Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 29/13 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych - dokument stracił ważność 2021-12-31 12:34:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na: działkach nr ewid.: 68, 84, 124, 125, 86/3, 86/1, 82/2, 82/10, 87/3, 108, 123 w obrębie Stara Wrona, działkach nr ewid. - 155/15, 106/4, 106/5, 130, 131, 109/70, 154/1, 154/9, 155/8, 155/3, 155/16, 155/17, 112, 115/1, 113, 114, 141, 115/2, 116/1, 116/2, 117/3, 117/5, 161/1, 161/6, 161/8, 161/9, 118, 146/1, 120/4, 121, 122, 90, 89, 129, 104, 91 w obrębie Nowa Wrona, działkach nr ewid. - 218, 222/3, 222/1, 225/1, 225/2 w obrębie Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.26.2021 - dokument stracił ważność 2021-12-30 13:11:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn/SN 0,4/15 kV na działkach nr ewid. 109/23, 109/24, 109/25, 109/26, 109/27, 109/28, 109/29, 109/30, 109/31, 109/32, 109/33, 109/34, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/7, 162/8, 162/9, 162/10, 162/12, 162/13, 162/14, 162/15, 162/16, 162/17, 162/18, 162/19, 109/70, 109/72, 109/73, 109/74, 109/75, 109/76, 109/77, 109/78, 109/3, 109/17, 1069/35, 109/36, 109/37, 109/69, 154/1, 162/6, 162/11 oraz złącza kablowo-pomiarowe (14 sztuk) i 2 rozdzielnice na działkach nr ewid.: 109/23, 109/24, 109/25, 109/26, 109/27, 109/28, 109/29, 109/30, 109/31, 109/32, 109/33, 109/34, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/7, 162/8, 162/9, 162/10, 162/12, 162/13, 162/14, 162/16, 162/19 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.28.2021 - dokument stracił ważność 2021-12-23 12:33:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej nn ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ewid. 57/6, 59/13, 176, 198/4, 198/5 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.32.2021 - dokument stracił ważność 2021-12-23 11:12:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewid. 9/14 (po zmianie 9/19) w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych i zjazdem na drogę wojewódzką. PBG.6730.142.2020 - dokument stracił ważność 2021-12-21 11:23:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z kablową rozdzielnicą szafową nn na działkach nr ewid.: 59/10, 60/14, 60/15 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.30.2021 - dokument stracił ważność 2021-12-21 10:35:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewid. 988/32 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.135.2021 - dokument stracił ważność 2021-12-15 13:05:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewid. 174/31 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.120.2021 - dokument stracił ważność 2021-12-15 13:00:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn/SN 0,4/15kV wraz z szafkami pomiarowymi oraz stacją transformatorową nn/SN na działkach nr ewid. 275, 32/12, 38/3, 38/10, 38/11, 33/13, 33/20, 363/2, 363/3, 364/5, 364/9 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2021-12-10 14:56:55
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wkry tj. sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ewid.: 53/12, 53/11, 53/10, 53/9, 53/8, obręb Joniec-Kolonia, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.341.2021.KK - dokument stracił ważność 2021-12-06 13:33:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewid. 9/19 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych i zjazdem na drogę wojewódzką. PBG.6730.142.2020 - dokument stracił ważność 2021-12-04 12:55:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4 w obrębie geodezyjnym Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.25.2021 - dokument stracił ważność 2021-12-03 13:53:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na: działkach nr ewid. - 68, 84, 124, 125, 86/3, 86/1, 82/2, 82/10, 87/3, 108, 123 w obrębie Stara Wrona, działkach nr ewid. - 155/15, 106/4, 106/5, 130, 131, 109/70, 154/1, 154/9, 155/8, 155/3, 155/16, 155/17, 112, 115/1, 113, 114, 141, 115/2, 116/1, 116/2, 117/3, 117/5, 161/1, 161/6, 161/8, 161/9, 118, 146/1, 120/4, 121, 122, 90, 89, 129, 104, 91 w obrębie Nowa Wrona, działkach nr ewid. - 218, 222/3, 222/1, 225/1, 225/2 w obrębie Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.26.2021 - dokument stracił ważność 2021-12-02 11:11:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 107, 110/13 i 110/12 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.20.2021 - dokument stracił ważność 2021-12-01 12:30:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 561/137 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.98.2021 - dokument stracił ważność 2021-11-29 13:59:44
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały. - dokument stracił ważność 2021-11-24 10:20:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z kablową rozdzielnicą szafową nn na działkach nr ewid.: 59/10, 60/14, 60/15 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.30.2021 - dokument stracił ważność 2021-11-23 14:32:17
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem cieku Wkra w km 23+506 wzdłuż linii kolejowej nr 27 w km 10+700 na dz. nr ewid. 40/1, 410 obręb Cieksyn, gmina Nasielsk, powiat nowodworski i dz. nr ewid. 97 obręb Adamowo, gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie w ramach projektu pn. "Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS". WA.RUZ.4210.403.2021.JW - dokument stracił ważność 2021-11-23 13:03:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 264, 268, 201/1, 201/3, 201/4, 201/5, 201/7, 201/8, 201/9, 201/10, 201/11, 201/12, 201/13, 455/1 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.19.2021 - dokument stracił ważność 2021-11-17 13:46:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn/SN 0,4 kV na działkach nr ewid. 109/23, 109/24, 109/25, 109/26, 109/27, 109/28, 109/29, 109/30, 109/31, 109/32, 109/33, 109/34, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/7, 162/8, 162/9, 162/10, 162/12, 162/13, 162/14, 162/15, 162/16, 162/17, 162/18, 162/19, 109/70, 109/72, 109/73, 109/74, 109/75, 109/76, 109/77, 109/78, 109/3, 109/17, 1069/35, 109/36, 109/37, 109/69, 154/1, 162/6, 162/11 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.28.2021 - dokument stracił ważność 2021-11-17 10:31:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 561/169 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec dla planowanego budynku rekreacji indywidualnej z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.130.2021 - dokument stracił ważność 2021-11-16 14:46:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 107, 110/13 i 110/12 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.20.2021 - dokument stracił ważność 2021-11-12 08:26:58
dokument Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego nr PZ-OP-II.7222.56.2021.KS z dnia 27 października 2021 r. w prawie zmiany decyzji NR 55/15/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2015 r. znak: PŚ-V.7222.24.2013.KS (ze zm.) udzielającej Pani Karinie Błażkiewicz, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ?Ferma Drobiu Karina Błażkiewicz?, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu ściółkowego kur niosek reprodukcyjnych o liczbie stanowisk 79 300 sztuk oraz chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 128 100 sztuk, zlokalizowanej w msc Józefowo, gmina Joniec, powiat płoński - dokument stracił ważność 2021-11-05 08:56:30
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. przyłącza kablowego nn 0,4 kV na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wkra na działkach nr ewid.: 37/16, 37/19, obręb Sobieski, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.173.2021.IR - dokument stracił ważność 2021-11-05 08:40:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.17.2021 - dokument stracił ważność 2021-11-04 13:02:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 107, 110/13 i 110/12 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2021-11-03 12:26:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4 w obrębie geodezyjnym Soboklęszcz, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2021-11-03 12:11:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na: działkach nr ewid. - 68, 84, 124, 125, 86/3, 86/1, 82/2, 82/10, 87/3, 108, 123 w obrębie Stara Wrona, działkach nr ewid. - 155/15, 106/4, 106/5, 130, 131, 109/70, 154/1, 164/9, 155/8, 155/3, 155/16, 155/17, 112, 115/1, 113, 114, 141, 115/2, 116/1, 116/2, 117/3, 117/5, 161/1, 161/6, 161/8, 161/9, 118, 146/1, 120/4, 121, 122, 90, 89, 129, 104, 91 w obrębie Nowa Wrona, działkach nr ewid. - 218, 222/3, 222/1, 225/1, 225/2, 235/1 w obrębie Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.26.2021 - dokument stracił ważność 2021-11-02 11:27:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 264, 268, 201/1, 201/3, 201/4, 201/5, 201/7, 201/8, 201/9, 201/10, 201/11, 201/12, 201/13, 455/1 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.19.2021 - dokument stracił ważność 2021-10-26 10:54:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewid. 763/4 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec dla planowanego budynku rekreacji indywidualnej z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.83.2021 - dokument stracił ważność 2021-10-20 14:47:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewid. 174/31 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.120.2021 - dokument stracił ważność 2021-10-19 14:58:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wysłaniu pisma do właściwych organów o uzgodnienie projektu decyzji dla działki nr ewid. 274/13 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec dla planowanych 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami do sieci zewnętrznych i zjazdem na drogę powiatową. PBG.6730.121.2021 - dokument stracił ważność 2021-10-19 14:51:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 40, 48, 104 w obrębie Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.23.2021 - dokument stracił ważność 2021-10-18 11:45:44
dokument Obwieszczeni Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach ne ewid. 146 i 203 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2021-10-14 12:14:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 561/137 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.98.2021 - dokument stracił ważność 2021-10-08 10:50:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dwoma zjazdami publicznymi na drogę powiatową na części działki nr ewid.: 112 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.21.2021 - dokument stracił ważność 2021-10-08 10:16:34
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na działce nr ewid. 191/1 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec. WI-I.746.1.61.2021.IK1 - dokument stracił ważność 2021-10-07 13:49:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 561/169 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec dla planowanego budynku rekreacji indywidualnej z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.130.2021 - dokument stracił ważność 2021-10-07 11:53:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.25.2021 - dokument stracił ważność 2021-10-06 15:09:15
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o załatwieniu sprawy po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wkra, na działkach o nr. ewid. 37/16 i 37/19 obręb Sobieski, gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie - dokument stracił ważność 2021-10-05 14:43:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.17.2021 - dokument stracił ważność 2021-10-05 13:06:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złaczami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 107, 110/13, 110/12 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.20.2021 - dokument stracił ważność 2021-10-01 15:00:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr ewid.: 264, 268, 201/1, 201/3, 201/4, 201/5, 201/7, 201/8, 201/9, 201/10, 201/11, 201/12, 201/13, 455/1 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.19.2021 - dokument stracił ważność 2021-10-01 13:07:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 40, 48, 104 w obrębie Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.23.2021 - dokument stracił ważność 2021-09-29 09:02:30
dokument Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb" w miejscowościach: Joniec, Joniec-Kolonia, Szumlin, gmina Joniec. AB.6740.441.2021 - dokument stracił ważność 2021-09-28 13:40:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.17.2021 - dokument stracił ważność 2021-09-28 09:41:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 146, 203 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.22.2021 - dokument stracił ważność 2021-09-27 10:04:27
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. przyłącza elektroenergetycznego wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wkra na działce nr ewid.: 110/5, obręb Szumlin, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.248.2021.IR - dokument stracił ważność 2021-09-24 12:02:23
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wkra na działce nr ewid.: 150/20, obręb Krajęczyn, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.247.2021.IR - dokument stracił ważność 2021-09-24 11:56:15
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. utwardzonym ciągiem komunikacyjnym i przyłączem elektrycznym na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wkra na działce nr ewid.: 110/4, obręb Szumlin, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.252.2021.IR - dokument stracił ważność 2021-09-23 11:52:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej i infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia oraz projektowanym zjazdem na drogę powiatową 3001W Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym na nieruchomości usytuowanej w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, Gmina Joniec, składającej się z działki nr ewid. 116/1 - dokument stracił ważność 2021-09-20 10:53:23
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dwoma zjazdami publicznymi na drogę powiatową nr 3001W Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym na części działki nr ewid. 112 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. - dokument stracił ważność 2021-09-20 10:16:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 763/4 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej z przyłączami do sieci zewnętrznych - dokument stracił ważność 2021-09-14 08:33:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn ze złączami kablo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.17.2021 - dokument stracił ważność 2021-09-10 15:04:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o podjęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn ze złączami kablo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.17.2021 - dokument stracił ważność 2021-09-10 15:01:51
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące, że postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. przyłącza kablowego nn 0,4 kV na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wkra na działkach nr ewid.: 37/16, 37/19, obręb Sobieski, gmina Joniec zostanie załatwione do dnia 1 października 2021r. WA.ZUZ.1.4210.173.2021.IR - dokument stracił ważność 2021-09-06 12:54:25
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. przyłącza kablowego nn 0,4 kV na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wkra na działkach nr ewid.: 37/16, 37/19, obręb Sobieski, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.173.2021.IR - dokument stracił ważność 2021-09-06 12:45:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 40, 48, 104 w obrębie Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.23.2021 - dokument stracił ważność 2021-09-03 13:56:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 146, 203 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.22.2021 - dokument stracił ważność 2021-09-02 13:42:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dwoma zjazdami publicznymi na drogę powiatową na części działki nr ewid.: 112 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.21.2021 - dokument stracił ważność 2021-09-02 13:32:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 27/5 w obrębie geodezyjnym Szumlin gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.89.2021 - dokument stracił ważność 2021-09-02 13:15:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN z wymianą słupa, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej nn ze złączami kablowymi na działkach nr ewid.: 44, 46, 101 w obrębie Józefowo oraz na działkach nr ewid. 257/6, 257/7, 257/9, 257/10, 257/11, 257/12, 257/22, 257/23 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.18.2021 - dokument stracił ważność 2021-08-31 14:14:03
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. budynku rekreacji indywidualnej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wkra na działce nr ewid. 112/12, obręb Szumlin, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.218.2021.IR - dokument stracił ważność 2021-08-30 11:27:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4, w obrębie geodezyjnym Soboklęszcz, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2021-08-18 14:42:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu odmownej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn na działkach nr ewid.: 539, 698/11, 698/22, 889 wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i rozdzielnicą w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.16.2021 - dokument stracił ważność 2021-08-06 14:40:47
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych t. budynku rekreacji indywidualnej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wkra na działce nr ewid. 40/39, obręb Sobieski, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.193.2021.IR - dokument stracił ważność 2021-08-04 16:09:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN wraz z wymianą słupa, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej nn ze złączami kablowymi na działkach nr ewid. 257/6, 257/7, 257/9, 257/10, 257/11, 257/12, 257/22, 257/23 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2021-08-03 13:48:21
dokument Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb" 2021-07-29 13:04:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 27/5 w obrębie geodezyjnym Szumlin gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.89.2021 2021-07-27 08:45:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn z montażem złącza kablowo-pomiarowego nn na działce nr ewid.: 150/20 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.15.2021 - dokument stracił ważność 2021-07-23 13:40:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 174/7 w obrębie Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6730.71.2021 - dokument stracił ważność 2021-07-22 15:03:54
dokument Obwieszczenie Wójt Gminy Joniec o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania na budowę 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 27/14 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6730.23.2021 - dokument stracił ważność 2021-07-22 11:54:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn ze złączami kablo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 24/24, 24/25, 24/26, 24/23, 24/18, 24/19, 24/20, 24/17, 24/22, 24/21, 24/16, 24/15, 27/4, 24/7, 208, 258/2, 258/3, 258/4 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.17.2021 - dokument stracił ważność 2021-07-22 10:59:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn na działkach nr ewid.: 539, 698/11, 698/22, 889 wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i rozdzielnicą w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.16.2021 - dokument stracił ważność 2021-07-20 15:05:09
dokument Obwieszczenie Wójt Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 989/6 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.51.2021 - dokument stracił ważność 2021-07-19 11:09:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV ze słupami wirowymi na działkach nr ewid.: 110, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/2, 89/1, 90, 91/1, 91/2 w obrębie Adamowo, gmina Joniec. PBG.6733.14.2021 - dokument stracił ważność 2021-07-15 14:13:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN z wymianą słupa, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej ze złączami kablowymi na działkach nr ewid.: 44, 46, 101 w obrębie Józefowo oraz na działkach nr ewid. 257/6, 257/7, 257/9, 257/10, 257/11, 257/12, 257/22, 257/23 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.18.2021 - dokument stracił ważność 2021-07-07 12:21:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 174/7 w obrębie Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6730.71.2021 - dokument stracił ważność 2021-07-06 12:10:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie cieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ewid. 95/11, 95/49, 95/10, 95/43, 95/54 w obrębie geodezyjnym Adamowo, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2021-07-01 14:00:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn z montażem złącza kablowo-pomiarowego nn na działce nr ewid.: 150/20 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.15.2021 - dokument stracił ważność 2021-06-29 12:51:30
dokument Obwieszczenie Wójt Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 989/6 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.51.2021 - dokument stracił ważność 2021-06-24 13:12:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn na działkach nr ewid. 212 i 255/1 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.10.2021 - dokument stracił ważność 2021-06-24 13:07:10
dokument Obwieszczenie Wójt Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania na budowę 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 27/14 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6730.23.2021 - dokument stracił ważność 2021-06-23 14:42:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 69/19, 69/20, 69/21, 69/22, 69/18 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.8.2021 - dokument stracił ważność 2021-06-17 13:08:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV ze słupami wirowymi na działkach nr ewid.: 110, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/2, 89/1, 90, 91/1, 91/2 w obrębie Adamowo, gmina Joniec. PBG.6733.14.2021 - dokument stracił ważność 2021-06-16 13:08:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej nn na działkach nr ewid.: 539, 698/11, 698/22, 889 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.16.2021 - dokument stracił ważność 2021-06-15 14:07:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 40, 48, 104 położonych w obrębie Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.12.2021 - dokument stracił ważność 2021-06-14 14:31:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi i rozdzielnicą na działkach nr ewid.: 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13, 61/3, 61/34, 86, 87, 172/2, 176, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.7.2021 - dokument stracił ważność 2021-06-09 12:56:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ewid.: 53/12, 53/11, 53/10, 53/9, 53/8 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.11.2021 - dokument stracił ważność 2021-06-08 14:24:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na zmianę sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budowę naziemnego zbiornika gazu na działkach nr ewid.: 561/44, 561/45, 561/149 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.1.2021 - dokument stracił ważność 2021-06-08 11:53:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowych średniego i niskiego napięcia oraz złącz kablowo-pomiarowych na części działek nr ewid.: 196/2, 28, 3, 13/8, 21/12, 22/6, 22/5, 22/4, 22/2, 21/10, 21/8, 21/9, 369/2 w obrębie Joniec, gmina Joniec. PBG.6733.9.2021 - dokument stracił ważność 2021-06-07 12:15:14
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj. budynku rekreacji indywidualnej wzniesionego na palach i słupach fundamentowych na działce nr ewid. 446/8, obręb Królewo, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.136.2021.IR - dokument stracił ważność 2021-06-07 10:10:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn z montażem złącza kablowo-pomiarowego nn na działce nr ewid.: 150/20 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.15.2021 - dokument stracił ważność 2021-06-02 14:15:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 69/19, 69/20, 69/21, 69/22, 69/18 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.8.2021 - dokument stracił ważność 2021-06-02 10:51:43
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb na działce nr ewid. 54 obręb Joniec-Kolonia, na działkach nr ewid.: 42/10, 43, 107, 110/13, 110/12, 111/6, 111/5, 111/28, 112/28, 250, 260/1, 260/2, 261, 272/1 obręb Szumlin, na działkach nr ewid.: 2/1, 10/2, 10/6, 24, 41/4, 44 obręb Sobieski, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.46.2021.MGR - dokument stracił ważność 2021-05-26 12:43:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 95/11, 95/13, 95/49, 95/10, 95/43, 95/54 położonych w obrębie Adamowo, gmina Joniec. PBG.6733.13.2021 - dokument stracił ważność 2021-05-26 12:09:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13, 61/3, 61/34, 86, 87, 172/2, 176, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.7.2021 - dokument stracił ważność 2021-05-26 12:04:52
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj. instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym naziemnym zbiornikiem na działce nr ewid. 396/2, obręb Królewo, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.123.2021.IR - dokument stracił ważność 2021-05-24 14:05:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV ze słupami wirowymi na działkach nr ewid.: 110, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/2, 89/1, 90, 91/1, 91/2 w obrębie Adamowo, gmina Joniec. PBG.6733.14.2021 2021-05-21 12:19:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 69/19, 69/20, 69/21, 69/22, 69/18 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.8.2021 - dokument stracił ważność 2021-05-21 10:07:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 40, 48, 104 położonych w obrębie Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.12.2021 - dokument stracił ważność 2021-05-19 11:12:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 155/138 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6730.105.2020. - dokument stracił ważność 2021-05-17 13:58:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowych średniego i niskiego napięcia oraz złącz kablowo-pomiarowych na części działek nr ewid.: 196/2, 28, 3, 13/8, 21/12, 22/6, 22/5, 22/4, 22/2, 21/10, 21/8, 21/9, 369/2 w obrębie Joniec, gmina Joniec. PBG.6733.9.2021 - dokument stracił ważność 2021-05-13 09:35:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13, 61/3, 61/34, 86, 87, 172/2, 176, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.7.2021 - dokument stracił ważność 2021-05-11 14:19:49
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb na działce nr ewid. 54 obręb Joniec-Kolonia, na działkach nr ewid.: 42/10, 43, 107, 110/13, 110/12, 111/6, 111/5, 111/28, 112/28, 250, 260/1, 260/2, 261, 272/1 obręb Szumlin, na działkach nr ewid.: 2/1, 10/2, 10/6, 24, 41/4, 44 obręb Sobieski, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.46.2021.MGR - dokument stracił ważność 2021-05-11 11:03:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ewid.: 53/12, 53/11, 53/10, 53/9, 53/8 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.11.2021 - dokument stracił ważność 2021-05-11 10:17:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn na działkach nr ewid.: 212 i 255/1 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.10.2021 - dokument stracił ważność 2021-05-11 10:13:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn na działkach nr ewid.: 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 194, 195, 196, 197, 198/1, 59/9, 59/10, 59/13 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.4.2021 - dokument stracił ważność 2021-05-11 08:12:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV stanowiącej powiązanie stacji 110/15 kV GPZ Michałówek z linią elektroenergetyczną 110 kV relacji GPZ Płońsk - GPZ Nowy Dwór Mazowiecki na części działek nr ewid.: 3/3, 3/4, 5/1 w obrębie Proboszczewice, gmina Joniec. PBG.6733.6.2021 - dokument stracił ważność 2021-05-05 12:51:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV stanowiącej powiązanie stacji 110/15 kV GPZ Michałówek z linią elektroenergetyczną 110 kV relacji GPZ Płońsk - GPZ Nowy Dwór Mazowiecki na części działek nr ewid.: 216, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 6/1 w obrębie Proboszczewice, gmina Joniec. PBG.6733.22.2020 - dokument stracił ważność 2021-04-27 14:48:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 95/11, 95/13, 95/49, 95/10, 95/43, 95/54 położonych w obrębie Adamowo, gmina Joniec oraz na działce nr ewid. 141/15 położonej w obrębie Dobra Wola, gmina Nasielsk. PBG.6733.13.2021 - dokument stracił ważność 2021-04-26 14:49:07
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb na działce nr ewid. 54 obręb Joniec-Kolonia, na działkach nr ewid.: 42/10, 43, 107, 110/13, 110/12, 111/6, 111/5, 111/28, 112/28, 250, 260/1, 260/2, 261, 272/1 obręb Szumlin, na działkach nr ewid.: 2/1, 10/2, 10/6, 24, 41/4, 44 obręb Sobieski, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.46.2021.MGR - dokument stracił ważność 2021-04-26 14:35:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 40, 48, 104 położonych w obrębie Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.12.2021 - dokument stracił ważność 2021-04-23 14:04:20
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wydaniu decyzji z dnia 16.04.2021r w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - rowu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb (dz. nr: 12, 8/17, 8/20, 8/24, 53/9, 53/8, 53/7, 53/6, 53/5, 53/11, 53/2, 53/3, 53/10, 53, 41/4 w obrębie Sobieski, gmina Joniec i dz. nr: 119/7, 201 w obrębie Pruszkowo, gmina Sochocin, powiat płoński) wraz z przepustami. WA.ZUZ.1.4210.31.2021.MG - dokument stracił ważność 2021-04-20 12:52:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ewid.: 53/12, 53/11, 53/10, 53/9, 53/8 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.11.2021 - dokument stracił ważność 2021-04-16 14:02:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn na działkach nr ewid.: 212 i 255/1 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.10.2021 - dokument stracił ważność 2021-04-16 09:37:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowych średniego i niskiego napięcia oraz złącz kablowo-pomiarowych na części działek nr ewid.: 196/2, 28, 3, 13/8, 21/12, 22/6, 22/5, 22/4, 22/3, 22/2, 21/10, 21/8, 21/9, 369/2 w obrębie Joniec, gmina Joniec. PBG.6733.9.2021 - dokument stracił ważność 2021-04-14 14:22:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 988/20 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.68.2020 - dokument stracił ważność 2021-04-14 11:59:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV stanowiącej powiązanie stacji 110/15 kV GPZ Michałówek z linią elektroenergetyczną 110 kV relacji GPZ Plońsk - GPZ Nowy Dwór Mazowiecki na części działek nr ewid.: 3/3, 3/4, 5/1 w obrębie Proboszczewice, gmina Joniec. PBG.6733.6.2021 - dokument stracił ważność 2021-04-13 14:27:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV stanowiącej powiązanie stacji 110/15 kV GPZ Michałówek z linią elektroenergetyczną 110 kV relacji GPZ Płońsk - GPZ Nowy Dwór Mazowiecki na części działek nr ewid.: 216, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 6/1 w obrębie Proboszczewice, gmina Joniec. PBG.6733.22.2020 - dokument stracił ważność 2021-04-08 14:53:05
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego - rowu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb (dz. nr: 12, 8/17, 8/20, 8/24, 53/9, 53/8, 53/7, 53/6, 53/5, 53/11, 53/2, 53/3, 53/10, 53, 41/4 w obrębie Sobieski, gmina Joniec i dz. nr: 119/7, 201 w obrębie Pruszkowo, gmina Sochocin, powiat płoński) wraz z przepustami. WA.ZUZ.1.4210.31.2021.MG - dokument stracił ważność 2021-04-07 15:12:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn na działkach nr ewid.: 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 194, 195, 196, 197, 198/1, 59/9, 59/10, 59/13 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.4.2021 - dokument stracił ważność 2021-04-07 15:08:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na zmianę sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budowę naziemnego zbiornika gazu na działkach nr ewid.: 561/44, 561/45, 561/149 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.1.2021 - dokument stracił ważność 2021-03-31 14:49:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 69/19, 69/20, 69/21, 69/22, 69/18 w obrębie Soboklęszcz, gmina Joniec. PBG.6733.8.2021 - dokument stracił ważność 2021-03-30 10:42:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na działce nr ewid. 988/36 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.119.2020 - dokument stracił ważność 2021-03-29 10:21:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13, 61/3, 61/34, 86, 87, 172/2, 176, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.7.2021 - dokument stracił ważność 2021-03-19 13:25:39
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego - rowu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb (dz. nr: 12, 8/17, 8/20, 8/24, 53/9, 53/8, 53/7, 53/6, 53/5, 53/11, 53/2, 53/3, 53/10, 53, 41/4 w obrębie Sobieski, gmina Joniec i dz. nr: 119/7, 201 w obrębie Pruszkowo, gmina Sochocin, powiat płoński) wraz z przepustami. WA.ZUZ.1.4210.31.2021.MG - dokument stracił ważność 2021-03-19 11:20:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV stanowiącej powiązanie stacji 110/15 kV GPZ Michałówek z linią elektroenergetyczną 110 kV relacji GPZ Plońsk - GPZ Nowy Dwór Mazowiecki na części działek nr ewid.: 3/3, 3/4, 5/1 w obrębie Proboszczewice, gmina Joniec. PBG.6733.6.2021 - dokument stracił ważność 2021-03-18 14:28:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przedszkola na działce nr ewid. 9/13 w obrębie Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.24.2020 - dokument stracił ważność 2021-03-17 13:47:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 155/138 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6730.105.2020 - dokument stracił ważność 2021-03-11 14:25:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV stanowiącej powiązanie stacji 110/15 kV GPZ Michałówek z linią elektroenergetyczną 110 kV relacji GPZ Płońsk - GPZ Nowy Dwór Mazowiecki na części działek nr ewid.: 216, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 6/1 w obrębie Proboszczewice, gmina Joniec. - dokument stracił ważność 2021-03-11 11:10:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce nr ewid. 470 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2021-03-09 14:39:22
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego - budynku gospodarczego na działce nr ewid. 136/8 w obrębie Szyumlin, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.38.2021.IR - dokument stracił ważność 2021-03-06 11:53:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 47 i 48/4 w obrębie Proboszczewice, gmina Joniec. PBG.6733.25.2020 - dokument stracił ważność 2021-03-05 14:50:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn na działkach nr ewid.: 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 194, 195, 196, 197, 198/1, 59/9, 59/10, 59/13 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.4.2021 - dokument stracił ważność 2021-03-03 13:17:37
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego - budynku rekreacji indywidualnej na działce nr ewid. 133/30 w obrębie Popielżyn Górny, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.13.2021.IR - dokument stracił ważność 2021-03-02 15:21:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przedszkola na działce nr ewid. 9/13 w obrębie Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.24.2020 - dokument stracił ważność 2021-02-25 11:11:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 196 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6730.134.2020 - dokument stracił ważność 2021-02-15 14:16:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działce nr ewid. 470 w obrębie Królewo. gmina Joniec. PBG.6733.1.2021 - dokument stracił ważność 2021-02-12 10:15:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 47 i 48/4 w obrębie Proboszczewice, gmina Joniec. PBG.6733.25.2020 - dokument stracił ważność 2021-02-11 12:17:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji umarzającej dotyczącej zmiany decyzji nr 76/2020 o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 992/41 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.62.2020 - dokument stracił ważność 2021-02-09 14:27:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę budynku garażowego OSP w Jońcu na części działki nr ewid. 217 w obrębie Joniec. gmina Joniec. PBG.6733.23.2020 - dokument stracił ważność 2021-02-09 13:12:28
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego - budynku rekreacji indywidualnej na działce nr ewid. 122 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.22.2021.IR - dokument stracił ważność 2021-02-09 12:38:01
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wydaniu decyzji z dnia 05.02.2021r w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych wraz z przebudową rowów w związku z rozbudową drogi powiatowej Nr 3048W Królewo - Miszewo w obrębie Królewo, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.294.2020.MG - dokument stracił ważność 2021-02-09 12:10:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na działce nr ewid. 988/36 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.119.2020 - dokument stracił ważność 2021-02-05 09:16:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 988/20 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.68.2020 - dokument stracił ważność 2021-02-04 14:53:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przedszkola na działce nr ewid. 9/13 w obrębie Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.24.2020 - dokument stracił ważność 2021-01-25 08:59:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 988/20 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.68.2020 - dokument stracił ważność 2021-01-20 14:31:54
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych wraz z przebudową rowów w związku z rozbudową drogi powiatowej Nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb w obrębie Joniec, Joniec-Kolonia, Szumlin, Sobieski, gmina Joniec oraz w obrębie Pruszkowo, Kołoząb, Bolęcin, gmina Sochocin. WA.ZUZ.1.4210.274.2020.MG - dokument stracił ważność 2021-01-20 08:45:36
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych wraz z przebudową rowów w związku z rozbudową drogi powiatowej Nr 3048W Królewo - Miszewo w obrębie Królewo, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.294.2020.MG - dokument stracił ważność 2021-01-20 07:55:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec owszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działce nr ewid. 470 w obrębie Królewo. gmina Joniec. PBG.6733.1.2021 - dokument stracił ważność 2021-01-19 14:05:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakonczeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę budynku garażowego OSP w Jońcu na części działki nr ewid. 217 w obrębie Joniec. gmina Joniec. PBG.6733.23.2020 - dokument stracił ważność 2021-01-19 12:23:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 47 i 48/4 w obrębie Proboszczewice, gmina Joniec. - dokument stracił ważność 2021-01-19 12:19:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV stanowiącej powiązanie stacji 110/15 kV GPZ Michałówek z linią elektroenergetyczną 110 kV relacji GPZ Płońsk - GPZ Nowy Dwór Mazowiecki na części działek nr ewid.: 216, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 3/3, 4/4, 5/1, 6/1 w obrębie Proboszczewice, gmina Joniec. - dokument stracił ważność 2021-01-18 14:12:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 196 w obrębie Omięciny, gmina Joniec. PBG.6730.134.2020 - dokument stracił ważność 2021-01-05 13:31:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przedszkola na działce nr ewid. 9/13 w obrębie Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. - dokument stracił ważność 2021-01-05 12:32:01
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - budynku gospodarczego na terenie działki nr ewid. 133/16w obębie Popielżyn Górny, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.349.2020.IR - dokument stracił ważność 2021-01-04 10:11:23
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych wraz z przebudową rowów w związku z rozbudową drogi powiatowej Nr 3048W Królewo - Miszewo w obębie Królewo, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.294.2020.MG - dokument stracił ważność 2021-01-04 09:54:30