Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji Nr 16/2020 o warunkach zabudowy i zagospodarowania na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec, składającej się z działki nr ewid. 561/138 Agnieszka Sztabnik 2020-03-25 09:37:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku rekreacji indywidualnej na działce nr ewid. 61/39 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6730.100.2019 Marek Chludziński 2020-03-18 13:49:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ewid.: 213/1, 213/15, 214/2, 214/8, 214/12, 214/13, 214/14 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.20.2019 Marek Chludziński 2020-03-16 14:26:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce ne rwid. 763/3 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.78.2019 Marek Chludziński 2020-03-16 09:21:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej stacji transformatorowej, linii kablowej SN 15/0,4 kV, linii kablowej nn i złaczy kablowo-pomiarowych na działkach nr ewid. 69/4, 69/5, 69/17, 69/8, 69/18, 69/21 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.4.2020 Marek Chludziński 2020-03-11 10:14:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe dla części terenu tj. dla działki nr ewid. 298/19 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN, linii kablowej nn, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego nn. ITI.6733.18.2019.2020.EG Marek Chludziński 2020-03-07 08:47:48 dodanie dokumentu
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Agnieszka Sztabnik 2020-03-06 12:52:51 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Agnieszka Sztabnik 2020-03-02 14:57:29 edycja dokumentu
Informacja dotycząca zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Agnieszka Sztabnik 2020-03-02 14:57:00 dodanie dokumentu
Godziny otwarcia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpaów Komunalnych - PSZOK Agnieszka Sztabnik 2020-03-02 14:48:03 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Joniec w 2021 roku dla miejscowości: JÓZEFOWO, LUDWIKOWO, NOWA WRONA, OMIĘCINY, PROBOSZCZEWICE, STARA WRONA Agnieszka Sztabnik 2020-03-02 14:42:51 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Joniec w 2021 roku dla miejscowości: KRAJĘCZYN, KRÓLEWO, OSIEK, SOBIESKI, SOBOKLĘSZCZ, SZUMLIN Agnieszka Sztabnik 2020-03-02 14:41:52 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Joniec w 2021 roku dla miejscowości: ADAMOWO, JONIEC, JONIEC-KOLONIA, POPIELŻYN GÓRNY, POPIELŻYN-ZAWADY Agnieszka Sztabnik 2020-03-02 14:40:18 edycja dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Joniec w 2021 roku dla miejscowości: ADAMOWO, JONIEC, JONIEC-KOLONIA, POPIELŻYN GÓRNY, POPIELŻYN-ZAWADY Agnieszka Sztabnik 2020-03-02 14:40:08 edycja dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Joniec w 2021 roku dla miejscowości: ADAMOWO, JONIEC, JONIEC-KOLONIA, POPIELŻYN GÓRNY, POPIELŻYN-ZAWADY Agnieszka Sztabnik 2020-03-02 14:40:00 usunięcie załacznika
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Joniec w 2021 roku dla miejscowości: ADAMOWO, JONIEC, JONIEC-KOLONIA, POPIELŻYN GÓRNY, POPIELŻYN-ZAWADY Agnieszka Sztabnik 2020-03-02 14:37:35 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Joniec w okresie luty marzec 2020 Agnieszka Sztabnik 2020-03-02 14:35:50 usunięcie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Joniec w okresie luty marzec 2020 Agnieszka Sztabnik 2020-03-02 14:35:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV na działkach nr ewid. 61/6 i 222 w obrębie Krajęczyn i na działce nr ewid. 727/1 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.2.2020 Marek Chludziński 2020-02-28 14:08:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec - informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Marek Chludziński 2020-02-27 14:35:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływnia na środowisko Agnieszka Sztabnik 2020-02-26 14:52:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/52/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 17 czerwca 2019 r. Agnieszka Sztabnik 2020-02-26 14:52:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krajęczyn, gmina Joniec Agnieszka Sztabnik 2020-02-26 14:50:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływnia na środowisko Agnieszka Sztabnik 2020-02-26 14:49:29 dodanie dokumentu
Uchała Nr XI/51/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 17 czerwca 2019 r. Agnieszka Sztabnik 2020-02-26 14:48:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec Agnieszka Sztabnik 2020-02-26 14:45:28 dodanie dokumentu
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (zakładka menu) Agnieszka Sztabnik 2020-02-26 14:10:00 dodanie pozycji menu
Uchwała nr XX/105/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płońskiego Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:20:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/104/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Joniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:19:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/103/2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:18:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/102/2020 w sprawie opłaty targowej Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:16:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/101/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:15:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/100/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:14:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/99/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:13:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/98/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:11:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/97/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Joniec Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:10:11 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIX/96/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:08:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIX/95/2020 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:06:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIX/94/2020 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Joniec na 2020 rok Ryszard Tomczak 2020-02-19 12:05:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elktroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym na części działek nr ewid.: 213/1, 213/15, 214/2, 214/8, 214/12, 214/13, 214/14 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.20.2019 Marek Chludziński 2020-02-19 09:36:19 dodanie dokumentu