Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XV/79/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ryszard Tomczak 2020-01-10 12:08:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/78/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ryszard Tomczak 2020-01-10 12:06:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/77/2019 w sprawie opłaty targowej Ryszard Tomczak 2020-01-10 12:05:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/76/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku Ryszard Tomczak 2020-01-10 12:04:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/75/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Tomczak 2020-01-10 11:57:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/74/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego Ryszard Tomczak 2020-01-10 11:56:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/73/2019 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Ryszard Tomczak 2020-01-10 11:55:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/71/2019 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jońcu, Joniec 69, 09-131 Joniec Ryszard Tomczak 2020-01-10 11:51:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/70/2019 w sprawie nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy Joniec Ryszard Tomczak 2020-01-10 11:50:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/72/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Joniec Ryszard Tomczak 2020-01-10 11:48:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/70/2019 w sprawie nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy Joniec Ryszard Tomczak 2020-01-09 12:43:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/70/2019 w sprawie nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy Joniec Ryszard Tomczak 2020-01-09 12:42:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/70/2019 w sprawie nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy Joniec Ryszard Tomczak 2020-01-09 12:41:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/70/2019 w sprawie nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy Joniec Ryszard Tomczak 2020-01-09 12:37:39 dodanie dokumentu
Kanał Youtube (zakładka menu) Mirosław Siedlecki 2020-01-03 12:32:00 dodanie pozycji menu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn na działkach nr ewid.: 61/3, 61/30, 61/29, 61/26, 61/27, 61/28 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.17.2019 Marek Chludziński 2020-01-02 14:33:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenia 2020 Marek Chludziński 2020-01-02 14:27:34 usunięcie dokumentu
Obwieszczenia 2020 Marek Chludziński 2020-01-02 14:27:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn na działkach nr ewid.: 61/3, 61/30, 61/29, 61/26, 61/27, 61/28 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.17.2019 Marek Chludziński 2020-01-02 13:37:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowe linii kablowej SN, przebudowę słupa linii napowietrznej SN na dziłkach nr ewid.: 70/9, 179, 70/11 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.19.2019 Marek Chludziński 2019-12-31 12:10:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn na działkach nr ewid.: 275, 206/16, 206/17, 206/19, 206/21 w obrębie Popielzyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.21.2019 Marek Chludziński 2019-12-30 14:23:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN, linii kablowej nn, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego nn na działkach nr ewid.: 81 - Popielżyn Dolny, 159 - Aleksandria, gmina Nowe Miasto oraz na działkach nr ewid.: 298/19, 298/71, 298/74 - Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. Marek Chludziński 2019-12-23 12:01:53 dodanie dokumentu
Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Joniec w 2020 roku Agnieszka Sztabnik 2019-12-20 14:24:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 38/2019 Mirosław Siedlecki 2019-12-20 12:39:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 ze złączem kablowym na działkach nr ewid. 235/1, 235/3, 235/4, 236/1 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo i działce nr ewid. 129 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.17.2019 Agnieszka Sztabnik 2019-12-17 13:59:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn na działkach nr ewid.: 13/6, 13/28, 13/19, 13/18 w obrębie Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.18.2019 Marek Chludziński 2019-12-16 11:19:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 763/3 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.78.2019 Marek Chludziński 2019-12-11 14:44:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o ponowieniu procedury Agnieszka Sztabnik 2019-12-09 14:21:19 dodanie dokumentu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Agnieszka Sztabnik 2019-12-09 14:20:12 dodanie dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku Agnieszka Sztabnik 2019-12-09 14:18:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn na działce nr ewid. 197/17 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.16.2019 Marek Chludziński 2019-12-07 12:40:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójt Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN oraz przebudowę słupa linii napowietrznej SN na działkach nr ewid.: 70/9, 179, 70/11 w obrębie geodezyjnym Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.19.2019 Marek Chludziński 2019-12-06 10:06:38 dodanie dokumentu
Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry Mirosław Siedlecki 2019-11-29 14:28:26 dodanie dokumentu
Wniosek o ocechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna Mirosław Siedlecki 2019-11-29 14:28:01 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Mirosław Siedlecki 2019-11-29 14:27:31 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Mirosław Siedlecki 2019-11-29 14:26:50 dodanie dokumentu
Wniosek o zgodę dc projektowych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym Mirosław Siedlecki 2019-11-29 14:26:25 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi Mirosław Siedlecki 2019-11-29 14:24:50 dodanie dokumentu
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia Mirosław Siedlecki 2019-11-29 14:24:22 dodanie dokumentu
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Mirosław Siedlecki 2019-11-29 14:23:57 dodanie dokumentu