Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr XVIII/93/2019 w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej 2020-02-14 09:37:38
dokument Uchwała nr XVIII/92/2019 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2019 rok 2020-02-14 09:36:30
dokument Uchwała nr XVIII/91/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2019-2030 2020-02-14 09:31:26
dokument Uchwała nr XVIII/90/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 2020-02-14 09:28:12
dokument Uchwała nr XVIII/89/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2020-02-14 09:26:45
dokument Uchwała nr XVIII/88/2019 w sprawie uchwały budżetowej 2020-02-14 09:25:21
dokument Uchwała nr XVIII/87/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Joniec na lata 2020-2030 2020-02-14 09:24:04
dokument Uchwała nr XVII/86/2019 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2019 rok 2020-02-14 09:22:46
dokument Uchwała nr XVII/85/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2019-2025 2020-02-14 09:21:29
dokument Uchwała nr XVII/84/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Joniec do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Adamowo, gmina Joniec 2020-02-14 09:19:49
dokument Uchwała nr XVII/83/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata 2020-02-14 09:16:49
dokument uchwała nr XV/82/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych 2020-02-14 08:24:30
dokument Uchwała Nr XV/81/2019 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2019 rok 2020-01-10 12:12:06
dokument Uchwała Nr XV/80/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognoz.ie Finansowej Gminy Joniec na lata 2019-2030 2020-01-10 12:09:58
dokument Uchwała Nr XV/79/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2020-01-10 12:08:42
dokument Uchwała Nr XV/78/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2020-01-10 12:06:15
dokument Uchwała Nr XV/77/2019 w sprawie opłaty targowej 2020-01-10 12:05:06
dokument Uchwała Nr XV/76/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku 2020-01-10 12:04:15
dokument Uchwała Nr XV/75/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-01-10 11:57:57
dokument Uchwała Nr XV/74/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 2020-01-10 11:56:34
dokument Uchwała Nr XV/73/2019 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2020-01-10 11:55:33
dokument Uchwała Nr XV/71/2019 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jońcu, Joniec 69, 09-131 Joniec 2020-01-10 11:51:50
dokument Uchwała Nr XV/72/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Joniec 2020-01-10 11:48:30
dokument Uchwała Nr XV/70/2019 w sprawie nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy Joniec 2020-01-09 12:37:39
dokument Uchwałę XIV/69/2019 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu 2019-10-25 10:33:39
dokument Uchwała nr XIV/68/2019 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2019 rok 2019-10-25 10:32:01
dokument Uchwała nr XIV/67/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2019-2030 2019-10-25 10:30:19
dokument Uchwała Nr XIII/66/2019 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu 2019-10-18 14:12:29
dokument Uchwała Nr XIII/65/2019 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2019 rok 2019-10-18 14:06:53
dokument Uchwała Nr XIII/64/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2019-2025 2019-10-18 14:04:17
dokument Uchwała Nr XIII/63/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Joniec 2019-10-18 13:59:05
dokument Uchwała XIII/62/2019 zmieniająca uchwałę Nr XIX/95/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-10-18 13:55:22
dokument Uchwała XII/61/2019 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2019 rok 2019-09-13 14:16:32
dokument Uchwała XII/60/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2019-2025 2019-09-13 14:15:55
dokument Uchwała XII/59/2019 zmieniającej uchwałę Nr XIX/92/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Joniec. 2019-09-13 14:15:12
dokument Uchwała XII/58/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/51/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 17 czerwca 2019 r 2019-09-13 14:14:11
dokument Uchwała XII/57/2019 w sprawie nadawania tytułu ?Zasłużony dla Gminy Joniec?. 2019-09-13 14:13:04