Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Sztabnik 2020-07-28 13:55:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie słupa linni napowietrznej SN, linii kablowej SN,stacji transformatorowej SN/nn wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi na części działek nr ewidencyjny 11/27, 11/32, 11/51 dla zasilania nowego odbiorcy na dz. nr ewid. 11/46 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec Agnieszka Sztabnik 2020-07-28 11:36:27 dodanie dokumentu
Informacja z otwarcia ofert Marek Chludziński 2020-07-24 11:15:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami kablowo-pomiarowymi na częśći działek nr ewid.: 96/7 i 97/12 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.7.2020 Marek Chludziński 2020-07-23 15:00:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowę słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 w miejscowości Stare Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 w miejscowości Proboszczewice, obręb Proboszczewice, gmina Joniec. WIR.6733.3.2020 Marek Chludziński 2020-07-23 10:25:30 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego Marek Chludziński 2020-07-21 09:11:24 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego Marek Chludziński 2020-07-21 09:10:26 usunięcie dokumentu
Oświadczenia Agnieszka Sztabnik 2020-07-16 14:02:43 dodanie dokumentu
Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych ososbowych Agnieszka Sztabnik 2020-07-16 14:02:17 dodanie dokumentu
Wykaz usług Agnieszka Sztabnik 2020-07-16 14:01:18 dodanie dokumentu
Projekt umowy Agnieszka Sztabnik 2020-07-16 14:00:47 dodanie dokumentu
Formularz ofertowy Agnieszka Sztabnik 2020-07-16 13:59:41 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty Agnieszka Sztabnik 2020-07-16 13:58:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4kV, złącza kablowego rozgałęźnego i złącza kablowo-pomiarowego na części działek nr ewid. 61/6, 222 i 575/6 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.8.2020 Marek Chludziński 2020-07-15 15:01:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN, linii kablowej nn, słupa linii napowietrznej nn oraz złączy kablowo-pomiarowych na części działek nr ewid.: 107, 152/1, 152/2, 154/1, 154/2, 155/1, 157/3, 158, 159, 181, 204, 252, 253/1, 253/4, 255, 256/2, 256/3, 256/6, 257, 258 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.11.2020 Marek Chludziński 2020-07-14 13:17:19 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z charakterystyką przedsięwzięcia Agnieszka Sztabnik 2020-07-14 12:37:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie/Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Sztabnik 2020-07-14 12:34:46 dodanie dokumentu
Obiweszczenie o zakończeniu postępowania Agnieszka Sztabnik 2020-07-14 12:13:57 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach Ryszard Tomczak 2020-07-07 12:41:25 dodanie dokumentu
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro (zakładka menu) Agnieszka Sztabnik 2020-07-04 11:40:50 dodanie pozycji menu
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro (zakładka menu) Agnieszka Sztabnik 2020-07-04 11:39:41 usunięcie pozycji menu
Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro (zakładka menu) Agnieszka Sztabnik 2020-07-04 11:39:04 dodanie pozycji menu
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok Ryszard Tomczak 2020-07-04 09:26:10 dodanie dokumentu
Broszura informacyjna dotycząca segregacji odpadów - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Agnieszka Sztabnik 2020-07-03 13:57:35 dodanie dokumentu
Wystapienie o opinię Agnieszka Sztabnik 2020-07-03 13:35:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie/Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Agnieszka Sztabnik 2020-07-03 13:35:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celui publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, linii kablowej nn, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego nn na działce nr 81 w Popielżynie Dolnym, działce nr w 159 w Aleksandrii, gmina Nowe Miasto oraz na działkach nr: 298/71, 298/74 w Popielżynie-Zawadach, gmina Joniec. ITI.6733.18.2019.2020.EG Marek Chludziński 2020-07-02 14:20:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi na częśći działek nr ewid.: 43/2, 45, 47, 99, 55/7, 55/21 w obrębie Józefowo, gmina Joniec. PBG.6733.10.2020 Marek Chludziński 2020-07-02 14:12:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie/Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Agnieszka Sztabnik 2020-07-02 13:51:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowę słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 w miejscowości Stare Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 w miejscowości Proboszczewice, obręb Proboszczewice, gmina Joniec. WIR.6733.3.2020 Marek Chludziński 2020-07-01 14:57:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 561/17 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.24.2020 Marek Chludziński 2020-07-01 14:50:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację budynku gospodarczego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działce nr ewid. 166/9 w obrębie Joniec, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.126.2020.IR Marek Chludziński 2020-06-30 14:15:27 dodanie dokumentu
Operaty Agnieszka Sztabnik 2020-06-26 10:31:04 dodanie dokumentu
Mapy Agnieszka Sztabnik 2020-06-26 10:29:36 dodanie dokumentu
Instrukcja dla Właścicieli lasów podczas wyłożeń Agnieszka Sztabnik 2020-06-26 10:28:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie UPUL Agnieszka Sztabnik 2020-06-26 10:27:43 edycja dokumentu
Szablon do sładania uwag i zastrzerzeń Agnieszka Sztabnik 2020-06-26 10:27:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie UPUL Agnieszka Sztabnik 2020-06-26 10:24:18 dodanie dokumentu
Uproszczone Plany Urządzania Lasów (zakładka menu) Agnieszka Sztabnik 2020-06-26 09:47:46 dodanie pozycji menu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami kablowo-pomiarowymi na częśći działek nr ewid.: 96/7 i 97/12 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.7.2020 Marek Chludziński 2020-06-24 13:09:57 dodanie dokumentu