Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr LVIII/259/2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Joniec do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec 2023-02-09 11:01:56
dokument Uchwała nr LVIII/260/2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Joniec do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec 2023-02-09 11:03:00
dokument Uchwała LVIII/261/2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2023 rok 2023-06-21 07:59:45
dokument Uchwała nr LVIII/262/2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-06-21 08:01:51
dokument Uchwała nr LVIII/263/2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-06-21 08:03:39
dokument Uchwała nr LVIII/264/2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Joniec na rok szkolny 2022/2023 2023-06-21 08:04:16
dokument Uchwała nr LVIII/265/2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2033 2023-06-21 08:06:44
dokument Uchwała nr LVIII/266/2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2023-06-21 08:07:44
dokument Uchwała nr LIX/267/2023 z dnia 17.02.2023 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Joniec na 2023 rok 2023-06-21 08:08:54
dokument Uchwała nr LIX/268/2023 z dnia 17.02.2023 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Joniec do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec 2023-06-21 08:18:57
dokument Uchwała nr LIX/269/2023 z dnia 17.02.2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych 2023-06-21 08:20:06
dokument Uchwała nr LIX/270/2023 z dnia 17.02.2023 r. sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Joniec 2023-06-21 08:21:07
dokument Uchwała nr LIX/271/2023 z dnia 17.02.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2033 2023-06-21 08:21:46
dokument Uchwała nr LIX/272/2023 z dnia 17.02.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2023-06-21 08:22:23
dokument Uchwała nr LIX/273/2023 z dnia 17.02.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na: - nabycie przez Gminę Joniec do gminnego zasobu, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec, - zbycie przez Gminę Joniec z gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Soboklęszcz oraz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Józefowo, gmina Joniec 2023-06-21 08:24:34
dokument Uchwała nr LX/274/2023 z dnia 1.03.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z LX sesji Rady Gminy Joniec 2023-06-21 08:25:22
dokument Uchwała nr LXI/275/2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie funduszu sołeckiego 2023-06-21 08:25:52
dokument Uchwała nr LXI/276/2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2023 roku 2023-06-21 08:26:46
dokument Uchwała nr LXI/277/2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2033 2023-06-21 08:27:21
dokument Uchwała nr LXI/278/2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2023-06-21 08:27:56
dokument Uchwała nr LXII/279/2023 z dnia 27.03.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2033 2023-06-21 08:28:44
dokument Uchwała nr LXII/280/2023 z dnia 27.03.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2023-06-21 08:29:19
dokument Uchwała nr LXIII/281/2023 z dnia 4.04.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2023-06-21 08:29:55
dokument Uchwała nr LXIX/282/2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2023-06-21 08:30:39
dokument Uchwała nr LXIX/283/2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2023-06-21 08:31:43
dokument Uchwała nr LXIX/284/2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2023-06-21 08:32:33
dokument Uchwała nr LXIX/285/2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jońcu. 2023-06-21 08:33:36
dokument Uchwała nr LXIX/286/2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Joniec. 2023-06-21 08:34:33
dokument Uchwała nr LXIX/287/2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie przyjęcia logo Gminy Joniec oraz zasad jego użytkowania. 2023-06-21 08:36:11
dokument Uchwała nr LXIX/288/2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Joniec. 2023-06-21 08:36:40
dokument Uchwała nr LXIX/289/2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2033 2023-06-21 08:37:06
dokument Uchwała nr LXIX/290/2023 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok. 2023-06-21 08:38:23
dokument Uchwała nr LXIX/291/2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 w gminie Joniec. 2023-06-21 08:38:49
dokument Uchwała nr LXX/292/2023 z dnia 5.06.2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy w Jońcu wotum zaufania. 2023-06-21 09:10:40
dokument Uchwała nr LXX/293/2023 z dnia 5.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok. 2023-06-21 09:11:16
dokument Uchwała nr LXX/294/2023 z dnia 5.06.2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. 2023-06-21 09:11:50
dokument Uchwała nr LXX/295/2023 z dnia 5.06.2023 r. w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022rok". 2023-06-21 09:12:32
dokument Uchwała nr LXX/296/2023 z dnia 5.06.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2033 2023-06-21 14:21:25
dokument Uchwała nr LXX/297/2023 z dnia 5.06.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok. 2023-06-21 09:13:10
dokument Uchwała nr LXXI/298/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie: zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu. 2023-06-23 13:05:19
dokument Uchwała nr LXXI/299/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032 2023-06-23 13:06:38
dokument Uchwała nr LXXI/300/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok. 2023-06-23 13:07:39
dokument Uchwała nr LXXII/301/2023 z dnia 4.08.2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Joniec. 2023-08-10 13:11:36
dokument Uchwała nr LXXII/302/2023 z dnia 4.08.2023 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. 2023-08-10 13:16:38
dokument Uchwała nr LXXII/303/2023 z dnia 4.08.2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2023 roku. 2023-08-10 13:22:15
dokument Uchwała nr LXXII/304/2023 z dnia 4.08.2023 r. w sprawie utworzenia związku powiatowo - gminnego pn. "Płoński związek Powiatowo Gminny". 2023-08-10 13:26:01
dokument Uchwała nr LXXII/305/2023 z dnia 4.08.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu Płońskiego. 2023-08-10 13:34:10
dokument Uchwała nr LXXII/306/2023 z dnia 4.08.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032. 2023-08-10 13:42:17
dokument Uchwała nr LXXII/307/2023 z dnia 4.08.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok. 2023-08-10 13:42:40
dokument Uchwała nr LXXIII/308/2023 z dnia 28.08.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Joniec do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. 2023-09-12 11:05:17
dokument Uchwała nr LXXIII/309/2023 z dnia 28.08.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/72/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Joniec. 2023-09-12 11:12:30
dokument Uchwała nr LXXIII/310/2023 z dnia 28.08.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032 2023-09-12 11:59:51
dokument Uchwała nr LXXIII/311/2023 z dnia 28.08.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2023-09-12 12:25:28
dokument Uchwała nr LXXIV/312/2023 z dnia 15.09.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/303/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2023 roku 2024-02-02 08:20:50
dokument Uchwała nr LXXIV/313/2023 z dnia 15.09.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032 2024-02-02 08:32:10
dokument Uchwała nr LXXIV/314/2023 z dnia 15.09.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2024-02-02 08:34:02
dokument Uchwała nr LXXV/315/2023 z dnia 25.10.2023 r. w sprawie zasad nadawania i zmian nazw ulic, dróg wewnętrznych, placów oraz obiektów publicznych na terenie Gminy Joniec 2024-02-02 08:35:24
dokument Uchwała nr LXXIV/316/2023 z dnia 25.10.2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w postaci węgla dla osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w roku 2023 2024-02-02 08:36:55
dokument Uchwała nr LXXIV/317/2023 z dnia 25.10.2023 r. w sprawie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ? Przyjazne Mazowsze 2024-02-02 08:38:58
dokument Uchwała nr LXXIV/318/2023 z dnia 25.10.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032 2024-03-14 11:42:27
dokument Uchwała nr LXXIV/319/2023 z dnia 25.10.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2024-03-14 11:43:45
dokument Uchwała nr LXXVI/320/2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028 2024-03-14 11:44:36
dokument Uchwała nr LXXVI/321/2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028 2024-03-14 11:45:32
dokument Uchwała nr LXXVI/322/2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028 2024-03-14 11:46:51
dokument Uchwałę nr LXXVI/323/2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 2024-03-14 11:49:03
dokument Uchwała nr LXXVI/324/2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Joniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 2024-03-14 11:49:48
dokument Uchwałę nr LXXVI/325/2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032 2024-03-14 11:51:02
dokument Uchwała nr LXXVI/326/2023 z dnia 20.11.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2024-03-14 11:51:59
dokument Uchwała nr LXXVII/327/2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 2024-03-14 11:53:12
dokument Uchwała nr LXXVII/328/2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2024-03-14 11:53:56
dokument Uchwała nr LXXVII/329/2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku 2024-03-14 11:54:40
dokument Uchwała nr LXXVII/330/2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie opłaty targowej 2024-03-14 11:55:19
dokument Uchwała nr LXXVII/331/2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2024-03-14 11:56:19
dokument Uchwała nr LXXVII/332/2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2024-03-14 11:57:46
dokument Uchwała nr LXXVII/333/2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032 2024-03-14 11:58:22
dokument Uchwała nr LXXVII/334/2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok. 2024-03-14 11:59:20
dokument Uchwała nr LXXVIII/335/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Zygmunta w Królewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2024-03-14 12:00:05
dokument Uchwała nr LXXVIII/336/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława B.M. w Starej Wronie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2024-03-14 12:00:50
dokument Uchwała nr LXXVIII/337/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Joniec na lata 2024-2032 2024-03-14 12:01:21
dokument Uchwała nr LXXVIII/338/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Joniec na rok 2024 rok 2024-03-14 12:02:09
dokument Uchwała nr LXXVIII/339/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032 2024-03-14 12:03:10
dokument Uchwała nr LXXVIII/340/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2024-03-14 12:04:05
dokument Uchwała nr LXXIX/341/2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania 2024-03-14 12:04:41
dokument Uchwała nr LXXIX/342/2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego ?Korpus Wsparcia Seniorów? na 2024 rok 2024-03-14 12:05:30
dokument Uchwała nr LXXIX/343/2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w postaci węgla dla osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2024 roku 2024-03-14 12:06:09
dokument Uchwała nr LXXIX/344/2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032 2024-03-14 12:06:43
dokument Uchwała nr LXXIX/345/2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2023 rok 2024-03-14 12:07:18