Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr LVII/258/2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok 2023-02-09 10:59:05
dokument Uchwała nr LVII/257/2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2033 2023-02-09 10:58:27
dokument Uchwała nr LVI/256/2022 z dnia 22.12.2022 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok 2023-01-04 14:04:05
dokument Uchwała nr LVI/255/2022 z dnia 22.12.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2033 2023-01-04 14:03:39
dokument Uchwała nr LVI/254/2022 z dnia 22.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Joniec na 2023 rok 2023-01-04 14:03:10
dokument Uchwała nr LVI/253/2022 z dnia 22.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2033 2023-01-04 14:02:45
dokument Uchwała nr LVI/252/2022 z dnia 22.12.2022 r. zmieniająca uchwałę LV/249/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty 2023-01-04 14:01:34
dokument Uchwała nr LV/251/2022 z dnia 13.12.2022 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok 2023-01-04 14:00:59
dokument Uchwała nr LV/250/2022 z dnia 13.12.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2032 2023-01-04 14:00:09
dokument Uchwała nr LV/249/2022 z dnia 13.12.2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty 2023-01-04 13:59:38
dokument Uchwała nr LIV/248/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2023-01-04 13:59:00
dokument Uchwała nr LIV/247/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok 2023-01-04 13:58:36
dokument Uchwała nr LIV/246/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2032 2023-01-04 13:57:57
dokument Uchwała nr LIV/245/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu 2023-01-04 13:56:47
dokument Uchwała nr LIV/244/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy-Karta Nauczyciela, a także pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych ? zatrudnionych w szkoła prowadzonych przez Gminę Joniec 2023-01-04 13:56:13
dokument Uchwała nr LIV/243/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie opłaty targowej 2023-01-04 13:55:41
dokument Uchwała nr LIV/242/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku 2023-01-04 13:55:15
dokument Uchwała nr LIV/241/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2023-01-04 13:54:44
dokument Uchwała nr LIV/240/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 2023-01-04 13:53:59
dokument Uchwała nr LIII/239/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2023-01-04 13:53:34
dokument Uchwała nr LIII/238/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok 2023-01-04 13:53:06
dokument Uchwała nr LIII/237/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2032 2023-01-04 13:52:39
dokument Uchwała nr LIII/236/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Joniec do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Popielżyn Górny, gmina Joniec 2023-01-04 13:52:09
dokument Uchwała nr LII/235/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 2023-01-04 13:51:01
dokument Uchwała nr LII/234/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok 2023-01-04 13:50:33
dokument Uchwała nr LII/233/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2032 2023-01-04 13:49:13
dokument Uchwała nr LI/232/2022 z dnia 24.08.2022 r. w sprawie Udzielenia pomocy finansowej 2023-01-04 13:48:10
dokument Uchwała nr LI/231/2022 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok 2023-01-04 13:47:00
dokument Uchwała nr LI/230/2022 z dnia 24.08.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2032 2023-01-04 13:46:30
dokument Uchwała nr LI/229/2022 z dnia 24.08.2022 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Joniec dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 2023-01-04 13:45:48
dokument Uchwałę L/228/2022 z dnia 24.08.2022 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok 2023-01-04 13:45:10
dokument Uchwała nr L/227/2022 z dnia 24.08.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2032 2023-01-04 13:44:18
dokument Uchwała nr L/226/2022 uchwały z dnia 24.08.2022 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Joniec na lata 2022-2027? 2023-01-04 13:43:43
dokument Uchwała nr XLIX/225/2022 z dnia 21.06.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płońskiego 2022-07-15 11:58:44
dokument Uchwała nr XLIX/224/2022 z dnia 21.06.2022 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok 2022-07-15 11:58:06
dokument Uchwała nr XLIX/223/2022 z dnia 21.06.2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2032 2022-07-15 11:57:27
dokument Uchwała nr XLIX/222/2022 z dnia 21.06.2022 sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Joniec w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Joniec 2022-07-15 11:56:52
dokument Uchwała nr XLIX/221/2022 z dnia 21.06.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok 2022-07-15 11:55:38
dokument Uchwała nr XLIX/220/2022 z dnia 21.06.2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy w Jońcu wotum zaufania 2022-07-15 11:55:02
dokument Uchwała nr XLVIII/219/2022 z dnia 20.05.2022 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok 2022-07-15 11:54:17
dokument Uchwała nr XLVIII/218/2022 z dnia 20.05.2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2032 2022-07-15 11:53:45
dokument Uchwała nr XLVIII/217/2022 z dnia 20.05.2022 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów 2022-07-15 11:53:00
dokument Uchwała nr XLVIII/216/2022 z dnia 20.05.2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Joniec nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec 2022-07-15 11:52:28
dokument Uchwała nr XLVII/215/2022 z dnia 13.04.2022 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok 2022-07-15 11:51:03
dokument Uchwała nr XLVII/214/2022 z dnia 13.04.2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2032 2022-07-15 11:50:30
dokument Uchwała nr XLVII/213/2022 z dnia 13.04.2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Joniec, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 2022-07-15 11:49:54
dokument Uchwała nr XLVII/212/2022 z dnia 13.04.2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 2022-07-15 11:49:07
dokument Uchwała nr XLVI/211/2022 z dnia 05.04.2022 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok 2022-07-15 11:48:05
dokument Uchwała nr XLVI/210/2022 z dnia 05.04.2022 w sprawie zakresu pomocy o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Płońskiego przez Gminę Joniec 2022-07-15 11:47:19
dokument Uchwała nr XLV/209/2022 z dnia 28.02.2022 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2021 rok 2022-07-15 11:46:40
dokument Uchwała nr XLV/208/2022 z dnia 28.03.2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2021-2032 2022-07-15 11:46:09
dokument Uchwała nr XLV/207/2022 z dnia 28.03.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2022-07-15 11:45:31
dokument Uchwała nr XLV/206/2022 z dnia 28.03.2022 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ? Przyjazne Mazowsze 2022-07-15 11:44:40
dokument Uchwała nr XLV/205/2022 z dnia 28.03.2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Joniec do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Osiek, gmina Joniec 2022-07-15 11:44:06
dokument Uchwała nr XLIV/204/2022 z dnia 28.02.2022 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2021 rok 2022-07-15 11:43:14
dokument Uchwała nr XLIV/203/2022 z dnia 28.02.2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2021-2032 2022-07-15 11:42:40
dokument Uchwała nr XLIV/202/2022 z dnia 28.02.2022 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2022-07-15 11:42:00
dokument Uchwała nr XLIV/201/2022 z dnia 28.02.2022 w sprawie funduszu sołeckiego 2022-07-15 11:41:26
dokument Uchwała nr XLIV/200/2022 z dnia 28.02.2022 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu 2022-07-15 11:20:30
dokument Uchwała nr XLIV/199/2022 z dnia 28.02.2022 w sprawie przyjęcia programu osłonowego ?Korpus Wsparcia Seniorów? w gminie Joniec na 2022 rok 2022-07-15 11:19:25
dokument Uchwała nr XLIV/198/2022 z dnia 28.02.2022 w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2022 roku 2022-07-15 11:18:02
dokument Uchwała nr XLIV/197/2022 z dnia 28.02.2022 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Joniec na 2022 rok 2022-07-15 11:16:23