Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Joniec
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na części działek nr ewid.: 186, 185/2, 178/2, 72, 185/6, 184/2, 67/5, 73, 74, 75 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.38.2022 - dokument stracił ważność 2022-12-29 10:48:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku garażu na działce nr ewid.: 11/14 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.88.2022 - dokument stracił ważność 2022-12-28 12:48:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Wkrą w Jońcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz projektowanymi dwoma zjazdami publicznymi na części działki nr ewid. 209/1 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. PBG.6733.34.2022 - dokument stracił ważność 2022-12-27 13:17:13
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budynku rekreacji indywidualnej oraz na gromadzenie ścieków bytowych w szczelnym zbiorniku na działce nr ewid.: 153/2 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.304.2022.IR - dokument stracił ważność 2022-12-19 12:10:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na części działki nr ewid. 14 w obrębie geodezyjnym Józefowo oraz części działek nr ewid.: 180/2, 34/3, 34/2, 34/1, 33, 190/3, 190/2, 190/1, 28/8, 31/2, 30, 24, 187, 22/3, 22/2, 23, 22/18 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.35.2022 - dokument stracił ważność 2022-12-14 09:47:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku garażu na działce nr ewid.: 11/14 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.88.2022 - dokument stracił ważność 2022-12-13 12:22:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych, 2 dróg wewnętrznych oraz zjazdu na drogę powiatową na działce nr ewid.: 109/16 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.186.2021 - dokument stracił ważność 2022-12-13 11:07:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Wkrą w Jońcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz projektowanymi dwoma zjazdami publicznymi na części działki nr ewid. 209/1 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. PBG.6733.34.2022 - dokument stracił ważność 2022-12-09 13:08:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 162 w obrębie geodezyjnym Wrońska, gmina Załuski. WIR.6220.13.2022 - dokument stracił ważność 2022-12-07 09:01:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z szafkami pomiarowym na części działek nr ewid. 258/13, 242 w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.36.2022 - dokument stracił ważność 2022-12-06 12:56:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na części działek nr ewid. 41/6, 46, 50 w obrębie geodezyjnym Sobieski oraz na części działki nr ewid. 381/2 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.33.2022 - dokument stracił ważność 2022-11-28 13:53:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych, 2 dróg wewnętrznych oraz zjazdu na drogę powiatową na działce nr ewid.: 109/16 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.186.2021 - dokument stracił ważność 2022-11-23 14:36:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku garażu na działce nr ewid.: 11/14 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.88.2022 - dokument stracił ważność 2022-11-21 13:29:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na części działki nr ewid. 14 w obrębie geodezyjnym Joniec oraz części działek nr ewid.: 180/2, 34/3, 34/2, 34/1, 33, 190/3, 190/2, 190/1, 28/8, 31/2, 30, 24, 187, 22/3, 22/2, 23, 22/18 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.35.2022 - dokument stracił ważność 2022-11-21 12:30:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Wkrą w Jońcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz projektowanymi dwoma zjazdami publicznymi na części działki nr ewid. 209/1 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. PBG.6733.34.2022 - dokument stracił ważność 2022-11-17 13:40:28
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego tj. budynku rekreacji indywidualnej z przyłączem elektroenergetycznym na działce nr ewid.: 140/10 w obrębie Popielżyn Górny, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.268.2022.MG - dokument stracił ważność 2022-11-15 12:35:58
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego tj. elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 107, 110/12, 110/13 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.289.2022.MG - dokument stracił ważność 2022-11-02 15:19:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid.: 461/1, 461/2, 461/3, 461/4 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.32.2022 - dokument stracił ważność 2022-10-28 11:23:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działki nr ewid. 34, 44/2, 51/4, 51/3, 50/5, 51/5, 51/7, 51/12, 51/8 w obrębie geodezyjnym Popielżyn Górny, gmina Joniec. PBG.6733.31.2022 - dokument stracił ważność 2022-10-28 11:20:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na części działek nr ewid. 41/6, 46, 50 w obrębie geodezyjnym Sobieski oraz na części działki nr ewid. 381/2 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.33.2022 - dokument stracił ważność 2022-10-28 10:46:26
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 146 i 203/1 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.262.2022.IR - dokument stracił ważność 2022-10-27 14:14:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach położonych w obrębie geodezyjnym Stara Wrona oraz Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.30.2022 - dokument stracił ważność 2022-10-21 13:44:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowej SN/nn, sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowym oraz wymianie stanowiska słupowego SN na części działek nr ewid. 44/1, 75, 76, 101 w obrębie geodezyjnym Adamowo, gmina Joniec. PBG.6733.24.2022 - dokument stracił ważność 2022-10-18 14:55:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o sprostowaniu omyłki oczywistej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr ewid.: 153/2 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.80.2021 - dokument stracił ważność 2022-10-18 14:51:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 109/22 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.66.2022 - dokument stracił ważność 2022-10-12 13:50:49
dokument Plan polowań - sezon 2022/20223 Koła Łowieckiego Albinos - dokument stracił ważność 2022-10-11 09:20:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 108/20, 108/10, 108/8, 108/12, 108/2 i 108/3 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.28.2022 - dokument stracił ważność 2022-10-10 12:39:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działki nr ewid. 34, 44/2, 51/4, 51/3, 50/5, 51/5, 51/7, 51/12, 51/8 w obrębie geodezyjnym Popielżyn Górny, gmina Joniec. PBG.6733.31.2022 - dokument stracił ważność 2022-10-05 15:21:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid.: 461/1, 461/2, 461/3, 461/4 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.32.2022 - dokument stracił ważność 2022-10-05 12:51:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach w obrębie geodezyjnym Stara Wrona oraz Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.30.2022 - dokument stracił ważność 2022-10-05 12:48:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowej SN/nn, sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowym oraz wymianie stanowiska słupowego SN na części działek nr ewid. 44/1, 75, 76, 101 w obrębie geodezyjnym Adamowo, gmina Joniec. PBG.6733.24.2022 - dokument stracił ważność 2022-10-04 14:41:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na części działek nr ewid. 41/6, 46, 50 w obrębie geodezyjnym Sobieski oraz na części działki nr ewid. 381/2 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.33.2022 - dokument stracił ważność 2022-10-04 12:45:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 109/22 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.66.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-30 13:58:51
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 125/1 w obrębie Joniec, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.215.2022.IR - dokument stracił ważność 2022-09-29 13:54:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi na części działek nr ewid. 68, 84, 105, 108, 109, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 126/9, 126/10 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.25.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-28 13:42:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie podziemnego zbiornika gazu LPG o pojemności 6.4 m3 na części działki nr ewid. 24/2 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.29.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-28 12:49:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach w obrębie geodezyjnym Stara Wrona oraz Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.30.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-26 13:04:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowej SN/nn, sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowym oraz wymianie stanowiska słupowego SN na części działek nr ewid. 44/1, 75, 76, 101 w obrębie geodezyjnym Adamowo, gmina Joniec. PBG.6733.24.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-23 14:23:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 155/60 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6730.58.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-21 12:38:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 2 budynków rekreacji indywidualnej na działce nr ewid.: 33/20 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. PBG.6730.47.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-20 13:27:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid. 107/17, 107/18, 107/26, 129 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.27.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-19 12:37:34
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 14/17 w obrębie Joniec, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.223.2022.IR - dokument stracił ważność 2022-09-16 11:40:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 109/22 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.66.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-14 14:00:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie remizy OSP z garażem na działce nr ewid.: 64 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.18.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-14 12:59:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o sprostowaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na części działki nr ewid.10/7 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona oraz części działek nr ewid. 17/1, 17/2 i 152 w obrębie Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.21.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-14 11:16:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid.: 461/1, 461/2, 461/3, 461/4 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.32.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-12 11:33:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach w obrębie geodezyjnym Stara Wrona oraz Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.30.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-07 13:51:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Nr 23/2021 z dnia 30.12.2021r w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w obrębach geodezyjnych: Stara Wrona, Nowa Wrona, Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.26.2021 - dokument stracił ważność 2022-09-06 14:59:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym na części działki nr ewid. 276 oraz wymianie złącza kablowego na części działek nr ewid. 155/13 i 155/23 w obrębie geodezyjnym Popielżyn - Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.23.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-06 11:52:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie podziemnego zbiornika gazu LPG o pojemności 6.4 m3 na części działki nr ewid. 24/2 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.29.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-03 11:17:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o sprostowaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na części działek nr ewid. 146, 203/1 i 147/34 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.16.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-01 11:11:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr ewid.: 153/2 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.80.2021 - dokument stracił ważność 2022-08-31 15:08:36
dokument Głoszenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego - dokument stracił ważność 2022-08-31 11:01:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie remizy OSP z garażem na działce nr ewid.: 64 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.18.2022 - dokument stracił ważność 2022-08-30 14:48:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania części działki nr ewidencyjny 8 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec dla przedsięwzięcia ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą" oraz projektowanym zjazdem na drogę gminną. - dokument stracił ważność 2022-08-30 14:45:28
dokument Decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki nr ewid.: 9/20 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.48.2022 - dokument stracił ważność 2022-08-30 11:47:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki nr ewid.: 9/20 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.48.2022 - dokument stracił ważność 2022-08-30 11:38:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 108/20, 108/10, 108/8, 108/12, 108/2 i 108/3 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.28.2022 - dokument stracił ważność 2022-08-29 14:51:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi na części działek nr ewid. 68, 84, 105, 108, 109, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 126/9, 126/10 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.25.2022 - dokument stracił ważność 2022-08-29 14:47:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działki nr ewid. 34, 44/2, 51/4, 51/3, 50/5, 51/5, 51/7, 51/12, 51/8 w obrębie geodezyjnym Popielżyn Górny, gmina Joniec. PBG.6733.31.2022 - dokument stracił ważność 2022-08-25 15:26:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na części działki nr ewid.10/7 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona oraz części działek nr ewid. 17/1, 17/2 i 152 w obrębie Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.21.2022 - dokument stracił ważność 2022-08-24 14:22:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 2 budynków rekreacji indywidualnej na działce nr ewid.: 33/20 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. PBG.6730.47.2022 - dokument stracił ważność 2022-08-24 10:08:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej, na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na części działek nr ewid. 146, 203/1 i 147/34 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. - dokument stracił ważność 2022-08-23 10:07:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na części działek nr ewid. 107/17, 107/18, 107/26, 129 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2022-08-18 13:30:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Nr 23/2021 z dnia 30.12.2021r w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w obrębach geodezyjnych: Stara Wrona, Nowa Wrona, Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.26.2021 - dokument stracił ważność 2022-08-17 10:17:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn ze złączem kablowo-pomiarowym na części działek nr ewid.: 34, 44/2, 51/4, 51/3, 50/5, 51/5, 51/7 w obrębie geodezyjnym Popielżyn Górny, gmina Joniec. PBG.6733.26.2022 - dokument stracił ważność 2022-08-17 10:13:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączem kablowo-pomiarowym na części działki nr ewid.: 222 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn oraz części działek nr ewid. 713/4, 713/5, 714/5 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.20.2022 - dokument stracił ważność 2022-08-16 12:01:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie podziemnego zbiornika gazu LPG o pojemności 6.4 m3 na części działki nr ewid. 24/2 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2022-08-11 13:40:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie remizy OSP z garażem na działce nr ewid.: 64 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.18.2022 - dokument stracił ważność 2022-08-10 15:05:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o podjęciu zakończonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie remizy OSP z garażem na działce nr ewid.: 64 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.18.2022 - dokument stracił ważność 2022-08-10 14:48:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 155/60 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6730.58.2022 - dokument stracił ważność 2022-08-10 12:09:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków rekreacji indywidualnej na działce nr ewid.: 33/20 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. PBG.6730.47.2022 - dokument stracił ważność 2022-08-09 15:00:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na części działki nr ewid. 276 oraz wymianie złącza kablowego na części działek nr ewid. 155/13 i 155/23 w obrębie geodezyjnym Popielżyn - Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.23.2022 - dokument stracił ważność 2022-08-09 14:54:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o przesłaniu odwołania do SKO w Ciechanowie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwóch dróg wewnętrznych i zjazdu na drogę powiatową na działce nr ewid.: 109/16 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.186.2021 - dokument stracił ważność 2022-08-09 13:25:13
dokument Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Joniec nr 66/2022 z dnia 20.07.2022 r. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania dla planowanych dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami do sieci zewnętrznych, dwóch dróg wewnętrznymi wraz z projektowanym zjazdem na drogę powiatową nr 30001 Stara Wrona -Wojszczyce - Zakroczym poprzez drogę wewnętrzną - dokument stracił ważność 2022-08-08 14:59:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na części działek nr ewid. 78/3, 78/5, 78/6, 78/8, 79/1 i 81 w obrębie geodezyjnym Osiek, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2022-08-05 13:50:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr ewid.: 153/2 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.80.2021 - dokument stracił ważność 2022-08-04 13:49:14
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych - rowu przydrożnego w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 w zakresie budowy chodnika w m. Karolinowo, gmina Załuski i w m. Nowa Wrona, gmina Joniec". WA.ZUZ.1.4210.197.2022.MGR - dokument stracił ważność 2022-08-02 12:32:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na części działek nr ewid. 146, 203/1 i 147/34 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec, na wniosek firmy ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku - dokument stracił ważność 2022-08-01 14:42:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania części działki nr ewidencyjny 8 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec dla przedsięwzięcia ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą" oraz projektowanym zjazdem na drogę gminną. - dokument stracił ważność 2022-07-29 14:39:29
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na części działek nr ewid. 146, 203/1 i 147/34 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2022-07-27 14:14:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie sieci wodociągowej o odległości ok. 220-260 m na działkach nr ewid. 108/20, 108/10, 108/8, 108/12, 108/2 i 108/3 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2022-07-26 14:13:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid. 107/17, 107/18, 107/26, 129 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2022-07-26 10:07:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi na części działek nr ewid. 68, 84, 105, 108, 109, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 126/9, 126/10 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2022-07-25 14:00:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowej SN/nn, sieci kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowym oraz wymianie stanowiska słupowego SN na części działek nr ewid. 44/1, 75, 76, 101 w obrębie geodezyjnym Adamowo, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2022-07-22 14:48:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Nr 23/2021 z dnia 30.12.2021r w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w obrębach geodezyjnych: Stara Wrona, Nowa Wrona, Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.26.2021 - dokument stracił ważność 2022-07-22 11:53:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie remizy OSP z garażem na działce nr ewid.: 64 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.18.2022 - dokument stracił ważność 2022-07-22 09:39:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr 109/16 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec dla inwestycji polegającej na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami do sieci zewnętrznych, dwóch dróg wewnętrznych oraz projektowanym zjazdem na drogę powiatową nr 3001W Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym przez drogę wewnętrzną. PBG.6730.186.2021 - dokument stracił ważność 2022-07-20 14:59:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działce nr ewid.: 9/20 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.48.2022 - dokument stracił ważność 2022-07-20 09:49:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na części działki nr ewid.10/7 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona oraz części działek nr ewid. 17/1, 17/2 i 152 w obrębie Ludwikowo, gmina Joniec. PBG.6733.21.2022 - dokument stracił ważność 2022-07-19 13:58:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o przesłaniu odwołania do SKO w Ciechanowie od decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na części działek nr ewid. 97/2, 100, 103, 109/17, 109/48 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.11.2022 - dokument stracił ważność 2022-07-18 14:46:01
dokument Obwieszczeni Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn 0,4 kV na części działki nr ewid. 580/2 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.15.2022 - dokument stracił ważność 2022-07-15 13:14:54
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Joniec o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Joniec, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2022-07-14 09:20:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na części działki nr ewid. 276 oraz wymianie złącza kablowego na części działek nr ewid. 155/13 i 155/23 w obrębie geodezyjnym Popielżyn - Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.23.2022 - dokument stracił ważność 2022-07-13 14:36:49
dokument Decyzja Wójta Gminy Joniec Nr 61/2022 o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działek nr ewid.: 33/1 i 33/2 oraz działce nr ewid. 33/4 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6730.8.2022 - dokument stracił ważność 2022-07-13 13:57:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działek nr ewid.: 33/1 i 33/2 oraz działki nr ewid. 33/4 w obrębie geodezyjnym Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6730.8.2022 - dokument stracił ważność 2022-07-13 12:59:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr ewid.: 153/2 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.80.2021 - dokument stracił ważność 2022-07-12 12:27:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączem kablowo -pomiarowym na części działki nr ewid.: 222 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn oraz części działek nr ewid. 713/4, 713/5, 714/5 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.20.2022 - dokument stracił ważność 2022-07-05 12:59:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 74/8 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6730.18.2022 - dokument stracił ważność 2022-07-05 11:20:22
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w przedmiocie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 183/1, obręb Krajęczyn, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.158.2022.IR - dokument stracił ważność 2022-07-04 10:54:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn wraz z przyłączem kablowym na części działek nr ewid.: 274/38, 274/13, 274/40 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.13.2022 - dokument stracił ważność 2022-06-30 14:12:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej sieci nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym nn na części działek 78/3, 78/5, 78/6, 78/8, 79/1 i 81 w obrębie geodezyjnym Osiek, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2022-06-29 12:31:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn 0,4 kV na części działek nr ewid.: 155/73, 275/35, 155/156, 195 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.12.2022 - dokument stracił ważność 2022-06-27 11:29:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na części działek nr ewid. 97/2, 100, 103, 109/17, 109/48 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.11.2022 - dokument stracił ważność 2022-06-23 14:58:11
dokument Obwieszczeni Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn 04 kV na części działki nr ewid. 580/2 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.15.2022 - dokument stracił ważność 2022-06-20 13:11:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na części działek nr ewid.10/7 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona oraz części działek nr ewid. 17/1, 17/2 i 152 w obrębie Ludwikowo, gmina Joniec. - dokument stracił ważność 2022-06-14 14:33:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na części działek nr ewid. 97/2, 100, 103, 109/17, 109/48 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2022-06-14 12:15:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr 109/16 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec dla inwestycji polegającej na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami do sieci zewnętrznych, dwóch dróg wewnętrznych oraz projektowanym zjazdem na drogę powiatową nr 3001W Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym przez drogę wewnętrzną. - dokument stracił ważność 2022-06-13 12:39:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn ze złączem kablowo -pomiarowym na części działki nr ewid.: 222 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn oraz części działek nr ewid. 713/4, 713/5, 714/5 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.20.2022 - dokument stracił ważność 2022-06-09 14:34:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid.: 74/8 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6730.18.2022 - dokument stracił ważność 2022-06-07 12:11:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 971 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec. PBG.6730.20.2022 - dokument stracił ważność 2022-06-06 14:11:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn ze złączem kablowo -pomiarowym na części działek nr ewid.: 78/3, 78/5, 78/6, 78/8, 79/1, 81 w obrębie geodezyjnym Osiek, gmina Joniec. PBG.6733.17.2022 - dokument stracił ważność 2022-06-06 10:17:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie remizy OSP z garażem na działce nr ewid.: 64 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.18.2022 - dokument stracił ważność 2022-06-03 14:04:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn na części działek nr ewid.: 146, 203/1, 147/34 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.16.2022 - dokument stracił ważność 2022-06-03 12:37:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce nr ewid.: 222 w obrębie Krajęczyn oraz 713/4 i 713/5 w obrębie Królewo, gmina Joniec. PBG.6733.14.2022 - dokument stracił ważność 2022-06-01 14:36:30
dokument Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji ustalającej, że nieruchomość położona w obrębie Soboklęszcz, jednostka ewidencyjna Joniec, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 103/1 o pow. 0,73 ha i 103/2 o pow. 0,24 ha stanowi mienie gromadzkie. GG.6810.3.55.2022 - dokument stracił ważność 2022-05-30 12:03:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn 0,4 kV na części działek nr ewid.: 155/73, 275/35, 155/156, 195 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.12.2022 - dokument stracił ważność 2022-05-27 09:46:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn wraz z przyłączem kablowym na części działek nr ewid.: 274/38, 274/13, 274/40 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.13.2022 - dokument stracił ważność 2022-05-26 14:25:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn na części działek nr ewid.: 97/2, 100, 103, 109/17, 109/48 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.11.2022 - dokument stracił ważność 2022-05-25 15:15:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie remizy OSP z garażem na działce nr ewid.: 64 w obrębie Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.9.2022 - dokument stracił ważność 2022-05-23 10:42:01
dokument Obwieszczeni Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn 04 kV na części działki nr ewid. 580/2 w obrębie geodezyjnym Krajęczyn, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2022-05-20 11:35:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn na części działek nr ewid.: 42/14, 42/21, 42/22, 42/24 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.10.2022 - dokument stracił ważność 2022-05-18 11:11:05
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w przedmiocie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 133/26, obręb Popielżyn Górny, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.97.2022.IR - dokument stracił ważność 2022-05-10 13:53:24
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w przedmiocie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 133/31, obręb Popielżyn Górny, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.96.2022.IR - dokument stracił ważność 2022-05-10 13:51:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o ponownym wysłaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn na części działek nr ewid.: 97/2, 100, 103, 109/17, 109/48 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.11.2022 - dokument stracił ważność 2022-05-06 14:23:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 46/18, 46/23, 46/24, 46/25, 46/26, 46/27, 46/28, 45 w obrębie Joniec oraz części działki nr ewid. 97 w obrębie Józefowo, gmina Joniec. PBG.6733.8.2022 - dokument stracił ważność 2022-05-04 10:40:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.: 561/169 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.130.2021 - dokument stracił ważność 2022-05-02 13:59:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwóch odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 41/4 i 53/10 w obrębie Sobieski, gmina Joniec. PBG.6733.4.2022 - dokument stracił ważność 2022-04-29 14:34:18
dokument Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048W Królewo - Miszewo". AB.6740.841.2021 - dokument stracił ważność 2022-04-29 11:32:20
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w przedmiocie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 200/2, obręb Krajęczyn, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.76.2022.IR - dokument stracił ważność 2022-04-28 14:01:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn wraz z przyłączem kablowym na części działek nr ewid.: 274/38, 274/13, 274/40 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.13.2022 - dokument stracił ważność 2022-04-28 13:07:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn na części działek nr ewid.: 42/14, 42/21, 42/22, 42/24 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.10.2022 - dokument stracił ważność 2022-04-28 10:12:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie remizy OSP z garażem na działce nr ewid.: 64 w obrębie Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.9.2022 - dokument stracił ważność 2022-04-28 10:09:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn 0,4 kV na części działek nr ewid.: 155/73, 275/35, 155/156, 195 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.12.2022 - dokument stracił ważność 2022-04-27 14:37:27
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego chłonno - odparowującego na działce nr ewid. 597/2, obręb Królewo, gmina Joniec w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048W Królewo - Miszewo". WA.ZUZ.1.4210.83.2022.MW - dokument stracił ważność 2022-04-26 10:48:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na budowie podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid.: 33/1, 35, 295 w obrębie Popielżyn - Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.7.2022 - dokument stracił ważność 2022-04-22 10:19:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn wraz ze złączem kablowym nn na części działek nr ewid. 81 i 282 w obrębie Joniec oraz na części działek nr ewid.: 137/14, 137/20, 137/21 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.6.2022 - dokument stracił ważność 2022-04-20 12:38:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwóch odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 41/4 i 53/10 w obrębie Sobieski, gmina Joniec. PBG.6733.4.2022 - dokument stracił ważność 2022-04-19 13:29:58
dokument Decyzja Wójta Gminy Joniec w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, drogi wewnętrznej ze zjazdami na drogę powiatową oraz drogę gminną na działce nr ewid.: 76/2 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6730.184.2021 - dokument stracił ważność 2022-04-13 13:43:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, drogi wewnętrznej ze zjazdami na drogę powiatową oraz drogę gminną na działce nr ewid.: 76/2 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6730.184.2021 - dokument stracił ważność 2022-04-12 14:55:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr ewid.: 561/169 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6730.130.2021 - dokument stracił ważność 2022-04-11 12:49:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie remizy OSP z garażem na działce nr ewid.: 64 w obrębie Stara Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.9.2022 - dokument stracił ważność 2022-04-08 13:22:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 2 dróg wewnętrznych ze zjazdem na drogę powiatową na działce nr ewid.: 109/16 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6730.186.2021 - dokument stracił ważność 2022-04-06 14:54:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn na części działek nr ewid.: 97/2, 100, 103, 109/17, 109/48 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.11.2022 - dokument stracił ważność 2022-04-06 11:22:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn na części działek nr ewid.: 42/14, 42/21, 42/22, 42/24 w obrębie Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.10.2022 - dokument stracił ważność 2022-04-05 14:48:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn szafkami pomiarowymi na części działek nr ewid.: 46/18, 46/23, 46/24, 46/25, 46/26, 46/27, 46/28, 45 w obrębie Joniec oraz części działki nr ewid. 97 w obrębie Józefowo, gmina Joniec. PBG.6733.8.2022 - dokument stracił ważność 2022-04-05 10:45:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej sieci elektroenergetycznej nn na działkach nr ewid. 67/14, 67/15, 67/17 oraz 2 złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr ewid.: 67/15, 67/17 w obrębie Popielżyn Górny, gmina Joniec. PBG.6733.33.2021 - dokument stracił ważność 2022-04-01 14:32:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 70 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.34.2021 - dokument stracił ważność 2022-03-31 11:59:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwóch odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 41/4 i 53/10 w obrębie Sobieski, gmina Joniec. PBG.6733.4.2022 - dokument stracił ważność 2022-03-31 11:37:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na budowie podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid.: 33/1, 35, 295 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.7.2022 2022-03-30 14:17:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn wraz ze złączem kablowym nn na części działek nr ewid. 81 i 282 w obrębie Joniec oraz na części działek nr ewid.: 137/14, 137/20, 137/21 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.6.2022 - dokument stracił ważność 2022-03-30 11:00:45
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie budynku mieszkalnego z pompą ciepła, studnia do poboru wód podziemnych i przyłącza wodociągowego na działce nr ewid. 369/1, obręb Joniec , gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.40.2022.IR - dokument stracił ważność 2022-03-29 12:49:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 375/2, 374/2, 374/3, 374/4, 374/5, 374/6, 374/7 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.1.2022 - dokument stracił ważność 2022-03-25 11:24:29
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie istniejącym wylotem do urządzenia wodnego - stawu zlokalizowanego na działce nr ewid. 50/3, obręb Popielżyn-Zawady oczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działce nr ewid. 50/1, obręb Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. WA.ZUZ.1.4210.58.2022.MW - dokument stracił ważność 2022-03-18 13:56:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 10/22, 10/7, 10/6 w obrębie Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.5.2022 - dokument stracił ważność 2022-03-17 13:43:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej sieci elektroenergetycznej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 18, 77, 100/1, 278/13 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.35.2021 - dokument stracił ważność 2022-03-17 13:40:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 70 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.34.2021 - dokument stracił ważność 2022-03-16 10:22:50
dokument Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej na liniach kolejowych PKP na działce nr ewid. 191/1, obręb Omięciny, gmina Joniec. WI-I.746.1.61.2021.IK1 - dokument stracił ważność 2022-03-16 08:28:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn szafkami pomiarowymi na części działkach nr ewid.: 46/18, 46/23, 46/24, 46/25, 46/26, 46/27, 46/28, 45 w obrębie Joniec oraz części działki nr ewid. 97 w obrębie Józefowo, gmina Joniec. PBG.6733.8.2022 - dokument stracił ważność 2022-03-11 12:27:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 375/2, 374/2, 374/3, 374/4, 374/5, 374/6, 374/7 w obrębie Krajęczyn, gmina Joniec. PBG.6733.1.2022 - dokument stracił ważność 2022-03-09 09:08:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej sieci elektroenergetycznej nn na działkach nr ewid. 67/14, 67/15, 67/17 oraz 2 złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr ewid.: 67/15, 67/17 w obrębie Popielżyn Górny, gmina Joniec. PBG.6733.33.2021 - dokument stracił ważność 2022-03-08 14:39:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr ewid.: 33/1, 35, 295 w obrębie Popielżyn-Zawady, gmina Joniec. PBG.6733.7.2022 - dokument stracił ważność 2022-03-07 14:35:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączem kablowym na części działek nr ewid.: 81 i 282 w obrębie Joniec oraz części działek nr ewid.: 137/14, 137/20, 137/21 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.6.2022 PBG.6733.4.2022 - dokument stracił ważność 2022-03-07 11:10:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamieszenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn/SN 0,4/15kV wraz z szafkami pomiarowymi oraz stacją transformatorową nn/SN na działkach nr ewid. 257, 32/12, 38/3, 38/10, 38/11, 33/13, 33/20, 363/20, 363/2, 363/3, 364/5, 364/9 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2022-03-03 14:30:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej nn ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ewid. 57/6, 59/13, 176, 198/4, 198/5 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.32.2021 - dokument stracił ważność 2022-03-02 12:49:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwóch odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 41/4 i 53/10 w obrębie Sobieski, gmina Joniec. PBG.6733.4.2022 - dokument stracił ważność 2022-02-24 14:17:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej sieci elektroenergetycznej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 18, 77, 100/1, 278/13 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.35.2021 - dokument stracił ważność 2022-02-24 10:19:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 10/22, 10/7, 10/6 w obrębie Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.5.2022 - dokument stracił ważność 2022-02-23 13:58:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewid. 33/21 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych i projektowanym zjazdem na drogę powiatową. PBG.6730.160.2021 - dokument stracił ważność 2022-02-18 14:35:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr ewid. 29/13 w obrębie geodezyjnym Szumlin, gmina Joniec dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych. PBG.6730.136.2021 - dokument stracił ważność 2022-02-17 14:34:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn/SN 0,4/15kV wraz z szafkami pomiarowymi oraz stacją transformatorową nn/SN na działkach nr ewid. 275, 32/12, 38/3, 38/10, 38/11, 33/13, 33/20, 363/2, 363/3, 364/5, 364/9 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec. PBG.6733.31.2021 - dokument stracił ważność 2022-02-15 13:54:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 274/13 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec dla planowanych trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami do sieci zewnętrznych i projektowanym zjazdem na drogę powiatową. PBG.6730.121.2021 - dokument stracił ważność 2022-02-15 12:45:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 70 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.34.2021 - dokument stracił ważność 2022-02-14 13:36:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej sieci elektroenergetycznej nn na działkach nr ewid. 67/14, 67/15, 67/17 oraz 2 złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr ewid.: 67/15, 67/17 w obrębie Popielżyn Górny, gmina Joniec. PBG.6733.33.2021 - dokument stracił ważność 2022-02-11 09:45:21
dokument Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048W Królewo - Miszewo" w obrębie Królewo, gmina Joniec. - dokument stracił ważność 2022-02-07 13:35:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla części działki nr ewid. 57 w obrębie geodezyjnym Stara Wrona, gmina Joniec dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW z niezbędna infrastrukturą techniczną, drogą wewnętrzną oraz zjazdem na drogę wojewódzką. PBG.6730.133.2021 - dokument stracił ważność 2022-02-05 11:48:50
dokument Decyzja Nr 9/2022 o warunkach zabudowy i zagospodarowania części działki nr ewid. 57 w obrębie Stara Wrona, gmina Joniec na budowę farmy fotowoltaicznej z niezbędną infrastrukturą o mocy do 4 MW z drogą wewnętrzną oraz zjazdem na drogę wojewódzką. PBG.6730.133.2021. Dzień udostępnienia treści decyzji - 05.02.2022r. - dokument stracił ważność 2022-02-05 08:30:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociagowej o długosci ok. 850-880mb na działkach nr ewid. 10/22, 10/7, 10/6 w obrębie geodezyjnym Kolonia Nowa Wrona, gmina Joniec 2022-02-04 15:03:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej o długości trasy ok. 105 m wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid. 375/2, 374/2, 374/3, 374/4, 374/5, 374/6, 374/7. 2022-02-04 14:59:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn/SN 0,4/15kV wraz z szafkami pomiarowymi oraz stacją transformatorową nn/SN na działkach nr ewid. 275, 32/12, 38/3, 38/10, 38/11, 33/13, 33/20, 363/2, 363/3, 364/5, 364/9 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec - dokument stracił ważność 2022-02-02 09:22:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej sieci elektroenergetycznej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ewid.: 18, 77, 100/1, 278/13 w obrębie Joniec-Kolonia, gmina Joniec. PBG.6733.35.2021 - dokument stracił ważność 2022-02-01 10:30:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr ewid. 109/23, 109/24, 109/25, 109/26, 109/27, 109/28, 109/29, 109/30, 109/31, 109/32, 109/33, 109/34, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/7, 162/8, 162/9, 162/10, 162/12, 162/13, 162/14, 162/15, 162/16, 162/17, 162/18, 162/19, 109/70, 109/72, 109/73, 109/74, 109/75, 109/76, 109/77, 109/78, 109/3, 109/17, 1069/35, 109/36, 109/37, 109/69, 154/1, 162/6, 162/11 oraz złącza kablowo-pomiarowe (14 sztuk) i 2 rozdzielnice na działkach nr ewid.: 109/23, 109/24, 109/25, 109/26, 109/27, 109/28, 109/29, 109/30, 109/31, 109/32, 109/33, 109/34, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/7, 162/8, 162/9, 162/10, 162/12, 162/13, 162/14, 162/16, 162/19 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.28.2021 - dokument stracił ważność 2022-01-26 15:15:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej nn ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ewid. 57/6, 59/13, 176, 198/4, 198/5 w obrębie geodezyjnym Omięciny, gmina Joniec. PBG.6733.32.2021 - dokument stracił ważność 2022-01-25 14:59:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewid. 988/32 w obrębie geodezyjnym Królewo, gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych PBG.6730.135.2021 - dokument stracił ważność 2022-01-25 14:55:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej sieci elektroenergetycznej nn na działkach nr ewid. 67/14, 67/15, 67/17 oraz 2 złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr ewid.: 67/15, 67/17 w obrębie Popielżyn Górny, gmina Joniec. PBG.6733.33.2021 - dokument stracił ważność 2022-01-17 14:05:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z kablową rozdzielnicą szafową nn na działkach nr ewid.: 59/10, 60/14, 60/15 w obrębie Szumlin, gmina Joniec. PBG.6733.30.2021 - dokument stracił ważność 2022-01-13 13:52:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o niezałatwieniu sprawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn/SN 0,4/15 kV na działkach nr ewid. 109/23, 109/24, 109/25, 109/26, 109/27, 109/28, 109/29, 109/30, 109/31, 109/32, 109/33, 109/34, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/7, 162/8, 162/9, 162/10, 162/12, 162/13, 162/14, 162/15, 162/16, 162/17, 162/18, 162/19, 109/70, 109/72, 109/73, 109/74, 109/75, 109/76, 109/77, 109/78, 109/3, 109/17, 1069/35, 109/36, 109/37, 109/69, 154/1, 162/6, 162/11 oraz złącza kablowo-pomiarowe (14 sztuk) i 2 rozdzielnice na działkach nr ewid.: 109/23, 109/24, 109/25, 109/26, 109/27, 109/28, 109/29, 109/30, 109/31, 109/32, 109/33, 109/34, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/7, 162/8, 162/9, 162/10, 162/12, 162/13, 162/14, 162/16, 162/19 w obrębie geodezyjnym Nowa Wrona, gmina Joniec. PBG.6733.28.2021 - dokument stracił ważność 2022-01-11 14:56:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewid. 33/21 w obrębie geodezyjnym Joniec, gmina Joniec dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami do sieci zewnętrznych i projektowanym zjazdem na drogę powiatową. PBG.6730.160.2021 - dokument stracił ważność 2022-01-11 08:40:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Joniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr ewidencyjny 274/13 w obrębie geodezyjnym Joniec-Kolonia, gmina Joniec dla planowanych trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami do sieci zewnętrznych i projektowanym zjazdem na drogę powiatową. PBG.6730.121.2021 - dokument stracił ważność 2022-01-07 12:34:29