Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewid 59/7 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej z przyłączami do sieci zewnętrznych i zjazdem na drogę powiatową nr 3052W Wrońska-Omięciny-Joniec. PBG.6730.88.2020 - dokument stracił ważność 2020-12-22 12:57:19
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn oraz dwóch złączy kablowo-pomiarowych nn na części działek nr ewid.: 152/1, 152/2, 154/1, 155/1, 204 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.304.2020.KK - dokument stracił ważność 2020-12-22 11:33:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku rekreacji indywidualnej z przyłączami do sieci zewnętrznych i zjazdem na drogę powiatową, na działce nr ewid. 59/6 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6730.87.2020 - dokument stracił ważność 2020-12-21 14:41:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę budynku garażowego OSP w Jońcu na części działki nr ewid. 217 w obrębie Joniec. gmina Joniec. PBG.6733.23.2020 - dokument stracił ważność 2020-12-21 14:34:27
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o przedłużeniu terminu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych wraz z przebudową rowów w związku z rozbudową drogi powiatowej Nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb w obębach: Joniec, Joniec-Kolonia, Szumlin, Sobieski, gmina Joniec oraz w obrębach: Pruszkowo, Kołoząb, Bolęcin, gmina Sochocin. WA.ZUZ.1.4210.274.2020.MG - dokument stracił ważność 2020-12-18 14:45:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków rekreacji indywidualnej z przyłączami do sieci zewnętrznych i zjazdem na drogę gminną poprzez drogę wewnętrzną na nieruchomości usytuowanej w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec, składającej się z działki nr ewidencyjny 274/9 - dokument stracił ważność 2020-12-18 12:42:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych i projektowanym zjazdem na drogę gminna poprzez drogę wewnętrzną na nieruchomości usytuowanej w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec składającej się z działki nr ewidencyjny 274/10. PBG.6730.93.2020 - dokument stracił ważność 2020-12-16 13:45:04
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych wraz z przebudową rowów w związku z rozbudową drogi powiatowej Nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb w obębach: Joniec, Joniec-Kolonia, Szumlin, Sobieski, gmina Joniec oraz w obrębach: Pruszkowo, Kołoząb, Bolęcin, gmina Sochocin. WA.ZUZ.1.4210.274.2020.MG - dokument stracił ważność 2020-12-15 13:03:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku gospodarczego na działce nr ewid. 11/25 w obrębie Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.61.2020 - dokument stracił ważność 2020-12-07 10:35:05
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn oraz dwóch złączy kablowo-pomiarowych nn na części działek nr ewid.: 152/1, 152/2, 154/1, 155/1, 204 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.304.2020.KK - dokument stracił ważność 2020-12-04 11:23:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych na działkach nr ewid. 68/9 i 67/16 w obrębie Popielżyn Górny, gmina Joniec. PBG.6730.86.2020 - dokument stracił ważność 2020-12-04 11:15:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji Nr 76/2020 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych, gmina Joniec, składającej się z działki nr ewid. 992/41 - dokument stracił ważność 2020-12-03 13:39:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 561/157 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.57.2020 - dokument stracił ważność 2020-11-24 11:19:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na rozbudowę i nadbudowę budynku rekreacji indywidualnej oraz zmianę sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr ewid. 992/23 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.79.2020 - dokument stracił ważność 2020-11-24 08:07:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków rekreacji indywidualnej z przyłączami do sieci zewnętrznych i zjazdem na drogę gminną poprzez drogę wewnętrzną na nieruchomości usytuowanej w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec, składającej się z działki nr ewidencyjny 274/9 - dokument stracił ważność 2020-11-17 11:10:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych i projektowanym zjazdem na drogę gminna poprzez drogę wewnętrzną na nieruchomości usytuowanej w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec składającej się z działki nr ewidencyjny 274/10. - dokument stracił ważność 2020-11-10 14:31:19
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn oraz dwóch złączy kablowo-pomiarowych nn na części działek nr ewid.: 152/1, 152/2, 154/1, 155/1, 204 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.304.2020.KK - dokument stracił ważność 2020-11-09 08:57:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV z budową 22 stanowisk słupowych linii napowietrznej SN-15kV na części działek nr ewid. 106/6, 106/5, 104 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona i części działek nr ewid. 87/3, 82/2, 86/4, 125, 124, 123, 84, 108, 66/1 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2020-10-28 17:36:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewid 59/7 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej z przyłączami do sieci zewnętrznych i zjazdem na drogę powiatową nr 3052W Wrońska-Omięciny-Joniec. - dokument stracił ważność 2020-10-27 17:46:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid 59/6 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej z przyłączami do sieci zewnętrznych i zjazdem na drogę powiatową nr 3052W Wrońska-Omięciny-Joniec - dokument stracił ważność 2020-10-27 17:42:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV, budowie dwóch stanowisk słupowych linii napowietrznej SN 15 kV na części działek nr ewid.: 109/12, 129, 120/1 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.14.2020 - dokument stracił ważność 2020-10-27 11:58:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwutorowej napowietrznej linii 110 kV stanowiącej powiązanie stacji 110/15 kV GPZ Michałówek z linią elektroenergetyczną 110 kV relacji GPZ Płońsk ? GPZ Nowy Dwór Mazowiecki wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. - dokument stracił ważność 2020-10-23 14:18:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV, przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na części działek nr ewid. 258 i 259/1 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.19.2020 - dokument stracił ważność 2020-10-16 12:31:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych na działkach nr ewid. 68/9 i 67/16 w obrębie Popielżyn Górny, gmina Joniec. PBG.6730.86.2020 - dokument stracił ważność 2020-10-16 11:54:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę linii napowietrznej SN 15 kV na części działek nr ewid.: 106/6, 106/5, 104 w obrębie Nowa Wrona oraz na części działek nr ewid.: 87/3, 82/2, 86/4, 125, 124, 123, 84, 108, 66/1 w obrębie Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.15.2020 - dokument stracił ważność 2020-10-07 14:52:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN 15 kV, przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV, budowie dwóch stanowisk słupowych linii napowietrznej SN 15 kV części działek nr ewid.: 109/12, 129, 120/1 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.14.2020 - dokument stracił ważność 2020-10-07 14:48:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 992/41 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.62.2020 - dokument stracił ważność 2020-10-05 14:47:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 213/1, 214/5, 214/10, 214/11, 214/12, 214/13, 214/14 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.18.2020 - dokument stracił ważność 2020-10-02 13:07:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji odmownej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej SN, stacji transformatorowej SN/nn 15/04kV oraz budowie sieci kablowej nn 0,4 kV na części działek nr ewid. 364/4, 363/2, 363/1, 363/3, 363/4, 363/5, 363/6, 33/21, 33/22, 33/23, 33/24, 33/25, 33/26, 33/19, 33/20, 33/13, 33/28, 44, 55, 52/2, 275 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. PBG.6733.12.2020 - dokument stracił ważność 2020-10-01 14:57:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie słupa linii napowietrznej SN, linii kablowe SN, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej nn wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi na części działek nr ewidencyjny 11/27, 11/32, 11/51 dla zasilania nowego odbiorcy na dz. nr ewid. 11/46 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. PBG.6733.17.2020 - dokument stracił ważność 2020-09-30 14:10:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN 15 kV, przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV, budowie dwóch stanowisk słupowych linii napowietrznej SN 15 kV części działek nr ewid.: 109/12, 129, 120/1 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.14.2020 - dokument stracił ważność 2020-09-30 13:52:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę linii napowietrznej SN 15 kV na części działek nr ewid.: 106/6, 106/5, 104 w obrębie Nowa Wrona oraz na części działek nr ewid.: 87/3, 82/2, 86/4, 125, 124, 123, 84, 108, 66/1 w obrębie Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.15.2020 - dokument stracił ważność 2020-09-29 11:58:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na rozbudowę i nadbudowę budynku rekreacji indywidualnej oraz zmianę sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr ewid. 992/23 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.79.2020 - dokument stracił ważność 2020-09-29 11:54:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV, przyłacza kablowego nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na części działek nr ewid. 258 i 259/1 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.19.2020 - dokument stracił ważność 2020-09-28 13:45:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 561/157 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.57.2020 - dokument stracił ważność 2020-09-24 14:22:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 988/20 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.68.2020 - dokument stracił ważność 2020-09-24 14:18:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa dwuetapowej napowietrznej linii 110 kV stanowiącej powiązanie stacji 110/15 kV GZP Michałówek z linią elektroenergetyczną 110 kV relacji GPZ Płońsk - GPZ Nowy Dwór Mazowiecki 2020-09-22 15:26:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linni kablowej nn 0,4 kV wraz z dwoma złączami kablowo-pomiarowymi nn na części działki nr ewidencyjny 73/19 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia,gmina Joniec. PBG.6733.16.2020 - dokument stracił ważność 2020-09-22 13:04:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o odmowie wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 561/157 w obrębie Krajeczyn, gmina Joniec. PBG.6730.24.2020 - dokument stracił ważność 2020-09-14 11:43:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 213/1, 214/5, 214/10, 214/11, 214/12, 214/13, 214/14 w obrębie Popielzyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6730.18.2020 - dokument stracił ważność 2020-09-11 12:11:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o sprostowaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN, linii kablowej nn, słupa linii napowietrznej nn oraz złączy kablowo-pomiarowych na części działek nr ewid.: 107, 152/1, 152/2, 154/1, 154/2, 155/1, 157/3, 158, 181, 204, 252, 253/1, 253/4, 255, 256/2, 256/3, 256/6, 257, 258 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.11.2020 - dokument stracił ważność 2020-09-09 13:28:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu posyepowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycujnego polegającego na budowie elektroenergatycznej linni kablowej nn 0,4 kV, przyłącza kablowego nn0,4 kV wraz z szafką pomiarową na części działek nr ewid. 258 i 259/1 w obrębie Szumlin, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2020-09-03 14:22:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę linii napowietrznej SN 15 kV na części działek nr ewid.: 106/6, 106/5, 104 w obrębie Nowa Wrona oraz na części działek nr ewid.: 87/3, 82/2, 86/4, 125, 124, 123, 84, 108, 66/1 w obrebie Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.15.2020 - dokument stracił ważność 2020-09-02 14:55:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN 15 kV, przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV, budowie dwóch stanowisk słupowych linii napowietrznej SN 15 kV części działek nr ewid.: 109/12, 129, 120/1 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.14.2020 - dokument stracił ważność 2020-09-02 14:48:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi na częśći działek nr ewid.: 43/2, 45, 47, 99, 55/7, 55/21 w obrębie Józefowo, gmina Joniec. PBG.6733.10.2020 - dokument stracił ważność 2020-08-28 13:37:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN, linii kablowej nn, słupa linii napowietrznej nn oraz złączy kablowo-pomiarowych na części działek nr ewid.: 107, 152/1, 152/2, 154/1, 154/2, 155/1, 157/3, 158, 181, 204, 252, 253/1, 253/4, 255, 256/2, 256/3, 256/6, 257, 258 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.11.2020 - dokument stracił ważność 2020-08-28 12:55:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linni kablowej nn 0,4 kV wraz z dwoma złączami kablowo-pomiarowymi nn na części działki nr ewidencyjny 73/19 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia,gmina Joniec. PBG.6733.16.2020 - dokument stracił ważność 2020-08-26 10:37:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 213/1, 214/5, 214/10, 214/11, 214/12, 214/13, 214/14 w obrębie Popielzyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6730.18.2020 - dokument stracił ważność 2020-08-12 14:45:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych na działce nr ewid. 763/4 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.8.2020 - dokument stracił ważność 2020-08-10 13:18:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy na budowę budynku gospodarczego na działce nr ewid. 11/25 w obrębie Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.61.2020 - dokument stracił ważność 2020-08-10 12:27:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektrienergetycznej linni kablowej SN, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej nn, słupa linii napowietrznej nn oraz złączy kablowo - pomiarowych nn na części działek nr ewidencyjny 107, 152/1, 152/2, 154/1, 154/2, 155/1, 157/3, 158, 181, 204, 252, 253/1, 253/4, 255, 256/2, 256/3, 256/6, 257, 258 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2020-08-07 08:59:11
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, wraz ze złączami kablowymi nn na części działek ne ewid. 43/2, 45, 47, 99, 55/7, 55/21 w obrębie geodezyjnym Józefowo, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2020-07-31 15:09:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniecw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linni kablowej nn 0,4 kV wraz z dwoma złączami kablowo-pomiarowymi nn na części działki nr ewidencyjny 73/19 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia,gmina Joniec - dokument stracił ważność 2020-07-31 11:39:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia l;okalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci kablowej SN, stacji transformatorowej SN/nn 15/04kV oraz budowie sieci kablowej nn 0,4 kV na części działek nr ewid. 364/4, 363/2, 363/1, 363/3, 363/4, 363/5, 363/6, 33/21, 33/22, 33/23, 33/24, 33/25, 33/26, 33/19, 33/20, 33/13, 33/28, 44, 55, 52/2, 275 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2020-07-28 14:58:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie słupa linni napowietrznej SN, linii kablowej SN,stacji transformatorowej SN/nn wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi na części działek nr ewidencyjny 11/27, 11/32, 11/51 dla zasilania nowego odbiorcy na dz. nr ewid. 11/46 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2020-07-28 11:36:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami kablowo-pomiarowymi na częśći działek nr ewid.: 96/7 i 97/12 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.7.2020 - dokument stracił ważność 2020-07-23 15:00:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowę słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 w miejscowości Stare Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 w miejscowości Proboszczewice, obręb Proboszczewice, gmina Joniec. WIR.6733.3.2020 - dokument stracił ważność 2020-07-23 10:25:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4kV, złącza kablowego rozgałęźnego i złącza kablowo-pomiarowego na części działek nr ewid. 61/6, 222 i 575/6 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.8.2020 - dokument stracił ważność 2020-07-15 15:01:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN, linii kablowej nn, słupa linii napowietrznej nn oraz złączy kablowo-pomiarowych na części działek nr ewid.: 107, 152/1, 152/2, 154/1, 154/2, 155/1, 157/3, 158, 159, 181, 204, 252, 253/1, 253/4, 255, 256/2, 256/3, 256/6, 257, 258 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.11.2020 - dokument stracił ważność 2020-07-14 13:17:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celui publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, linii kablowej nn, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego nn na działce nr 81 w Popielżynie Dolnym, działce nr w 159 w Aleksandrii, gmina Nowe Miasto oraz na działkach nr: 298/71, 298/74 w Popielżynie-Zawadach, gmina Joniec. ITI.6733.18.2019.2020.EG - dokument stracił ważność 2020-07-02 14:20:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi na częśći działek nr ewid.: 43/2, 45, 47, 99, 55/7, 55/21 w obrębie Józefowo, gmina Joniec. PBG.6733.10.2020 - dokument stracił ważność 2020-07-02 14:12:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowę słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 w miejscowości Stare Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 w miejscowości Proboszczewice, obręb Proboszczewice, gmina Joniec. WIR.6733.3.2020 - dokument stracił ważność 2020-07-01 14:57:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 561/17 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.24.2020 - dokument stracił ważność 2020-07-01 14:50:39
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację budynku gospodarczego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działce nr ewid. 166/9 w obrębie Joniec, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.126.2020.IR - dokument stracił ważność 2020-06-30 14:15:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami kablowo-pomiarowymi na częśći działek nr ewid.: 96/7 i 97/12 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.7.2020 - dokument stracił ważność 2020-06-24 13:09:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwóch odcinków linii kablowej nn 0,4 kV, złącza kablowego rozgałęźnego i złącza kablowo-pomiarowego na częśći działek nr ewid.: 61/6, 222, 575/6 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.8.2020 - dokument stracił ważność 2020-06-24 12:47:12
dokument Pismo Wójta Gminy Załuski o wystąpieniu o ponowne uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowę słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 w miejscowości Stare Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 w miejscowości Proboszczewice, obręb Proboszczewice, gmina Joniec. WIR.6733.3.2020 - dokument stracił ważność 2020-06-22 08:58:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepompowni i naziemnego zbiornika wody na działce nr ewidencyjny 44/1 w obrębie geodezyjnym Adamowo, gmina Joniec. PBG.6733.6.2020 - dokument stracił ważność 2020-06-17 11:44:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, linii kablowej nn, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na działce nr 81 w Popielżynie Dolnym, działce nr w 159 w Aleksandrii, gmina Nowe Miasto oraz na działkach nr: 298/71, 298/74 w Popielżynie-Zawadach, gmina Joniec. ITI.6733.18.2019.2020.EG - dokument stracił ważność 2020-06-09 08:45:18
dokument Obwieszczenie oraz Wystąpienie Wójta Gminy Załuski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. - dokument stracił ważność 2020-06-04 15:14:04
dokument Obwieszczenie Wojta Gminy Załuski o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowę słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 w miejscowości Stare Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 w miejscowości Proboszczewice, obręb Proboszczewice, gmina Joniec. WIR.6733.3.2020 - dokument stracił ważność 2020-06-04 14:24:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec owydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi na działkach nr ewid.: 203/12, 264, 277 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.46.2020 - dokument stracił ważność 2020-06-04 10:31:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV na części działek nr ewid. 96/7 i 97/12 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.65733.7.2020 - dokument stracił ważność 2020-05-28 14:47:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwóch odcinków linii kablowej nn 0,4 kV, złącza kablowego rozgałęźnego i złacza kablowo-pomiarowego na części działek nr ewid. 61/6, 222 i 575/6 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.8.2020 - dokument stracił ważność 2020-05-28 12:11:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budynku przepompowni i naziemnego zbiornika wody na działce nr 44/1 w obrębie geodezyjnym Adamowo, gmina Joniec 2020-05-27 13:44:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo ? pomiarowym na działkach nr ewid. 575/20, 575/3, 575/7, 575/8, 575/19 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.3.2020 - dokument stracił ważność 2020-05-26 10:22:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej stacji transformatorowej SN 15/04 kV, kablowe linii elektroenergetycznej SN 15/04 kV, kablowej linii elektroenergetycznej nn i złączy kablowo ? pomiarowych na działkach nr ewid.: 69/4, 69/5, 69/17, 69/8, 69/18, 69/21 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.4.2020 - dokument stracił ważność 2020-05-20 13:30:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złaczami kablowymi nn na działkach nr ewid.: 203/12, 264, 277 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.5.2020 - dokument stracił ważność 2020-05-19 13:35:12
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przyłącza kablowego nn na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działkach nr ewid.: 21/31, 20/4, 20/5 w obrębie Joniec, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.121.2020.KK - dokument stracił ważność 2020-05-19 13:20:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o wystąpieniu do organów współdziałających o ocenę zgodności zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, linii kablowej nn, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na działce nr 81 w Popielżynie Dolnym, działce nr w 159 w Aleksandrii, gmina Nowe Miasto oraz na działkach nr: 298/71, 298/74 w Popielżynie-Zawadach, gmina Joniec. ITI.6733.18.2019.2020.EG - dokument stracił ważność 2020-05-18 11:01:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nasielska o wszczęciu postępowanie w sprawie wydani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na odbudowie trzech stawów rybnych, ziemnych zbiorników retencyjnych na terenie działek ewidenycjnych oznaczonych nr ewid. 143/1, 143/2, 143/3 położonych w Dobrej Woli, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, woj. mazwieckie. 2020-05-14 13:41:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o wszczęciu postępowania na budowę i przebudowę sieci energetycznej oraz przebudowę słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid.138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 w mioejscowości Stare Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 w obrębie Proboszczewice, gmina Joniec. WIR.6733.3.2020 - dokument stracił ważność 2020-05-12 14:46:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowe linii kablowej nn ze złaczami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 575/20, 575/3, 575/7, 575/8, 575/19 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.3.2020 - dokument stracił ważność 2020-05-12 14:33:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwóch odcinków linii kablowej nn 0,4 kV, złącza kablowego rozgałęźnego i złącza kablowo-pomiarowego na części działek nr ewid. 61/6, 222 w obrębie Krajęczyn i części działki nr ewid. 727/1 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.2.2020 - dokument stracił ważność 2020-04-30 14:17:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiznego na budowę budynku przepompowni i naziemnego zbiornika wody na działce nr ewid. 44/1 w obrębie Adamowo, gmina Joniec. PBG.6733.6.2020 - dokument stracił ważność 2020-04-30 12:58:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej, kablowej linii elektroenergetycznej SN 15/04 kV, kablowej linii elektroenergetycznej nn, i złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr ewid. 69/4, 69/5, 69/17, 69/8, 69/18, 69/21 w obrębie geodezyjnym Soboklęszcz, gmina Joniec; PBG.6733.4.2020 2020-04-28 10:05:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych na działce nr ewid. 763/4 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.8.2020 - dokument stracił ważność 2020-04-27 14:18:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowymi na działkach nr ewid.: 203/12, 264, 277 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.5.2020 - dokument stracił ważność 2020-04-24 12:14:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN, linii kablowej nn, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na działce nr ewid. 81 w obrębie Popielżyn Dolny, nr ewid. 159 w obrębie Aleksandria, gmina Nowe Miasto oraz na działkach nr ewid. 298/71 i 298/74 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. ITI.6733.18.2019.2020.EG - dokument stracił ważność 2020-04-24 10:56:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku rekreacji indywidualnej z przyłączami do sieci zewnętrznych i zjazdem na drogę powiatową na działce nr ewid. 61/39 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6730.100.2019 - dokument stracił ważność 2020-04-23 13:54:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn na działkach nr ewid.: 575/20, 575/3, 575/7, 575/8, 575/19 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.3.2020 - dokument stracił ważność 2020-04-10 12:39:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dwóch odcinków linii kablowej nn, złącza kablowego rozgałęźnego i złącza kablowo-pomiarowego na części działek nr ewid. 61/6 i 222 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec i na części działki nr ewid. 727/1 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.2.2020 - dokument stracił ważność 2020-03-27 10:55:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn ze złączem kablowym na działce nr ewid. 62/9 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.1.2020 - dokument stracił ważność 2020-03-26 14:42:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji Nr 16/2020 o warunkach zabudowy i zagospodarowania na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec, składającej się z działki nr ewid. 561/138 - dokument stracił ważność 2020-03-25 09:37:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku rekreacji indywidualnej na działce nr ewid. 61/39 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6730.100.2019 - dokument stracił ważność 2020-03-18 13:49:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ewid.: 213/1, 213/15, 214/2, 214/8, 214/12, 214/13, 214/14 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.20.2019 - dokument stracił ważność 2020-03-16 14:26:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce ne rwid. 763/3 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.78.2019 - dokument stracił ważność 2020-03-16 09:21:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej stacji transformatorowej, linii kablowej SN 15/0,4 kV, linii kablowej nn i złaczy kablowo-pomiarowych na działkach nr ewid. 69/4, 69/5, 69/17, 69/8, 69/18, 69/21 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.4.2020 - dokument stracił ważność 2020-03-11 10:14:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe dla części terenu tj. dla działki nr ewid. 298/19 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN, linii kablowej nn, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego nn. ITI.6733.18.2019.2020.EG - dokument stracił ważność 2020-03-07 08:47:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV na działkach nr ewid. 61/6 i 222 w obrębie Krajęczyn i na działce nr ewid. 727/1 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.2.2020 - dokument stracił ważność 2020-02-28 14:08:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec - informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. - dokument stracił ważność 2020-02-27 14:35:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elktroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym na części działek nr ewid.: 213/1, 213/15, 214/2, 214/8, 214/12, 214/13, 214/14 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.20.2019 - dokument stracił ważność 2020-02-19 09:36:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn ze złączem kablowym na działce nr ewid. 62/9 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.1.2020 - dokument stracił ważność 2020-02-18 12:46:22
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn na działkach nr ewid.: 46, 35/5, 35/6, 35/4 w obrębie Sobieski, gmina joniec. WA.ZUZ.1.4210.36.2020.KK - dokument stracił ważność 2020-02-17 14:42:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV i trzech złączy kablowo-pomiarowych nn na działkach nr ewid.: 275, 206/16, 206/17, 206/19, 206/21 dla zasilania w energię elektryczną działek nr ewid.: 206/17, 206/18, 206/19, 206/20, 206/21, 206/22 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.21.2019 - dokument stracił ważność 2020-02-17 14:18:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 561/138 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.84.2019 - dokument stracił ważność 2020-02-03 13:22:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 198/4 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6730.49.2019 - dokument stracił ważność 2020-01-31 11:19:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o wystąpieniu do RDLP w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, linii kablowej nn, napowietrzbej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowegona działce nr 81 w obrębie Popielżyn Dolny, działce nr 159 w obrębie Aleksandria, gmina Nowe Miasto oraz na działkach nr: 298/19, 298/71, 298/74 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. ITI.6733.18.2019.2020.EG - dokument stracił ważność 2020-01-30 09:43:53
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację budynku gospodarczego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działce nr ewid. 110/3 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.421.324.2019.MGR - dokument stracił ważność 2020-01-24 14:01:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn ze złączem kablowym na działce nr ewid. 62/9 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.1.2020 - dokument stracił ważność 2020-01-23 13:53:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ewid.: 213/1, 213/15, 214/2, 214/8, 214/12, 214/13, 214/14 w obrębie Popielzyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.20.2019 - dokument stracił ważność 2020-01-23 12:15:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn i trzech złaczy kablowo-pomiarowych na działkach nr ewid,: 275, 206/16, 206/17, 206/19, 206/21 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.21.2019 - dokument stracił ważność 2020-01-23 07:58:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowe elektroenergetycznej linii kablowej nn ze złączem kablowym na działkach nr ewid. 235/1, 235/3, 235/4, 236/1 w obrębie Ludwikowo i na działce nr ewid. 129 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.17.2019 - dokument stracił ważność 2020-01-21 09:58:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowę słupa napowietrznej linii SN na części działek nr ewid.: 70/9, 179, 70/11 w obrębie Sobokleszcz, gmina Joniec. PBG.6733.19.2019 - dokument stracił ważność 2020-01-17 13:07:03
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku garażowego na działce nr ewid. 40/12 w obrębie Sobieski, gmina Joniec, powiat płoński, woj. mazowieckie. WA.ZUZ.1.421.323.2019.MG - dokument stracił ważność 2020-01-15 14:34:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o wystąpieniu do organów współdziałających o ocenę zgodności zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN, linii kablowej nn, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego nn na działce nr ewid. 81 w obrębie Popielżyn Dolny, działce nr ewid. 159 w obrębie Aleksandria, gmina Nowe Miasto, na działkach nr ewid. 298/19, 298/71, 298/74 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. ITI.18.2019.EG - dokument stracił ważność 2020-01-15 14:10:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o sprostowaniu obwieszczenia o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn ze złączem kablowym na działkach nr ewid. 235/1, 235/3, 235/4, 236/1 w obrębie Ludwikowo i na działce nr ewid. 129 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.17.2019 - dokument stracił ważność 2020-01-13 13:59:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn na działkach nr ewid.: 61/3, 61/30, 61/29, 61/26, 61/27, 61/28 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.17.2019 - dokument stracił ważność 2020-01-02 14:33:32