Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr XXIX/142/2020 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2021-01-14 13:14:41
dokument Uchwała nr XXIX/141/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2020-2030 2021-01-14 13:13:06
dokument Uchwała nr XXIX/140/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 2021-01-14 13:10:10
dokument Uchwała nr XXIX/139/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2021-01-14 13:09:01
dokument Uchwała nr XXIX/138/2020 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2021 rok 2021-01-14 13:07:58
dokument Uchwała nr XXIX/137/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Joniec na lata 2021-2030 2021-01-14 13:06:39
dokument Uchwała nr XXVIII/136/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Joniec do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec 2021-01-14 13:05:36
dokument Uchwała nr XXVIII/135/2020 uchylającą uchwałę XIX/96/2020 Rady Gminy Joniec z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2021-01-14 13:04:03
dokument Uchwała nr XXVIII/134/2020 uchylającą uchwałę Nr XXVII/131/2020 Rady Gminy Joniec z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2021-01-14 13:01:06
dokument Uchwała XXVII/133/2020 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2020-12-05 11:45:44
dokument Uchwała XXVII/132/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2020-2030 2020-12-05 11:44:28
dokument Uchwała XXVII/131/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2020-12-05 11:43:41
dokument Uchwała XXVII/130/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku 2020-12-05 11:42:49
dokument Uchwała XXVII/129/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-12-05 11:41:45
dokument Uchwała XXVII/128/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 2020-12-05 11:40:42
dokument Uchwała XXVII/127/2020 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-12-05 11:38:05
dokument Uchwała nr XXVI/126/2020 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2020-12-05 11:36:28
dokument Uchwała nr XXVI/125/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2020-2030 2020-12-05 11:35:00
dokument Uchwała nr XXVI/124/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2020-12-05 11:33:36
dokument Uchwała nr XXV/123/2020 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok. 2020-10-12 14:15:03
dokument Uchwała nr XXV/122/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2020-2030. 2020-10-12 14:13:42
dokument Uchwała nr XXV/121/2020 w sprawie nadawania tytułu ?Zasłużony dla Gminy Joniec?. 2020-10-12 14:12:32
dokument Uchwała nr XXIV/120/2020 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok. 2020-10-12 14:11:21
dokument Uchwała nr XXIV/119/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2020-2030. 2020-10-12 13:51:39
dokument Uchwała nr XXIII/118/2020 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok. 2020-10-12 13:49:43
dokument Uchwała nr XXIII/117/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2020-2030. 2020-10-12 13:47:30
dokument Uchwała nr XXII/116/2020 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok. 2020-10-12 13:45:36
dokument Uchwała nr XXII/115/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2020-2030. 2020-10-12 13:44:31
dokument Uchwała nr XXII/114/2020 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych. 2020-10-12 13:43:30
dokument Uchwała nr XXII/113/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo ? obszar II, gmina Joniec. 2020-10-12 13:41:18
dokument Uchwała nr XXII/112/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 2020-10-12 13:39:47
dokument Uchwała nr XXII/111/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. 2020-10-12 13:38:41
dokument Uchwała nr XXII/110/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy w Jońcu wotum zaufania 2020-10-12 13:37:42
dokument Uchwała nr XXI/109/2020 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2020-10-08 14:18:06
dokument Uchwała nr XXI/108/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2020-2030 2020-10-08 14:16:54
dokument Uchwała nr XXI/107/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2020 roku 2020-10-08 14:15:00
dokument Uchwała nr XXI/106/2020 w sprawie funduszu sołeckiego 2020-10-08 14:13:55
dokument Uchwała nr XX/105/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płońskiego 2020-02-19 12:20:20
dokument Uchwała nr XX/104/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Joniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2020-02-19 12:19:10
dokument Uchwała nr XX/103/2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 2020-02-19 12:18:07
dokument Uchwała nr XX/102/2020 w sprawie opłaty targowej 2020-02-19 12:16:58
dokument Uchwała nr XX/101/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-02-19 12:15:38
dokument Uchwała nr XX/100/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-02-19 12:14:36
dokument Uchwała nr XX/99/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2020-02-19 12:13:10
dokument Uchwała nr XX/98/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2020-02-19 12:11:57
dokument Uchwała nr XX/97/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Joniec 2020-02-19 12:10:11
dokument Uchwała nr XIX/96/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2020-02-19 12:08:33
dokument Uchwała nr XIX/95/2020 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2020 rok 2020-02-19 12:06:57
dokument Uchwała nr XIX/94/2020 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Joniec na 2020 rok 2020-02-19 12:05:42