. 44/1 w obrębie Adamowo, gmina Joniec. PBG.6733.6.2020 Marek Chludziński 2020-04-30 12:58:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej, kablowej linii elektroenergetycznej SN 15/04 kV, kablowej linii elektroenergetycznej nn, i złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr ewid. 69/4, 69/5, 69/17, 69/8, 69/18, 69/21 w obrębie geodezyjnym Soboklęszcz, gmina Joniec; PBG.6733.4.2020 Agnieszka Sztabnik 2020-04-28 10:05:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych na działce nr ewid. 763/4 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.8.2020 Marek Chludziński 2020-04-27 14:18:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowymi na działkach nr ewid.: 203/12, 264, 277 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.5.2020 Marek Chludziński 2020-04-24 12:14:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN, linii kablowej nn, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na działce nr ewid. 81 w obrębie Popielżyn Dolny, nr ewid. 159 w obrębie Aleksandria, gmina Nowe Miasto oraz na działkach nr ewid. 298/71 i 298/74 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. ITI.6733.18.2019.2020.EG Marek Chludziński 2020-04-24 10:56:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku rekreacji indywidualnej z przyłączami do sieci zewnętrznych i zjazdem na drogę powiatową na działce nr ewid. 61/39 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6730.100.2019 Marek Chludziński 2020-04-23 13:54:29 dodanie dokumentu
Informacja o Sporządzaniu Uproszczonych Planów Urządznia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa Agnieszka Sztabnik 2020-04-23 12:51:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenia 2020 (zakładka menu) Agnieszka Sztabnik 2020-04-23 12:49:07 dodanie pozycji menu
Ogłoszenia (zakładka menu) Agnieszka Sztabnik 2020-04-23 12:03:18 dodanie pozycji menu
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Marek Chludziński 2020-04-23 11:25:07 edycja dokumentu
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Marek Chludziński 2020-04-23 11:24:05 usunięcie załacznika
OBWIESZCZENIEPAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJz dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejw wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Ryszard Tomczak 2020-04-21 14:21:44 dodanie dokumentu
Wystąpienie o opinię Agnieszka Sztabnik 2020-04-16 14:03:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie/Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Agnieszka Sztabnik 2020-04-16 14:02:21 dodanie dokumentu
Budowa stawu rybnego, ziemnego zbiornika retencyjnego na terenie działki ewidencyjnej oznaczonej nr 135/3 położonej w Popielżynie Górnym, gmina Joniec, powiat płoński, woj. mazowieckie Agnieszka Sztabnik 2020-04-16 11:54:29 usunięcie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 14 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów Ryszard Tomczak 2020-04-14 12:48:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn na działkach nr ewid.: 575/20, 575/3, 575/7, 575/8, 575/19 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.3.2020 Marek Chludziński 2020-04-10 12:39:40 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Joniec z dnia 9 kwietnia 2020 roku o obwodach głosowania Ryszard Tomczak 2020-04-09 14:44:30 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Joniec z dnia 8 kwietnia 2020 roku o obwodach głosowania Ryszard Tomczak 2020-04-09 08:46:52 usunięcie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Joniec z dnia 8 kwietnia 2020 roku o obwodach głosowania Ryszard Tomczak 2020-04-08 12:40:53 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Joniec w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Ryszard Tomczak 2020-04-02 13:36:03 edycja dokumentu
Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Joniec w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Ryszard Tomczak 2020-04-02 13:26:51 usunięcie załacznika
Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Joniec w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Ryszard Tomczak 2020-04-02 13:26:15 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Joniec z dnia 11.02.2020r. Ryszard Tomczak 2020-03-30 09:27:37 dodanie dokumentu
Kalendarz wyborczy Agnieszka Sztabnik 2020-03-30 09:25:17 edycja dokumentu
Kalendarz wyborczy Ryszard Tomczak 2020-03-30 09:21:45 dodanie dokumentu
Wybory Prezydenta RP 2020 (zakładka menu) Agnieszka Sztabnik 2020-03-30 09:15:52 dodanie pozycji menu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dwóch odcinków linii kablowej nn, złącza kablowego rozgałęźnego i złącza kablowo-pomiarowego na części działek nr ewid. 61/6 i 222 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec i na części działki nr ewid. 727/1 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.2.2020 Marek Chludziński 2020-03-27 10:55:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn ze złączem kablowym na działce nr ewid. 62/9 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.1.2020 Marek Chludziński 2020-03-26 14:42:15 dodanie dokumentu