Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Klauzula informacyjna RODO "monitoring"

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Joniec; adres: Urząd Gminy w Jońcu, 09-131 Joniec nr 29.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym  można się skontaktować na adres Joniec nr 29, 09-131 Joniec lub adres e-mail: rodo@ugjoniec.pl.
 1. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (monitoring miejsc publicznie dostępnych) na podstawie art.6, ust. 1 , lit e w/w rozporządzenia, art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm) i art. 154 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 2. Monitoring obejmuje obszar przestrzeni publicznej: kamery w budynku /korytarze/ oraz wokół budynku Urzędu Gminy w Jońcu wokół punktu gromadzenia śmieci PSZOK w Jońcu oraz fotopułapki rozmieszczone w punktach nielegalnego wysypywania śmieci.

 

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system lub inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Siedlecki 23-08-2019 13:19:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Siedlecki 23-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Siedlecki 23-08-2019 13:19:52