Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała XLIII/196/2021 z dnia 30.12.2021 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2021 rok 2022-02-16 14:21:45
dokument Uchwała nr XLIII/195/2021 z dnia 30.12.2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2021-2032 2022-02-16 14:20:54
dokument Uchwała XLIII/194/2021 z dnia 30.12.2021 uchylająca uchwałę Nr XXX/144/2021 Rady Gminy Joniec z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2022-02-16 14:20:10
dokument Uchwała nr XLII/193/2021 z dnia 20.12.2021r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2021 rok 2022-02-16 13:51:46
dokument Uchwała nr XLII/192/2021 z dnia 20.12.2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2021-2032 2022-02-16 13:51:13
dokument Uchwała nr XLII/191/2021 z dnia 20.12.2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-02-16 13:50:40
dokument Uchwała nr XLII/190/2021 z dnia 20.12.2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 2022-02-16 13:50:03
dokument Uchwałę XLII/189/2021 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2022 rok 2022-02-16 13:49:27
dokument Uchwała nr XLII/188/2021 z dnia 20.12.2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Joniec na lata 2022-2032 2022-02-16 13:48:26
dokument Uchwałę nr XLI/187/2021 z dnia 30.11.2021r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2021 rok 2022-02-16 13:47:49
dokument Uchwała nr XLI/186/2021 z dnia 30.11.2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2021-2032 2022-02-16 13:46:45
dokument Uchwała nr XLI/185/2021 z dnia 30.11.2021r. zmieniającą uchwalę nr XX/98/2020 Rady Gminy Joniec z dnia 12 lutego 2020 r. 2022-02-16 13:46:00
dokument Uchwała nr XLI/184/2021 z dnia 30.11.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Omięciny, gmina Joniec 2022-02-16 13:44:56
dokument Uchwała XL/183/2021 z dnia 16.11.2021 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2021 rok 2022-02-16 12:52:10
dokument Uchwała XL/182/2021 z dnia 16.11.2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2021-2032 2022-02-16 12:51:11
dokument Uchwała XL/181/2021 z dnia 16.11.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Joniec 2022-02-16 12:50:34
dokument Uchwała XL/180/2021 z dnia 16.11.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku 2022-02-16 12:49:49
dokument Uchwała XL/179/2021 z dnia 16.11.2021 w sprawie zwolnień od podatku 2022-02-16 12:49:07
dokument Uchwała XL/178/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2022-02-16 12:48:07
dokument Uchwała XL/177/2021 z dnia 16.11.2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 2022-02-16 12:47:31
dokument Uchwała XL/176/2021 z dnia 16.11.2021 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 2022-02-16 12:46:16
dokument Uchwała nr XXXIX/175/2021 z dnia 18.10.2021 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2021 rok 2022-02-16 12:45:36
dokument Uchwała nr XXXIX/174/2021 z dnia 18.10.2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2021-2030 2022-02-16 12:44:51
dokument Uchwała nr XXXIX/173/2021 z dnia 18.10.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Joniec na rok szkolny 2021/2022 2022-02-16 12:43:59
dokument Uchwała nr XXXIX/172/2021 z dnia 18.10.2021 w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2022-02-16 12:42:54
dokument Uchwała nr XXXVIII/171/2021 z dnia 22.09.2021 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2021 rok 2022-02-16 12:41:50
dokument Uchwała nr XXXVIII/170/2021 z dnia 22.09.2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2021-2030 2022-02-16 12:40:43
dokument Uchwała nr XXXVIII/169/2021 z dnia 22.09.2021 w sprawie Przyjęcia i realizacji: Programu rewitalizacji Gminy Joniec na lata 2017-2027 2022-02-16 12:40:03
dokument Uchwała nr XXXVI/168/2021 z dnia 13.08.2021 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2021 rok 2022-02-16 12:39:17
dokument Uchwała nr XXXVI/167/2021 z dnia 13.08.2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2021-2030 2022-02-16 12:38:29
dokument Uchwała nr XXXVII/166/2021 z dnia 13.08.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Joniec 2022-02-16 12:37:51
dokument Uchwała nr XXXVI/165/2021 z dnia 19.07.2021 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2021 rok 2022-02-16 11:59:21
dokument Uchwała nr XXXVI/164/2021 z dnia 19.07.2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2021-2030 2022-02-16 11:58:42
dokument Uchwała nr XXXV/163/2021 z dnia 22.06.2021 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2021 rok 2022-02-16 10:14:47
dokument Uchwała nr XXXV/162/2021 z dnia 22.06.2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2021-2030 2022-02-16 10:13:40
dokument Uchwała nr XXXV/161/2021 z dnia 22.06.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy w Jońcu 2022-02-16 10:12:59
dokument Uchwała nr XXXV/160/2021 z dnia 22.06.2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 2022-02-16 10:11:40
dokument Uchwała nr XXXV/159/2021 z dnia 22.06.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok 2022-02-16 10:10:59
dokument Uchwała nr XXXV/158/2021 z dnia 22.06.2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy w Jońcu wotum zaufania 2022-02-16 10:08:55
dokument Uchwała nr XXXIV/157/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sochocin w realizacji zadania w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego realizującego obowiązek szkolny 2022-02-16 10:07:30
dokument Uchwałę nr XXXIV/156/2021 w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2021 rok 2022-02-16 10:06:54
dokument Uchwała nr XXXIV/155/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2021-2030 2022-02-16 10:05:46
dokument Uchwała nr XXXIV/154/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzez Powiatu Płońskiego 2022-02-16 10:05:01
dokument Uchwała nr XXXIII/153/2021 z dnia 26.03.2021r.w sprawie funduszu sołeckiego 2022-02-16 10:04:26
dokument Uchwała nr XXXII/152/2021 z dnia 11.03.2021r.w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Joniec, Gmina Joniec 2022-02-16 10:03:50
dokument Uchwała nr XXXII/151/2021 z dnia 11.03.2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Joniec 2022-02-16 10:03:16
dokument Uchwała nr XXXII/150/2021 z dnia 11.03.2021r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2021 rok 2022-02-16 10:02:33
dokument Uchwała nr XXXII/149/2021 z dnia 11.03.2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 2022-02-16 10:00:48
dokument Uchwała nr XXXII/148/2021 z dnia 11.03.2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2021 roku 2022-02-16 09:58:47
dokument Uchwała nr XXXI/147/2021 z dnia 17.02.2021r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2021 rok 2021-12-28 20:38:19
dokument Uchwała nr XXX/146/2021 z dnia z dnia 29.01.2021r. w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Joniec na 2021 rok 2021-12-28 20:36:50
dokument Uchwała nr XXX/145/2021 z dnia z dnia 29.01.2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2021-2030 2021-12-28 20:32:14
dokument Uchwała nr XXX/144/2021 z dnia z dnia 29.01.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2021-12-28 20:31:02
dokument Uchwała nr XXX/143/2021 z dnia 29.01.2021r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Joniec na 2021 rok 2021-12-28 20:27:44