Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Joniec z dnia 3.10.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok 2023-10-03 14:49:39
dokument Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jońcu 2023-06-20 12:48:44
dokument Zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na realizację zadania: "Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Joniec" 2023-06-20 12:50:30
dokument Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków o udział w programie priorytetowym "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej", realizowanym z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2023-06-20 12:54:13
dokument Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2023 roku 2023-06-20 12:57:51
dokument Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na realizację zadania: "Remont pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją stropodachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Soboklęszcz" 2023-06-20 13:01:00
dokument Zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1km w celu rozliczenia kosztów używania samochodów prywatnych do celów podróży służbowej 2023-06-20 13:02:40
dokument Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok. 2023-06-20 13:03:48
dokument Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 07 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i obliczanie planowanych kosztów robót budowlanych oraz planowanych kosztów prac projektowych dla realizacji zadania "Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Joniec" 2023-06-20 13:04:36
dokument Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 09 lutego 2023 roku uchylające Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok. 2023-06-20 13:05:42
dokument Zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Wkrą w Jońcu" 2023-06-20 13:07:23
dokument Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2023-06-20 13:08:15
dokument Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 13.03.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na realizację zadania "Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Joniec" 2023-06-20 13:09:38
dokument Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok 2023-05-31 14:49:17
dokument Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 31.03.2023 roku w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2023-06-20 13:11:00
dokument Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 12.04.2023 roku w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2023-06-20 13:12:06
dokument Zarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 14.04.2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na Organizację Ekologicznego Pikniku Rodzinnego z okazji dnia dziecka w Gminie Joniec 2023-06-20 13:12:53
dokument Zarządzenie nr 17/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 28.04.2023 roku w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2023-06-20 13:13:45
dokument Zarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 02.05.2023 roku w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2023-06-20 13:14:33
dokument Zarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 16.05.2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania : "Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Joniec - etap VI" 2023-06-20 13:15:30
dokument Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 23.05.2023 roku w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2023-06-20 13:17:08
dokument Zarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 26.05.2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania na realizacje zadania: "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Joniec, gmina Joniec" 2023-06-20 13:34:02
dokument Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Joniec za 2022 rok 2023-05-31 14:52:47
dokument Zarządzenie nr 23/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 31.05.2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania na realizację zadania: "Modernizacja garażu OSP Królewo" 2023-06-20 13:18:52
dokument Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 14.06.2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania na realizację zadania: "Modernizacja oświetlenia w Szkołach Podstawowych Gminy Joniec" 2023-06-20 13:42:09
dokument Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 27.06.2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania na realizację zamówienia: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Joniec w okresie od 15.10.2023 do 14.10.2026 roku" 2023-07-18 09:23:47
dokument Zarządzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 27.06.2023 roku w sprawie zmiany procedur zbycia środków trwałych Gminy Joniec 2023-07-18 09:24:56
dokument Zarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 27.06.2023 roku w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2023-07-18 09:28:29
dokument Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 30.06.2023 roku w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2023-07-18 09:29:37
dokument Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 04.07.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na usługę pn.: "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek" 2023-07-18 09:30:35
dokument Zarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 04.07.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Joniec z dnia 09 Czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Joniec 2023-09-12 09:37:40
dokument Zarządzenie nr 31/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 14.07.2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania na realizację zadania: "Modernizacja miejsca integracji społecznej w Szumlinie" 2023-09-12 09:46:09
dokument Zarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 17.07.2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania na realizację zamówienia: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Joniec w okresie od 15.10.2023 do 14.10.2025 roku" 2023-09-12 10:14:19
dokument Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Joniec z dnia 24.07.2023 roku w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2023-09-12 10:19:47