Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o ponownym uzgodnieniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn o długości trasy 309 m wraz z pięcioma szafkami pomiarowymi nn na części działek nr ewid. 116/1, 129, 178, 144/10 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Jonied - dokument stracił ważność 2023-12-29 14:31:21
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn z kablową rozdzielnicą szafową dwoma szafkami pomiarowymi na części działki nr ewid.: 5/4 w obrębie geodezyjnym Józefowo i części działek nr ewid.: 45, 46/29, 46/37, 46/41 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. PBG.6733.18.2023 2023-12-28 10:44:21
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 116/1, 129, 178/9 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.16.2023 2023-12-27 12:04:42
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo - pomiarowymi na części działek nr ewid.: 18 i 278/13 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.13.2023 2023-12-21 15:20:34
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wkry nowych obiektów budowlanych - tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe oraz na gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wkry ścieków bytowych w zbiorniku bezodpływowym na nieczystości ciekłe na działkach nr ewid.: 150/4 i 151/11, obręb Nowa Krajęczyn, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.278.2023.IR 2023-12-20 15:36:54
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo - pomiarowymi na części działek nr ewid.: 588/1, 95/10, 222 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.15.2023 2023-12-20 15:20:35
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek nr ewid.: 117/1, 209, 208 w obrębie geodezyjnym Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.14.2023 2023-12-20 15:12:17
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo - pomiarowymi na części działek nr ewid.: 76/7, 76/8, 76/18, 76/24, 76/36, 76/37, 76/38, 76/39, 76/40, 76/41, 76/42, 76/43, 76/44, 76/45, 76/46 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.12.2023 2023-11-24 11:54:25
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo - pomiarowymi na części działek nr ewid.: 18 i 278/13 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.13.2023 2023-11-22 15:04:19
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr ewid. 155/66 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6730.86.2023 2023-11-21 15:37:38
dokument Zawiadomienie Wojta Gminy Załuski o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach, którego przeprowadzona jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2023-11-16 14:59:14
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr ewid. 155/66 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6730.86.2023 2023-11-06 13:54:08
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo - pomiarowymi na części działek nr ewid.: 76/7, 76/8, 76/18, 76/24, 76/36, 76/37, 76/38, 76/39, 76/40, 76/41, 76/42, 76/43, 76/44, 76/45, 76/46 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.12.2023 2023-10-27 08:26:22
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr ewid. 155/66 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6730.86.2023 2023-10-14 11:40:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Nr 28/2022 z dnia 06.10.2022r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 108/20, 108/10, 108/8, 108/12, 108/2, 108/3 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.28.2022 2023-10-06 13:15:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr ewid. 2/4 i 1/3 położonych w miejscowości Wilamy, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 258/13 i 242 położonych w miejscowości Ludwikowo, gmina Joniec. WIR.6733.2.2022 2023-09-28 10:25:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzje ostateczną Nr 28/2022 z dnia 06.10.2022r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 108/20, 108/10, 108/8, 108/12, 108/2, 108/3 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.28.2022 - dokument stracił ważność 2023-09-15 13:27:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 971 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.20.2022 2023-09-06 15:17:11
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzenie do rowów przydrożnych wód opadowych lub roztopowych z rozbudowywanego odcinka drogi oraz na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km 18+200 do 18+405 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w miejscowości stara wrona w km. 18+323" na działkach nr ewid.: 40, 41, 42/24, obręb Nowa Wrona oraz 44, 45/2, 119, obręb stara Wrona, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.184.2023.MW - dokument stracił ważność 2023-08-31 12:36:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi wewnętrznej na działce nr ewid.: 23 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6730.52.2023 - dokument stracił ważność 2023-08-24 12:19:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na legalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 27/14 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6730.48.2023 - dokument stracił ważność 2023-08-23 15:02:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję ostateczną Wójta Gminy Joniec Nr 28/2022 z dnia 06.10.2023r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 108/20, 108/10, 108/8, 10/12, 108/2, 108/3 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.28.2022 - dokument stracił ważność 2023-08-22 14:30:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączem kablowo - pomiarowym na części działek nr ewid.: 51/7 i 51/12 w obrębie geodezyjnym Popielżyn Górny, gmina Joniec. PBG.6733.10.2023 - dokument stracił ważność 2023-08-22 09:13:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn z szafkami pomiarowym na części działek nr ewid.: 30/11, 18/3, 41/4 w obrębie geodezyjnym Sobieski, gmina Joniec. PBG.6733.11.2023 - dokument stracił ważność 2023-08-21 14:51:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 971 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.20.2022 - dokument stracił ważność 2023-08-04 11:32:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 971 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.20.2022 - dokument stracił ważność 2023-08-03 12:43:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Wójta Gminy Joniec Nr 24/2022 z dnia 14.09.2022r w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie remizy OSP z garażem na działce nr ewid.: 64 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.18.2022 - dokument stracił ważność 2023-08-01 14:52:41
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wkra, tj. budynku rekreacji indywidualnej na działce nr ewid. 155/11, obręb Krajęczyn, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.171.2023.IR - dokument stracił ważność 2023-07-28 09:15:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn z szafkami pomiarowym na części działek nr ewid.: 30/11, 18/3, 41/4 w obrębie geodezyjnym Sobieski, gmina Joniec. PBG.6733.11.2023 - dokument stracił ważność 2023-07-26 10:40:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączem kablowo - pomiarowym na części działek nr ewid.: 51/7 i 51/12 w obrębie geodezyjnym Popielżyn Górny, gmina Joniec. PBG.6733.10.2023 - dokument stracił ważność 2023-07-25 08:48:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 23 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6730.52.2023 - dokument stracił ważność 2023-07-24 15:17:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na legalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 27/14 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6730.48.2023 - dokument stracił ważność 2023-07-21 12:52:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na legalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 27/14 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6730.48.2023 - dokument stracił ważność 2023-07-20 13:32:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Wójta Gminy Joniec Nr 24/2022 z dnia 14.09.2022r w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie remizy OSP z garażem na działce nr ewid.: 64 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.18.2022 - dokument stracił ważność 2023-07-17 11:16:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 23 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6730.52.2023 - dokument stracił ważność 2023-07-13 13:22:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo - pomiarowymi na części działek nr ewid.: 266/1, 573/4, 573/5, 573/7, 573/8 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.6.2023 - dokument stracił ważność 2023-07-05 14:19:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn z szafkami pomiarowym na części działek nr ewid.: 30/11, 18/3, 41/4 w obrębie geodezyjnym Sobieski, gmina Joniec. PBG.6733.11.2023 - dokument stracił ważność 2023-06-30 14:16:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączem kablowo - pomiarowym na części działek nr ewid.: 51/7 i 51/12 w obrębie geodezyjnym Popielżyn Górny, gmina Joniec. PBG.6733.10.2023 - dokument stracił ważność 2023-06-30 08:39:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o zebraniu materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr ewid.: 2/4 i 1/3 w obrębie geodezyjnym Wilamy, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 242 i 258/13 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Joniec. WIR.6733.2.2022 - dokument stracił ważność 2023-06-30 07:56:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzje Wójta Gminy Joniec Nr 24/2022 z dnia 14.09.2022r w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie remizy OSP z garażem na działce nr ewid.: 64 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.18.2023 - dokument stracił ważność 2023-06-29 13:51:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję ostateczną Nr 59/2022 z dnia 04.07.2022r ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 74/8 (po zmianie 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 74/15) w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6730.18.2022 - dokument stracił ważność 2023-06-27 13:58:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 374/1 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.53.2023 - dokument stracił ważność 2023-06-27 13:34:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 95/1, 95/2, 95/7 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.9.2023 - dokument stracił ważność 2023-06-23 13:31:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 89/12, 102, 208, 42/3, 89/8, 89/13 w obrębie geodezyjnym Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.8.2023 - dokument stracił ważność 2023-06-22 10:18:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo - pomiarowymi na części działek nr ewid.: 280, 421/1, 421/2, 421/4, 421/5, 421/23, 421/24, 421/25, 564/55 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.7.2023 - dokument stracił ważność 2023-06-16 13:31:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo - pomiarowymi na części działek nr ewid.: 266/1, 573/4, 573/5, 573/7, 573/8 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.6.2023 - dokument stracił ważność 2023-06-14 14:09:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję ostateczną Nr 59/2022 z dnia 04.07.2022r ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 74/8 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6730.18.2022 - dokument stracił ważność 2023-06-06 13:15:00
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JONIEC o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję ostateczną Wójta Gminy Joniec Nr 59/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania części działki nr ewid. 74/8 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec dla planowanej budowy pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami do sieci zewnętrznych 2023-06-05 14:01:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo - pomiarowymi na części działek nr ewid.: 266/1, 573/4, 573/5, 573/7, 573/8 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.6.2023 - dokument stracił ważność 2023-06-02 13:07:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 95/1, 95/2, 95/7 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.9.2023 - dokument stracił ważność 2023-06-02 12:50:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid.: 150/4 i 151/11 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.92.2022 - dokument stracił ważność 2023-06-01 14:56:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 89/12, 102, 208, 42/3, 89/8, 89/13 w obrębie geodezyjnym Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.8.2023 - dokument stracił ważność 2023-05-31 13:26:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 201/10 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6730.14.2023 - dokument stracił ważność 2023-05-30 10:42:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid.: 150/4 i 151/11 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.92.2022 - dokument stracił ważność 2023-05-29 14:09:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 201/9 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6730.13.2023 - dokument stracił ważność 2023-05-25 13:20:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 201/8 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6730.12.2023 - dokument stracił ważność 2023-05-25 13:07:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 201/5 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6730.11.2023 - dokument stracił ważność 2023-05-22 10:16:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 201/3 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6730.9.2023 - dokument stracił ważność 2023-05-19 12:22:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 201/4 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6730.10.2023 - dokument stracił ważność 2023-05-19 12:13:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo - pomiarowymi na części działek nr ewid.: 266/1, 573/4, 573/5, 573/7, 573/8 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.6.2023 - dokument stracił ważność 2023-05-18 14:52:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV z kablową rozdzielnicą szafową nn i szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 54, 55/9, 575/2, 583 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.5.2023 - dokument stracił ważność 2023-05-18 11:35:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo - pomiarowymi na części działek nr ewid.: 280, 421/1, 421/2, 421/4, 421/5, 421/23, 421/24, 421/25, 564/55 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.7.2023 - dokument stracił ważność 2023-05-17 14:51:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 11/39 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. PBG.6730.17.2023 - dokument stracił ważność 2023-05-16 14:30:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 11/39 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. PBG.6730.15.2023 - dokument stracił ważność 2023-05-16 14:08:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 11/39 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. PBG.6730.18.2023 - dokument stracił ważność 2023-05-16 11:06:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 11/39 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. PBG.6730.16.2023 - dokument stracił ważność 2023-05-15 14:44:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 95/1, 95/2, 95/7 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.9.2023 - dokument stracił ważność 2023-05-09 14:46:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 30/7 w obrębie geodezyjnym Sobieski, gmina Joniec. PBG.6730.5.2023 - dokument stracił ważność 2023-05-08 13:11:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 89/12, 102, 208, 42/3, 89/8, 89/13 w obrębie geodezyjnym Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.8.2023 - dokument stracił ważność 2023-05-05 13:05:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid.: 150/4 i 151/11 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.92.2022 - dokument stracił ważność 2023-04-28 14:15:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid. 108/3 i 108/11 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.2.2023 - dokument stracił ważność 2023-04-28 14:10:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo - pomiarowymi na części działek nr ewid.: 280, 421/1, 421/2, 421/4, 421/5, 421/23, 421/24, 421/25, 564/55 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.7.2023 - dokument stracił ważność 2023-04-21 11:39:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na działce nr ewid.: 107/21 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.4.2023 - dokument stracił ważność 2023-04-20 13:55:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid.: 59/11, 59/12, 59/13, 59/14, 59/15, 59/16, 59/17, 60/17 obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.3.2023 - dokument stracił ważność 2023-04-18 15:06:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV z kablową rozdzielnicą szafową nn i szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 54, 55/9, 575/2, 583 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.5.2023 - dokument stracił ważność 2023-04-18 15:03:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na legalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 27/14 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6730.91.2022 - dokument stracił ważność 2023-04-13 09:20:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid. 108/3 i 108/11 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2023-04-03 11:21:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Nr 74/2022 z dnia 26.08.2022r o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki nr ewid.: 9/20 (po zmianie działki nr 9/22 i 9/23) w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.48.2022 - dokument stracił ważność 2023-03-28 11:57:53
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie o o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Joniec z dnia 27.01.2023r znak PBG.6220.5.2015 oraz odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego - piasku, w granicach złoża Ludwikowo (działki nr ewid. 39/2, 40/2, 41/2, 42, 101, 102) w miejscowości Ludwikowo, gmina Joniec. SKO/I/V/504/2023 - dokument stracił ważność 2023-03-24 14:28:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o ponownym wystąpieniu do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr ewid.: 2/4 i 1/3 w obrębie geodezyjnym Wilamy, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 242 i 258/13 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Joniec. WIR.6733.2.2022 - dokument stracił ważność 2023-03-24 12:26:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 260/8, 258/13, 242 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.37.2022 - dokument stracił ważność 2023-03-22 14:32:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV z kablową rozdzielnicą szafową nn i szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 54, 55/9, 575/2, 583 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2023-03-22 12:59:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej n budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid. 108/3 i 108/11 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2023-03-20 12:36:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na działce nr ewid. 107/21 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2023-03-20 12:30:37
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego, tj. sieci elektroenergetycznej nn-0-4kV na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wkra, na działkach o numerach ewidencyjnych: 146,203/1 i 147/34 obręb Szumlin, gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie - dokument stracił ważność 2023-03-20 09:43:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid. 465, 464/7, 464/9, 464/10, 464/11, 464/12, 464/13 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2023-03-16 11:06:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid.: 59/11, 59/12, 59/13, 59/14, 59/15, 59/16, 59/17, 60/17 obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.3.2023 - dokument stracił ważność 2023-03-14 13:58:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Nr 74/2022 z dnia 26.08.2022r o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki nr ewid.: 9/20 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.48.2022 - dokument stracił ważność 2023-03-09 13:25:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 260/8, 258/13, 242 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.37.2022 - dokument stracił ważność 2023-03-02 10:50:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję ostateczną Wójta Gminy Joniec Nr 34/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Wkrą w Jońcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz projektowanymi dwoma zjazdami publicznymi na drogę gminną, na gminną, na części działki nr ewid. 209/1 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. PBG.6733.34.2022 - dokument stracił ważność 2023-02-27 14:49:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na części działek nr ewid.: 186, 185/2, 178/2, 72, 185/6, 184/2, 67/5, 73, 74, 75 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.38.2022 - dokument stracił ważność 2023-02-24 14:43:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na działce nr ewid.: 107/21 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.4.2023 - dokument stracił ważność 2023-02-23 12:23:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na legalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 27/14 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6730.91.2022 - dokument stracił ważność 2023-02-16 15:02:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 465, 464/7, 464/9, 464/10, 464/11, 464/12, 464/13 położonych w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.39.2022 - dokument stracił ważność 2023-02-16 11:46:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 260/8, 258/13, 242 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.37.2022 - dokument stracił ważność 2023-02-16 09:08:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o zakończeniu postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr ewid.: 2/4 i 1/3 w obrębie geodezyjnym Wilamy, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 242 i 258/13 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Joniec. WIR.6733.2.2022 - dokument stracił ważność 2023-02-16 08:50:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid.: 59/11, 59/12, 59/13, 59/14, 59/15, 59/16, 59/17, 60/17 obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.3.2023 - dokument stracił ważność 2023-02-13 15:02:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid.: 108/3, 108/11 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.2.2023 - dokument stracił ważność 2023-02-13 12:26:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję ostateczną Wójta Gminy Joniec Nr 34/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Wkrą w Jońcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz projektowanymi dwoma zjazdami publicznymi na drogę gminną, na gminną, na części działki nr ewid. 209/1 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2023-02-10 13:35:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,5 MW, stacji TRAFO, oraz magazynów energii zlokalizowanej w obrębie Wrońska, w gminie Załuski, powiat płoński, działka numer 162 WIR.6220.13.2022 - dokument stracił ważność 2023-01-30 11:59:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o wydaniu postanowienia w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,5 MW, stacji TRAFO, oraz magazynów energii zlokalizowanej w obrębie Wrońska, w gminie Załuski, powiat płoński, działka numer 162 WIR.6220.13.2022 - dokument stracił ważność 2023-01-30 11:58:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 850-950 mb na części działki nr ewid. 14 w obrębie Józefowo oraz części działek nr ewid. 180/2, 34/3, 34/2, 34/1, 33, 190/3, 190/2, 190/1, 28/8, 31/2, 30, 24, 187, 22/3, 22/2, 23, 22/18 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2023-01-27 13:36:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję ostateczną Wójta Gminy Joniec Nr 34/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Wkrą w Jońcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz projektowanymi dwoma zjazdami publicznymi na drogę gminną, na gminną, na części działki nr ewid. 209/1 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2023-01-26 14:01:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na części działek nr ewid.: 186, 185/2, 178/2, 72, 185/6, 184/2, 67/5, 73, 74, 75 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.38.2022 - dokument stracił ważność 2023-01-24 12:14:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 465, 464/7, 464/9, 464/10, 464/11, 464/12, 464/13 położonych w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.39.2022 - dokument stracił ważność 2023-01-18 14:40:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 260/8, 258/13, 242 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.37.2022 - dokument stracił ważność 2023-01-18 12:02:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o wystąpieniu do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr ewid.: 2/4 i 1/3 w obrębie geodezyjnym Wilamy, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 242 i 258/13 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Joniec. WIR.6733.2.2022 - dokument stracił ważność 2023-01-17 15:15:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych, 2 dróg wewnętrznych oraz zjazdu na drogę powiatową na działce nr ewid.: 109/16 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.186.2021 - dokument stracił ważność 2023-01-12 13:50:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr ewid.: 2/4 i 1/3 w obrębie geodezyjnym Wilamy, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 242 i 258/13 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Joniec. WIR.6733.2.2022 - dokument stracił ważność 2023-01-09 10:33:55