Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Gmina Joniec udostępnia informację o:

 1. Podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Joniec

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Joniec, wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku, ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk Sp. z o.o., tel. 23 662 44 60.

 

2. Miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne odwłaścicieli nieruchomości z terenu Gminy Joniec:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przekazywane do Instalacji Komunalnej, którą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem, 09-100 Płońsk.

Bioodpady poddane są kompostowaniu. Przekazywane zostają do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem, 09-100 Płońsk. 

Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są przekazywane na Składowisko Odpadów w Dalanówku, 09-100 Płońsk.

3. Osiągniętych przez Gminę Joniec poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2021 r. wyniósł: 27,35 %.

Poziom przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2021 r. wyniósł: 32,82 %.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2021 r. wyniósł: 100 %.

4. Punktach selektywnego zbierania odpadów:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jońcu dz. nr 37/4, 09-131 Joniec, prowadzony jest przez Gminę Joniec.

Godziny otwarcia:

Wtorek 09:00 – 12:00

Czwartek 09:00 – 12:00

Sobota 09:00 – 12:00

Niedziela 14:00 – 18:00

 

5. Podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych oraz adresach punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.,

  ul. Mickiewicza 4,

09-100 Płońsk 

Odpady elektryczne i elektroniczne odbierane są od właścicieli nieruchomości 2 razy w roku w ramach Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, bądź na bieżąco w gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jońcu, dz. nr 37/4. 09-131 Joniec.  

6. Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022  r. poz. 699):

1. Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.

2. Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:

- zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
- koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane,
decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach, zużyte części do maszyn
i urządzeń rolniczych – rolnik powinien zwrócić je do punktu, w którym je nabył.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Dąbkowska 26-04-2022 13:55:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Dąbkowska 26-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Dąbkowska 26-04-2022 13:55:57