Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 18:22:46
dokument Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Józefowo, Proboszczewice i Szumlin". 2021-03-29 18:22:23
dokument Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 18:21:06
dokument Zarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 11 grudnia 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 18:20:38
dokument Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Joniec oraz Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych terenu Gminy Joniec 2021-03-29 18:20:17
dokument Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 3 grudnia 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 18:17:32
dokument Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 7 grudnia 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie geodety na wykonywanie robót geodezyjnych oraz realizację zadania: ?Obsługa bankowa budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy?. 2021-03-29 18:17:07
dokument Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 7 grudnia 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie geodety na wykonywanie robót geodezyjnych w 2021 roku 2021-03-29 18:16:49
dokument Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 7 grudnia 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenów w formie opisowej i graficznej oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizami warunków i zasad zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2021-03-29 18:16:07
dokument Zarządzenie nr 58/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 4 grudnia 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ?Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Joniec w 2021 roku 2021-03-29 18:15:44
dokument Zarządzenie nr 57/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 30 listopada 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 18:15:23
dokument Zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 25 listopada 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 18:15:01
dokument Zarządzenie nr 55/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 18 listopada 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok. 2021-03-29 18:14:24
dokument Zarządzenie nr 53/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 12 listopada 2020 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-03-29 18:13:44
dokument Zarządzenie nr 52/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 12 listopada 2020 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Joniec 2021-03-29 18:12:37
dokument Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 18:09:50
dokument Zarządzenie nr 50/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 4 listopada 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 18:08:22
dokument Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 4 listopada 2020 w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Jońcu, w związku z zagrożeniem COVID-19 2021-03-29 18:07:18
dokument Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 4 listopada 2020 w sprawie wprowadzenia zasad pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Joniec 2021-03-29 18:03:03
dokument Zarządzenie nr 46/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 27 października 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 18:01:42
dokument Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 26 października 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 18:01:09
dokument Zarządzenie nr 44/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 21 października 2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-03-29 18:00:39
dokument Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 8 października 2020 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno ? Architektonicznej 2021-03-29 18:00:12
dokument Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 7 października 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 17:58:14
dokument Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 30 września 2020 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Joniec 2021-03-29 17:57:50
dokument Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 24 września 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 17:57:25
dokument Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 14 września 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: ?Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Joniec?. 2021-03-29 17:56:58
dokument Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 14 września 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ma zadanie pn. ?Budowa odcinka sieci wodociągowej od działki 116/1 w Omięcinach do działki 73/10 w Proboszczewicach w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Joniec 2021-03-29 17:54:09
dokument Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 14 września 2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorczej dla zadania pn. ?Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń dla szkół z terenu Gminy Joniec w ramach programu Zdalna Szkoła+?. 2021-03-29 17:53:47
dokument Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 14 września 2020 w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla zadania pn. ?Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Joniec ? etap III 2021-03-29 17:53:23
dokument Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 14 września 2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorczej dla zadania pn. ?Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach typu Big Bag?. 2021-03-29 17:52:49
dokument Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 10 września 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 17:52:24
dokument Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 10 września 2020 w sprawie: Regulaminu działania Gminnej Komisji Urbanistyczni-Architektonicznej 2021-03-29 17:51:32
dokument Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 7 września 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 17:48:57
dokument Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 31 sierpnia 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 17:48:08
dokument Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 19 sierpnia 2020 w sprawie: oceny ryzyka zawodowego związanego z SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla pracowników Urzędu Gminy Joniec 2021-03-29 17:47:41
dokument Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 18 sierpnia 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 17:47:12
dokument Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 17:46:45
dokument Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020r 2021-03-29 17:46:18
dokument Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 17 lipca 2020 w sprawie ustalenia maksymalnych norm zużycia paliwa samochodu OSP w Jońcu 2021-03-29 17:45:26
dokument Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 28 lipca 2020 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jońcu 2021-03-29 17:45:02
dokument Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 22 lipca 2020 sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-03-29 17:44:10
dokument Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 21 lipca 2020 w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku informacji o schematach podatkowych 2021-03-29 17:39:44
dokument Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 20 lipca 2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-02-02 11:44:40
dokument Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 6 lipca 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-02-02 11:43:58
dokument Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 26 czerwca 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-02-02 11:43:02
dokument Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 19 czerwca 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. ?Remont strażnicy OSP w Królewie? 2021-02-02 11:41:41
dokument Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 8 czerwca 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-02-02 11:40:54
dokument Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 8 maja 2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku 2021-02-02 11:40:05
dokument Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 29 maja 2020 w sprawie Raportu o stanie Gminy Joniec za 2019 rok 2021-02-02 11:39:20
dokument Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 27 maja 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-02-02 11:38:29
dokument Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 25 maja 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-02-02 11:37:16
dokument Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 19 maja 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-02-02 11:36:36
dokument Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 14 maja 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-02-02 11:35:50
dokument Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 8 maja 2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. ?Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w celu zdalnej pracy uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy Joniec? 2021-02-02 11:35:08
dokument Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 7 maja 2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. ?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krajęczyn, gmina Joniec? 2021-02-02 11:33:39
dokument Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 4 maja 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-02-02 11:32:46
dokument Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 27 kwietnia 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-02-02 11:31:00
dokument Zarządzenie nr 5A/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 9 kwietnia 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-02-02 11:30:15
dokument Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 27 marca 2020 w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Urzędu Gminy w Jońcu 2021-02-02 11:28:09
dokument Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 7 lutego 2020 w sprawie: zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-02-02 11:26:10
dokument Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 20 stycznia 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do powołania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ?Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych praz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Joniec w okresie luty-Grudzień 2020? 2021-02-02 11:21:41
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 31 stycznia 2020r w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Joniec w 2020 roku. 2020-01-31 14:35:31
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok 2020-07-04 09:26:10
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przyjecia Raportu o stanie Gminy Joniec za 2019 rok 2020-06-03 14:41:17
dokument Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Joniec z dnia 8 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 2020-10-12 12:04:38